Länk till startsidan

Stöd till anhöriga

Vårdar eller stöttar du någon i din närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning? Då finns det flera typer av stöd du kan få. Här kan du läsa mer om vilket stöd du kan få. En del stöd är gratis för alla, medans du behöver ansöka om vissa typer av stöd.

Om oss på Anhörigcenter

Vi erbjuder råd och stöd genom

 • Telefonrådgivning
 • Stödsamtal, även via Skype
 • Föreläsningar
 • Anhöriggrupper
 • Må bra-aktiviteter

Fler programpunkter kommer!

Om du vill ha programmet i sin helhet, kontakta Anhörigcenter.

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se

För dig som stöttar en närstående med psykisk ohälsa

Här får du möjlighet att möta andra som är i en liknande situation och utbyta tankar och erfarenheter.
Datum: 25 april, 9 maj, 23 maj, 7 juni, 20 juni, kl. 18.00–19.30.
Plats: Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund.
Anmälan: senast den 19 april. Skicka e-post eller ring oss.
Telefon: 046-359 82 40
E-post: anhorigcenter@lund.se
Begränsat antal platser.

Det förlängda föräldraskapet

Ett personligt föredrag med Vibeke Devold för föräldrar och andra anhöriga om sårbarhet och styrka när man stöttar en närstående med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller psykisk ohälsa. Vibeke som är utbildad stödpedagogg och har en filosofie magisterexamen i handikappvetenskap. Hon har själv två döttrar med autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Datum: 3 maj kl. 18.00-20.00.

Plats: IOGT:s lokaler Bantorget 5, Lund.

Anmäl dig till det förlängda föräldraskapet, mellan 4-19 april

Begränsat antal platser.

Anhörigcenter informerar

Vårdar eller stöttar du någon i din närhet? Kom och träffa oss från Anhörigcenter för mer information om vilket stöd du som anhörig kan få. Ingen föranmälan krävs.

Datum: 4 maj kl. 13.00-15.00

Plats: Medborgarcenter/Biblioteket Dalby

Promenadgrupp

Vid tre tillfällen under maj månad kommer vi att träffas på Anhörigcenter och gå en timmes promenad tillsammans.

Datum: 5 maj, 12 maj och 19 maj kl. 14.00-15.00

Plats: Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund. Vi träffas utanför dörr 5.

Anmäl dig till promenadgrupp mellan 18 april-2 maj

Stroke, Parkinsons sjukdom , MS

Föreläsning med överläkare Staffan Persson, neurologen SUS Lund.

Datum: 31 maj kl. 18.00-20.00.

Plats: IOGT:s lokaler Bantorget 5, Lund.

Skicka din anmälan senast den 22 maj via mejl.

E-post: anhorigcenter@lund.se.

Utflykt med promenad

Vid sex tillfällen under sommaren anordnar vi utflykter på eftermiddagar till självkostnadspris. Under utflykten går vi en promenad och äter medhavd egen fika tillsammans.

Datum och plats:

7 juni Ravinen i Värpinge

21 juni Skrylle

5 juli Lomma hamn

19 juli Stadsparken

16 augusti Sankt Hans backar

23 augusti Skrylle

Anmäl dig till respektive utflykt mellan den 16 maj-18 augusti.

Anmälan och information:

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se

Begränsat antal platser.

Kontakt Anhörigcenter

Adress. Margaretavägen 2A, 222 40 Lund

Hitta Anhörigcenter via karta

Telefon: 046-359 82 40
Telefontid: måndag-torsdag kl. 9-11
E-post: anhorigcenter@lund.se

Välkommen att använda de digitala anhörigstöden En bra plats och Demenslotsen. Syftet med digitala anhörigstöd är att du som bor i Lunds kommun eller har en anhörig som bor i kommunen ska kunna ta del av stöd, information och utbyte på tider och platser som passar dig.

Är du anhörig och bor i en annan kommun men stödjer en som bor i Lunds kommun? Kontakta oss så får du tillgång till ett aktiveringskort.

De digitala anhörigstöden är kostnadsfria och kan nås via dator, surfplatta och smartphone och du kan vara anonym. Inloggning sker genom att skapa ett användarkonto antingen genom ditt personnummer eller aktiveringskort som du kan få av oss på Anhörigcenter.

En bra plats

En bra plats är en digital anhörigplattform som ger stöd till anhöriga genom faktagranskad nationell information. Här kan du också ta del av lokal information, utbildningar, nätverk, tips på appar, podcasts med mera. Varannan vecka publiceras ett nyhetsbrev med nationell och lokal information.

En bra plats innehåller:

 • Kommuninformation och händelser från kommunens anhörigstöd
 • Nationella nyheter och forskning
 • Utbildningar, webbinarium med mera
 • Matchmaking-funktion - hitta andra anhöriga som är i liknande situation.
  Meddelande-funktion - kommunicera med andra anhöriga i hela Sverige.
 • Grupper - starta diskussioner eller dialoger med andra anhöriga för att ge tips och råd till varandra

Läs mer på En bra plats

Demenslotsen

Demenslotsen är en digital vägvisare som förser dig som är anhörig med stöd och vägledning allteftersom nya behov uppstår för dig. Här får du tips på vart du kan vända dig, praktiska råd, till exempel om förberedelser efter en demensdiagnos och om hur det går till att ansöka om en plats på ett äldreboende. Demenslotsen bygger på erfarenheter och kunskap från de som är anhörig till en person med demenssjukdom och från medarbetare som möter anhöriga i sina yrkesroller. Vid första inloggningstillfället får du som anhörig svara på några frågor för att systemet ska kunna läsa av vilket behov av information just du behöver. Du får ta del av både lokal och nationell information, samt information om hur du får kontakt med andra anhöriga i liknande situation.

Läs mer på Demenslotsen

Tips för dig som vill bli mer digital

Seniorsurfarskolan är ett program på Utbildningsradion (UR) som lär dig mer om hur du håller kontakt med dina nära och kära med hjälp av dator, surfplatta eller smartmobil.

Seniorsurfarskolan på UR Play

Avlösning i hemmet

Om du bor med och vårdar en närstående kan du få hjälp med avlösning i hemmet. Avlösning i hemmet kan alla få oavsett ålder på den man vårdar och innebär att personal från hemvården tillfälligt tar över vårdnadsansvaret från dig som är anhörig och utför den personliga omvårdnad som utförs i hemmet dagtid,

kvällar och helger. Detta för att du ska få möjlighet att återhämta dig, uträtta ärenden eller koppla av. Avlösningen är avgiftsfri upp till 15 timmar per månad.

Så söker du avlösning

Ring medborgarcenter som kopplar dig till rätt handläggare.

Telefon: 046-359 50 00

Hemtjänst

Om du behöver stöd för att kunna bo hemma på grund av ålder eller funktionsnedsättning kan du ansöka om det. Stödet du får beror på dina behov och kan till exempel vara stöd med sociala aktiviteter, din personliga hygien, varuinköp eller städning.

Hemtjänst

Hjälpmedel och trygghetsteknik

Vi erbjuder flera olika hjälpmedel och tjänster för att underlätta för dig som bor hemma, men som behöver stöd i din vardag. Det kan vara hjälpmedel, så som rollator eller toalettsits, trygghetslarm så att du kan kalla på hjälp eller stöd med matlagning och inköp.

Hjälpmedel och trygghetsteknik

Ansök om fullmakt

En fullmakt innebär att du ger en annan person tillåtelse att utföra handlingar eller fatta beslut för din räkning. I fullmakten finns olika alternativ du kan kryssa för. Du väljer själv vilka alternativ fullmakten ska gälla för. Har du någon insats från vård- och omsorgsförvaltningen och till exempel vill att dina fakturor eller avgiftsbeslut ska skickas till någon annan behöver du fylla i en fullmakt.

Du måste själv skriva under fullmakten och veta vad du skriver under annars är fullmakten inte giltig. Kan man inte det så ansöker du om god man eller förvaltare.

Ansökan om fullmakt

För dig som behöver eller har god man eller förvaltare

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?