Länk till startsidan

Stöd till anhöriga

Vårdar eller stöttar du någon i din närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning? Då finns det flera typer av stöd du kan få. Här kan du läsa mer om vilket stöd du kan få av oss på Anhörigcenter. En del stöd är gratis för alla, medans du behöver ansöka om vissa typer av stöd.

Om oss på Anhörigcenter

Stödsamtal

Anhörigstödjarna erbjuder medmänskliga samtal för dig som anhörig. Samtalen fokuserar på anhörigskapet, din livssituation och mående samt de frågor som känns viktiga för just dig. Samtalet sker på Anhörigcenter, via telefon eller digitalt via Teams. Vid behov kan tolk beställas.

Stöd och hjälp

Anhörigstödjarna kan hjälpa dig att ta reda på olika saker som du undrar över. De kan hjälpa dig att ta reda på vart du ska vända dig eller vem du ska kontakta.

Program hösten år 2022

Är du anhörig till en person med beroendeproblematik?

Socialförvaltningen i Lunds kommun erbjuder anhöriggrupper för dig som är anhörig till en person med beroendeproblematik (alkohol och narkotika) och i behov av stöd enligt metoden CRAFT. Gruppen kommer att arbeta med att förbättra den anhöriges välmående, relationen mellan familjemedlemmar och eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger.
Vår verksamhet är kostnadsfri och kräver föranmälan.
Vi har tystnadsplikt.

När: Löpande kursstarter. Kursen är 10 tillfällen, en gång i veckan kl. 17.00 – 19.30
Anmälan: Det går bra att anmäla sig via e-tjänsten på lund.se (sök på missbruksproblematik) så återkommer vi när datum är satta.
Vid frågor kontakta Lina Tingström

Telefon: 046-359 46 58

E-post. lina.tingstrom@lund.se.

Existentiell frukost i Dalby

Tillsammans med Träffpunkt Dalby och Anhörigcenter.
Ett samtal om livet. Vi samtalar med utgångspunkt i de punkter som Världshälsoorganisationen (WHO) har samlat under begreppet existentiell hälsa. En anhörigstödjare från Anhörigcenter kommer att berätta vad det finns för stöd att få för dig som stöttar eller vårdar en närstående. Vi äter frukost till självkostnadspris och umgås under trevliga samtal.

Datum: 6/9 och 3/11, kl. 10.00 – 11.30
Plats: Träffpunkt Dalby, Kristers väg 17, Dalby

Ingen föranmälan.
Vid frågor kontakta Träffpunkt Dalby

Telefon: 046-359 64 59

Samtalsgrupp för föräldrar som stöttar barn/vuxna barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)

Här får du möjlighet att möta andra som är i en liknande situation och utbyta tankar och erfarenheter.

Vi bjuder på lättare förtäring.

Datum: 27/9, 11/10, 25/10, 8/11 och 22/11, kl. 17.30 – 19.00
Plats: Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund
Anmälan: senast den 16 september, begränsat antal platser.

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se

För dig som stöttar en närstående med neurologisk sjukdom

Här får du möjlighet att möta andra som är i en liknande situation för utbyte av tankar och erfarenheter. Vid något av tillfällena bjuder vi in gäster som ger information och mer kunskap.

Cirkeln anordnas av Anhörigcenter i samarbete med Röda Korset.
Vi bjuder på lättare förtäring.

Datum: 28/9, 5/10, 19/10, 26/10, och 9/11, kl. 17.30 – 19.00
Plats: Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund
Anmälan: senast den 19 september, begränsat antal platser.

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se

För dig som stöttar en närstående med demens/kognitiv svikt

För dig som vårdar eller stöttar någon i din närhet som har en kognitiv svikt eller demenssjukdom/kognitiv sjukdom. Cirkeln anordnas av Anhörigcenter, i samarbete med Demensteamet i Lunds kommun och Röda Korset. Du får kunskap och information om demens och kognitiva sjukdomar, det stöd och hjälp som finns i kommunen, tips och råd om förhållningssätt samt stöd och gemenskap med andra i liknande situation. Vi bjuder på lättare förtäring.

Dagcirkel 1

Datum: 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11 och 8/11, kl. 14.00 – 16.00
Plats: Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund
Anmälan: senast den 12 september, begränsat antal platser.

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se


Dagcirkel 2

Datum: 25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12 och 13/12, kl. 10.00 – 12.00
Plats: Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund
Anmälan: senast den 17 oktober, begränsat antal platser.

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se

För dig som stöttar en partner med psykisk ohälsa

Här får du möjlighet att möta andra som är i en liknande situation och utbyta tankar och erfarenheter.

Vi bjuder på lättare förtäring

Datum: 18/10, 1/11, 15/11, 29/11 och 13/12, kl. 17.30 – 19.00
Plats: Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund
Anmälan: senast den 7 oktober, begränsat antal platser.

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se

Anhöriggrupp med fokus på hälsa

En grupp för dig som stöttar någon i din närhet. I den här gruppen fokuserar vi på återhämtning. För att orka ta hand om någon annan är det viktigt att samtidigt ta hand om sig själv. Vi kommer att samtala kring välbefinnande, stressreducering och kost. Vid ett tillfälle kommer vi fokusera på motion med promenad och lättare övningar. Vi bjuder på lättare förtäring.

Datum: 20/10, 27/10 och 3/11, kl. 14.00 – 15.30
Plats: Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund
Anmälan: senast den 14 oktober, begränsat antal platser.

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se

Om att stötta andra och bevara sig själv

Att vara anhörig – som partner, barn, förälder, syskon eller vän innebär ofta att känslor av omtanke och kärlek krockar med upplevelser av oro, sorg, maktlöshet och dåligt samvete över att inte räcka till. Hur kan vi bevara både medkänsla och självomsorg när andras behov
hör till våra dagliga åtaganden?

Med humor, värme och många vardagliga exempel lotsar oss Göran Larsson på den slingriga vägen mot att bevara både empati och egenvärde i mötet med andra.
Göran Larsson är präst och psykoterapeut och flitigt anlitad som föreläsare i ämnen som berör mänsklig växt och mognad. Efter föreläsningen ges utrymme till en frågestund. Vi bjuder på lättare förtäring.

Datum: 29 september, kl. 18.00 – 20.00
Plats: IOGT:s lokaler, Bantorget 5, Lund
Anmälan: senast den 21 september, begränsat antal platser.

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se

Nationella Anhörigdagen

Lär dig använda naturen för bättre hälsa och välmående

Vanessa Reyners föreläser kring hälsa, välmående
och balans i vardagen. Vår psykiska hälsa är central för hur vi mår genom hela livet och det fina är att vi kan påverka den positivt bland annat genom naturkontakt.

Det finns olika saker som ofta lyfts fram när vi pratar kring ett hälsosamt åldrande bland annat meningsfullhet i vardagen och social interaktion.

Emellanåt är det viktigt att reflektera över vad vi mår bra av samt vad våra kroppar behöver? Utöver föreläsningen får du även med dig tips på olika sätt att känna in naturen samt kring vardagsbalans.

Föreläsningen riktar sig till anhöriga från 18 år och arrangeras i samverkan med Seniorverksamheten i Lunds kommun under Balans- och hälsoveckan.

Datum: 6 oktober, kl. 13.00 – 14.00
Plats: Träffpunkt Papegojelyckan, Falkvägen 14, Lund
Ingen anmälan krävs.
Vid frågor:

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se

Föreläsning med Kriscentrum

Ta del av en angelägen föreläsning kring våld i nära relation och den hjälp man kan få om man är utsatt eller är den som utsätter någon annan. Kriscentrum är en samtalsmottagning för barn och vuxna som blivit utsatta för, upplevt eller utövat våld i en nära relation.

Vi bjuder på lättare förtäring.

Datum: 10 november, kl. 14.00 – 16.00
Plats: Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund
Anmälan: senast den 1 november, begränsat antal platser.

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se

Föreläsning kring existentiell hälsa

En föreläsning med Egon Rommedahl som har studerat teologi, är utbildad psykoterapeut, samt har en examen i psykosocial handledarutbildning. Att inte våga prata om svåra frågor kan ge en känsla av att inte riktigt vara hemma hos sig själv. I samtal kring existentiella frågor handlar det inte om rätt och fel utan att vända och vrida på våra tankar, vår livssituation, se och hjälpa varandra att reflektera över oss själva och vårt liv.

Arrangeras i samverkan med träffpunkten och Diakonin i Södra Sandby. Vi bjuder på lättare förtäring.

Datum: 16 november, kl. 14.00 – 16.00
Plats: Träffpunkten Södra Sandby
Anmälan: senast den 9 november, begränsat antal platser.

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se

Digital föreläsning med Kriscentrum

Varmt välkommen att ta del av en angelägen föreläsning kring våld i nära relation och den hjälp man kan få om man är utsatt eller är den som utsätter någon annan.

Kriscentrum är en samtalsmottagning för barn och vuxna som blivit utsatta för, upplevt eller utövat våld i en nära relation.

Datum: 23 november, kl. 17.30 – 19.30
Plats: Via mötesplattformen Teams. Du får en länk skickad till din e-post senast dagen före föreläsningen.
Anmälan: senast den 20 november.

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se

Filmvisning på Anhörigcenter

Vi tittar tillsammans på filmen ”The father”, med Anthony Hopkins i huvudrollen som en äldre man drabbad av demens. För alla som levt nära någon som inte längre lever i denna värld är det här en film för igenkänning, men också sorg. Efteråt diskuterar vi filmen och dricker en kopp kaffe/te tillsammans.

Datum: 6 december, kl. 13.30 – 16.30
Plats: Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund
Anmälan: senast den 30 november.

Telefon: 046-359 82 40

E-post: anhorigcenter@lund.se

Välkommen att använda de digitala anhörigstöden En bra plats och Demenslotsen. Syftet med digitala anhörigstöd är att du som bor i Lunds kommun eller har en anhörig som bor i kommunen ska kunna ta del av stöd, information och utbyte på tider och platser som passar dig.

Är du anhörig och bor i en annan kommun men stödjer en som bor i Lunds kommun? Kontakta oss så får du tillgång till ett aktiveringskort.

De digitala anhörigstöden är kostnadsfria och kan nås via dator, surfplatta och smartphone och du kan vara anonym. Inloggning sker genom att skapa ett användarkonto antingen genom ditt personnummer eller aktiveringskort som du kan få av oss på Anhörigcenter.

En bra plats

En bra plats är en digital anhörigplattform som ger stöd till anhöriga genom faktagranskad nationell information. Här kan du också ta del av lokal information, utbildningar, nätverk, tips på appar, podcasts med mera. Varannan vecka publiceras ett nyhetsbrev med nationell och lokal information.

En bra plats innehåller:

  • Kommuninformation och händelser från kommunens anhörigstöd
  • Nationella nyheter och forskning
  • Utbildningar, webbinarium med mera
  • Matchmaking-funktion - hitta andra anhöriga som är i liknande situation.
    Meddelande-funktion - kommunicera med andra anhöriga i hela Sverige.
  • Grupper - starta diskussioner eller dialoger med andra anhöriga för att ge tips och råd till varandra

Läs mer på En bra plats

Demenslotsen

Demenslotsen är en digital vägvisare som förser dig som är anhörig med stöd och vägledning allteftersom nya behov uppstår för dig. Här får du tips på vart du kan vända dig, praktiska råd, till exempel om förberedelser efter en demensdiagnos och om hur det går till att ansöka om en plats på ett äldreboende. Demenslotsen bygger på erfarenheter och kunskap från de som är anhörig till en person med demenssjukdom och från medarbetare som möter anhöriga i sina yrkesroller. Vid första inloggningstillfället får du som anhörig svara på några frågor för att systemet ska kunna läsa av vilket behov av information just du behöver. Du får ta del av både lokal och nationell information, samt information om hur du får kontakt med andra anhöriga i liknande situation.

Läs mer på Demenslotsen

Tips för dig som vill bli mer digital

Seniorsurfarskolan är ett program på Utbildningsradion (UR) som lär dig mer om hur du håller kontakt med dina nära och kära med hjälp av dator, surfplatta eller smartmobil.

Seniorsurfarskolan på UR Play

Kontakt Anhörigcenter

Adress. Margaretavägen 2A, 222 40 Lund

Hitta Anhörigcenter via karta

Telefon: 046-359 82 40
Telefontid: måndag-torsdag kl. 9-11
E-post: anhorigcenter@lund.se

Avlösning i hemmet

Om du bor med och vårdar en närstående kan du få hjälp med avlösning i hemmet. Avlösning i hemmet kan alla få oavsett ålder på den man vårdar och innebär att personal från hemvården tillfälligt tar över vårdnadsansvaret från dig som är anhörig och utför den personliga omvårdnad som utförs i hemmet dagtid,

kvällar och helger. Detta för att du ska få möjlighet att återhämta dig, uträtta ärenden eller koppla av. Avlösningen är avgiftsfri upp till 15 timmar per månad.

Så söker du avlösning

Ring medborgarcenter som kopplar dig till rätt handläggare.

Telefon: 046-359 50 00

Hemtjänst

Om du behöver stöd för att kunna bo hemma på grund av ålder eller funktionsnedsättning kan du ansöka om det. Stödet du får beror på dina behov och kan till exempel vara stöd med sociala aktiviteter, din personliga hygien, varuinköp eller städning.

Hemtjänst

Hjälpmedel och trygghetsteknik

Vi erbjuder flera olika hjälpmedel och tjänster för att underlätta för dig som bor hemma, men som behöver stöd i din vardag. Det kan vara hjälpmedel, så som rollator eller toalettsits, trygghetslarm så att du kan kalla på hjälp eller stöd med matlagning och inköp.

Hjälpmedel och trygghetsteknik

Ansök om fullmakt

En fullmakt innebär att du ger en annan person tillåtelse att utföra handlingar eller fatta beslut för din räkning. I fullmakten finns olika alternativ du kan kryssa för. Du väljer själv vilka alternativ fullmakten ska gälla för. Har du någon insats från vård- och omsorgsförvaltningen och till exempel vill att dina fakturor eller avgiftsbeslut ska skickas till någon annan behöver du fylla i en fullmakt.

Du måste själv skriva under fullmakten och veta vad du skriver under annars är fullmakten inte giltig. Kan man inte det så ansöker du om god man eller förvaltare.

Ansökan om fullmakt

För dig som behöver eller har god man eller förvaltare

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?