Länk till startsidan

Kommunala integrationsrådet

Kommunala integrationsrådet är ett forum för dialog mellan Lunds kommun och de ideella föreningar i Lund som har som syfte att främja integration.

I integrationsrådet vill kommunen kunna möta föreningarna i en ömsesidig dialog för att utbyta information och få synpunkter och idéer. Rådet kan föreslå integrationsfrämjande insatser för beslutande instanser som kommunstyrelsen och nämnderna, samt genom att svara på remisser.

Rådet består av representanter från 14 föreningar och 14 politiker; vardera två från kommunstyrelsen, barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt byggnadsnämnden.

Sammanträdestider 2023

  • Tisdag 14 mars kl. 18.00
  • Tisdag 9 maj kl. 18.00
  • Tisdag 12 september kl. 18.00
  • Tisdag 7 november kl. 18.00

Kontakt

Alva Persson
E-post: alva.persson@lund.se

Ledamöter i Kommunala integrationsrådet

Ordförande: Amanda Thonander (M)
E-post: amanda.thonander@lund.se

Shahad Lund (MP) , ledamot kommunstyrelsen
E-post: shahad.lund@lund.se

Margita Malmros (S) , ledamot arbetsmarknad och socialnämnden
E-post: margita.malmros@lund.se

Karin Nilsson (C), ledamot arbetsmarknad och socialnämnden
E-post: karin.nilsson7@lund.se

Saboor Ansari (L), ledamot vård- och omsorgsnämnden
E-post: saboor.ansari@lund.se

Pär-Ola Drottz (S), ledamot vård- och omsorgsnämnden
E-post: parola.drottz@lund.se

Gunnar Brådvik (KD), ledamot kultur- och fritidsnämnden
E-post: tove.persson2@lund.se

Gustav Cronqvist (L) , ledamot kultur- och fritidsnämnden
E-post: gunnar.bradvik@lund.se

Clara Ivarsson (M) , ledamot utbildningsnämnden
E-post: clara.ivarsson@lund.se

Lucas Henriksson (MP), ledamot utbildningsnämnden
E-post: lucas.henriksson@lund.se

Haris Hadzovic (S), ledamot byggnadsnämnden
E-post: haris.hadzovic@lund.se

Ann Tångmark Lundberg (FNL), ledamot byggnadsnämnden
E-post: ann.tangmarklundberg@lund.se

Mårten Spanne (S), ledamot barn och skolnämnden
E-post: marten.spanne@lund.se

Jose-Martin Martinez y Rique (L), ledamot barn och skolnämnden
E-post: josemartin.martinezrique@lund.se

Eva Wallengren, IM Lunds lokalförening
E-post: eva.wallengren@bredband.net

Johan Nordfält, Tillsammans för Lund
E-post: johan.nordfalt@gmail.com

Gustav Olsson, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
E-post: gustav.olsson@kulturen.se

Azzam Khalaf, Lunds SK
E-post: azzam.khalaf@hotmail.com

Angela Noel, Lunds Ungdoms- & Hemgård
E-post: forestandare@hemgarden.se

Ida Kaijalainen , Rädda Barnen Lund
E-post: ordf.lf.lund@medlem.rb.se

Antonio Maranon, Sama-Sama sa Lund
E-post: antonio.maranon@gfk.com

Jakob Botvidsson , Tamam Lund
E-post: botvidsson97@hotmail.com

Birgitta Larsson Printz, Lunds frivilliga samhällsarbetare
E-post: birgitta_vera@hotmail.com

Axel Wallin, IK Eos
E-post: axel@eoscares.se

Erwin Apitzsch, Linero IF
E-post: erwin.apitzsch@psy.lu.se

Nils-Ola Nilsson, Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden
E-post: nils-ola.nilsson@sv.se

Margitha Gustafsson, Lunds Bahaí samfund
E-post: margithagustafs@gmail.com

Eva Olsson Sterngren, Röda korsets Lundakrets
E-post: strax@telia.com

Protokoll

För att ta del av protokoll som inte är publicerade går det bra att mejla oss.
E-post: kommunkontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?