Vård- och omsorgsprogrammet, yrkesutbildning

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av människors hälsa och som vill lära dig mer om att arbeta inom vården. Du får kunskaper om hur det är att arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri samt att arbeta med människor med funktionsnedsättning.

Behörighetskrav

Behörighetskrav för vård- och omsorgsprogrammet är grundläggande svenska/svenska som andraspråk, delkurs D.

Studietakt och studieform

Hela utbildningen är på 60 veckor och omfattar 1500 poäng för undersköterska. Utbildningen är förlagd till Campus Vipan på dagtid, men du kan även välja att delvis läsa på distans. Vi kallar det flexibel undervisning där du är i skolan en dag i veckan. Efter utbildningen blir du certifierad undersköterska. Om du väljer att läsa 800 poäng får du intyg och kan arbeta som vårdbiträde.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

I utbildningen ingår praktiska kunskapsmål, så kallade APL. Din APL är förlagd till första och tredje terminen och omfattar totalt tio veckor. Arbetstiderna kan variera och du följer under denna tid din handledares schema. Det kan innebära både dagtid-, kvällstid- och helgtjänstgöring. Arbetstiden är i genomsnitt 35 timmar per vecka.

Validering

Om du redan har kunskaper inom den aktuella utbildningen kan dina kunskaper valideras. Det innebär att den totala utbildningstiden kan kortas ner. Kontakta Lunds vägledningscentrum om du tror att validering är aktuellt för dig.

Telefontider via medborgarcenter måndag-torsdag klockan 10-12.

Telefon: 046-359 50 00

E-post: vagledningscentrum@lund.se

Kursinnehåll

Kurser

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Funktionsförmåga 1

100

Gerontologi och geriatrik 1

100

Omvårdnad 1

100

Orienteringskurs matematik

50

Social omsorg 1

100

Yrkessvenska

100

Kurser

Poäng

Anatomi och fysiologi 2

50

Hälso- och sjukvård 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykiatri 1

100

Psykologi 1

50

Social omsorg 2

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

50

Kurser

Poäng

Funktionsförmåga 2

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Psykiatri 2

100

Samhällskunskap 1a1

50

Specialisering

100

Svenska/Svenska som andraspråk

50


Ansökan

Du ansöker via vår ansökningswebb med din e-legitimation. Vill du ha hjälp med din ansökan, kan du kontakta Lunds vägledningscentrum. Om du inte bor i Lund vänder du dig till vägledare i din kommun.

Kombinationsutbildning - GRIVO

Om du inte är klar med grundläggande svenska som andraspråk delkurs D, kan kombinera dina språkstudier i svenska som andraspråk delkurs C och D med kurserna i vård- och omsorgsprogrammet.

För att vara behörig till detta behöver du ha betyg i grundläggande svenska som andraspråk delkurs B.

Utbildningstiden till undersköterska är med detta alternativ 80 veckor eller 60 veckor till vårdbiträde.

Kurskod: GRIVO

Kursinnehåll kombinationsutbildning

Kursinnehåll period 1

Kurser

Poäng

Digital kompetens

50

Funktionsförmåga 1

100

Gerontologi och geriatrik

100

Grundläggande samhällsorientering

100

Grundläggande svenska som andraspråk

200

Yrkessvenska

100

Kursinnehåll period 2

Kurser

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Grundläggande svenska som andraspråk

200

Omvårdnad 1

100

Orienteringskurs matematik

50

Social omsorg 1

100

Yrkessvenska

100

Kursinnehåll period 3

Kurser

Poäng

Anatomi och fysiologi 2

50

Hälso- och sjukvård 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykiatri 1

100

Psykologi 1

50

Social omsorg 2

100

Svenska som andraspråk

50

Kursinnehåll period 4

Kurser

Poäng

Funktionsförmåga 2

100

Hälso- och sjukvård 2

200

Psykiatri 2

100

Samhällskunskap 1a1

50

Specialisering

100

Svenska som andraspråk

50

Vård- och omsorgscollege

Vår vård- och omsorgsutbildning är certifierad hos vård-och omsorgscollege. Det är ett samarbete mellan arbetsgivare, utbildningsaktörer samt fackliga organisationer inom den privata och offentliga vården och omsorgen.

Lär känna eleven Bokan

Vad läser/läste du på Komvux? Kan du berätta lite om kurserna?

Under covid tog jag tjänstledigt för att kunna satsa på studierna. Jag ville ta det seriöst istället för att ha en fot i varje. Det var nu eller aldrig. Har man jobbat länge och inte suttit i en skolbänk på flera år så är det svårt att arbeta och studera samtidigt. Jag började försiktigt, tog en kurs i taget och har nu läst matte 1 och 2, samhälle, historia, svenska 1,2,3 och natur 1b. Efter det läste jag även undersköterskeutbildningen. Nu ska jag läsa engelska 6 för att bli behörig för högskola och universitet.

Varför valde du de kurserna och den utbildningen?

För att komplettera mina betyg och bli behörig till högskola. Jag valde sedan att läsa till undersköterska eftersom det kändes intressant. Jag har alltid jobbat med människor och tycker det är givande att kunna hjälpa, göra skillnad och ge vård. Då känner man att man har gjort något positivt.

Varför valde du just Komvux?

Komvux ligger närmast mitt hem och jag föredrar att ha klassrumsundervisning som Komvux erbjuder. Jag tycker om att vara närvarande i klassen och träffa lärarna fysiskt. Jag lärde mig även mycket av andra som ställde frågor som jag inte tänkt på förut och av att lyssna. Det blir mer av en äkta känsla för min del att lära mig i klassrummet.

Vad är det bästa med Komvux?

Att lärarna är så pedagogiska, trevliga och verkligen har tålamod för eleverna. De förklarar gång på gång och går in på djupet.

Vad skulle du vilja ge för tips till någon som funderar på att läsa på Komvux?

Bara börja. Har man inte börjat blir man lätt seg och tiden bara går. Har du funderingar på att plugga så förlorar du inget på att bara försöka. Har man en dröm att påbörja karriär så kan man alltid läsa in de ämnen som behövs för att nå dit man vill. Det lönar dig till sist.

Skulle du rekommendera andra att läsa på Komvux?

Absolut. Det finns ingen anledning att inte välja Komvux. Vill man satsa så har man möjligheten här. Du får all hjälp du behöver för att plugga upp dina betyg, för att komma vidare till universitet och liknande.

Vad vill du göra efter Komvux?

När jag är färdig med engelskan så har jag funderingar på att söka vidare till sjuksköterskeutbildningen på högskola. Det har hela tiden varit mitt mål, men från början berättade jag inte det, eftersom man aldrig vet vad som händer. Jag valde i stället att ta ett steg i taget, och nu är jag ju nästan där.

Vad tycker du är det bästa med att studera undersköterska-programmet?

Att det finns så mycket jobb är verkligen en fördel och att man även kan fördjupa sig på flera sätt. Man kan exempelvis studera vidare till sjuksköterska, men om man inte vill göra det kan man bli specialistundersköterska.

Vad är viktiga egenskaper att ha om man ska jobba som undersköterska?

Det är ett yrke man ska välja om man verkligen vill jobba med människor. Man måste vilja hjälpa, känna empati och kunna stödja andra.

Hur skulle du beskriva Komvux med tre ord?

Givande, berikande och trivsamt.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Komvux-vuxenutbildning

Yrkesinriktad utbildning som ger förutsättningar för anställning som medicinsk sekreterare.

Komvux-vuxenutbildning

Fristående kurser är till för dig som saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning.

Komvux-vuxenutbildning

Anpassad undervisning med tydliga rutiner, kortare lektioner och fler pauser.