Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Bokning av arbetspass

Här kan du läsa om hur du bokar arbetspass och dina skyldigheter som anställd.

Bokning av arbetspass och dina skyldigheter

 • Du lägger ditt schema i vårt program TimeCare Pool efter hur du kan och vill arbeta.
 • Om du har tackat ja till ett arbetspass har du ingått ett muntligt avtal med Bemanningsenheten vilket är lika giltigt som ett skriftligt avtal.
 • Står du som tillgänglig på schemat och blir erbjuden arbete, men tackar nej mer än fem gånger, så avslutas din timanställning.
 • Har du blivit bokad på arbete, men avbokar dig mer än tre gånger, så avslutas din timanställning.
 • Som timanställd får du arbeta max 165 timmar/mån. Under en vecka ska du ha 36 timmars sammanhängande veckovila. Under ett dygn ska du ha 11 timmar sammanhängande vila.
 • Blir du sjuk anmäler du det till enheten som du har en bokning på. Glöm inte att ta reda på var du sjukanmäler dig om du blir sjuk på en helg.
 • Friskanmälan ska göras senast kl. 12.00 dagen innan nästa arbetspass till den enhet som du är bokad på.
  OBS! Det finns enheter som har andra rutiner, så det är viktigt att du hör hur rutinen är på den enhet där du arbetar. Har du ingen bokning så justerar du ditt schema i programmet Time Care Pool.
 • Alla bokningar får du av enheten. Du får inte ta emot arbetspass av personalen på enheten eller byta med ordinarie personal.

Timavlönade i Time Care Pool


För att du som timavlönad ska få rätt lön i rätt tid är det viktigt att du följer punkterna nedan. Det finns en manual på Inloggad under Guider och manualer i HR-portalen som heter ”Manual timavlönade Time Care”.
Tänk på att ha rätt telefonnummer och privat e-postadress registrerad i systemet.

 • För att kunna bli bokad på ett arbetspass måste du ha registrerat att du är tillgänglig. Du kan ta bort tillgänglighet så länge som du inte har blivit bokad.
 • Det är Rekryteringsenheten som ska boka in all din tid.
 • Bokad tid visas i din kalender i Time Care Pool – kontrollera att tiden är rätt registrerad. Det är enbart här du kan se din tid i förväg.
 • Samma dag som du ska arbeta överförs tiden från Time Care Pool till HR-portalen. Tiden måste sedan beviljas av chef. När chef har beviljat tiden kan du se din tid i kalendern i HR-portalen och i din lönespecifikation.
 • I kalendern i HR-portalen får du inte göra någon registrering. Det är
  Rekryteringsenheten som bokar in all din tid, även eventuella ändringar av tiden.
 • Som timavlönad får du arbeta max 165 timmar per månad. Du ska själv ha kontroll på antal timmar du arbetar. Ditt saldo hittar du under ”Min profil – Saldo” i Time Care Pool. Tänk på att titta på båda anställningarna och räkna ihop saldot.
 • Om någon tid inte stämmer eller saknas, kontaktar du enheten där du har arbetat

Frånvarande på inbokat arbetspass

 • Du ska alltid ringa enheten där du skulle ha arbetat om du inte kan komma på grund av sjukdom eller om du måste stanna hemma för vård av barn. Kom ihåg att registrera barnets födelsedag (ååmmdd) i systemet. Tänk på att ta bort tiden du har lagt dig som tillgänglig under frånvaroperioden.
 • När du kan arbeta igen lägger du dig som tillgänglig igen. Har du ett bokat arbetspass ska du ringa enheten och friskanmäla dig innan
  kl. 12.00 dagen innan du ska arbeta (om inget annat gäller på den enheten du ska arbeta).

Arbetstagarens skyldigheter

 • Följa ordningsföreskrifter, till exempel sjukanmäla sig, lämna läkarintyg.
 • Följa arbetstiderna, regler om paus och raster.
 • Följa instruktioner.
 • Använda hjälpmedel.
 • Utföra ett kvantitativt och kvalitativt arbete.
 • Ändrade arbetsuppgifter inom ramen för anställningsavtalet.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?