Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vår värdegrund inom vård och omsorg

Vår värdegrund är de värderingar som vårt arbete grundar sig på. Utifrån värdegrunden har vi tagit fram värdighetsgarantier som är de löften vi ger våra brukare inom vård och omsorg.

  • Den vård, omsorg, stöd och service som vi erbjuder ska anpassas efter den enskildes behov och ge möjlighet till god livskvalitet. Den ska ge förutsättningar för ett aktivt och innehållsrikt liv med möjlighet till social gemenskap.
  • Den vård, omsorg, stöd och service som vi erbjuder kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
  • Vår personal har ett gott bemötande och är kompetent, ansvarstagande och lyhörd för varje enskild brukares behov.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?