Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lunds skönhetsråd

Lunds skönhetsråd är rådgivande när kommunen planerar och utvecklar Lunds stad, de östra tätorterna och landskapet utanför den täta bebyggelsen.

När kommunen till exempel planerar för nya bostäder bidrar rådet, som tillsammans har en stabil kunskapsbredd, med rådgivande synpunkter ur arkitektonisk och estetisk synvinkel.

Förutom att vara rådgivande, kan rådet själv lyfta frågor inom sitt område och på så sätt fungera fristående. Det kan till exempel handla om möbleringen av torg, offentliga konstverk, estetiskt särskilt värdefulla byggnader eller kulturhistoriskt intressanta stads- och landskapsmiljöer.

Medlemmar i rådet

Rådets sammansättning är beslutad av byggnadsnämnden och består av tjänstepersoner i Lunds kommun samt externa representanter. Rådets ordförande är stadsarkitekten.

Representanter 2021

Malin Sjögren (stadsarkitekt och ordförande)

Petter Eiring (stadsantikvarie)

Jonas Al- Shaykhly (Lunds ungdomsombud)

Mattias Hedberg Ek (Sveriges arkitekter, sekreterare)

Annie Lindberg (Skissernas museum/Lunds universitet)

Magnus Andersson (Fastighetsägarna Syd)

Regler och reglementen

Regler för kommunala råd beslutade av kommunstyrelsen 2018-03-07 Pdf, 164 kB.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?