Barnskötare - elevassistent, yrkesutbildning

Barnskötare – Elevassistent

Vill du ha ett omväxlande och stimulerande arbete bland barn och ungdomar? Vill du göra skillnad och bidra till att skapa en bra och trygg miljö under deras uppväxt? Då är utbildningen till Barnskötare och Elevassistent något för dig.

Under utbildningen kommer du att lära dig om barn och ungas utveckling, deras lärande, behov och rättigheter. Vidare kommer du att studera sociala frågor, deras konsekvenser och lösningar. Utbildningen behandlar arbetsmiljö- och arbetsorganisation och du får även lära dig hur du arbetar säkert och ergonomiskt. Dina färdigheter att samverka, samarbeta och kommunicera kommer att utvecklas, liksom förmågan att planera, genomföra och utvärdera din arbetsprocess.

Studietakt och studieform

Utbildningen är på heltid och studieformen är närundervisning, vilket innebär att du studerar på plats på skolan. Utbildningen är på 1650 poäng, vilket motsvarar 63 veckors heltidsstudier.

Schemat kommer att variera, men räkna med undervisning måndag–fredag klockan 8.10–17.00.

Du kommer att studera både enskilt samt i grupp och undervisningen kommer att bestå av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Du kommer att ha både muntliga och skriftliga redovisningar.

Vi använder digitala hjälpmedel i undervisningen, så du behöver en egen dator under utbildningen. Du behöver även köpa kurslitteratur.

Undervisningen är på Campus Vipan (Vipeholmsvägen Hus L).

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

I utbildningen ingår 10 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär att en del av din utbildning kommer att ske på en arbetsplats, där de praktiska moment som är en del av din utbildning, kommer att genomföras. De praktiska momenten kommer att bedömas av din handledare på arbetsplatsen samt av din lärare. Du kan inte göra APL på din nuvarande arbetsplats.

Behörighetskrav

Kunskaper motsvarande svenska på grundläggande nivå eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande.

Utdrag ur belastningsregistret

Det krävs ett giltigt utdrag från belastningsregistret gällandes förskola, skola för att gå denna utbildning.

Polisens webbsida

Innehåll för kurs med start augusti 2024

Poäng

Orienteringskurs

50 p

Svenska 01/Svenska som andra språk 01

100p

Etnicitet och kulturmöten

100p

Grundläggande vård och omsorg

100p

Hälsopedagogik

100p

Kommunikation

100p

Lärande och utveckling

100p

Människors miljöer

100p

Pedagogiskt ledarskap

100p

Specialpedagogik 1

100p

Barns lärande och växande

100p

Pedagogiskt arbete

200p

Skapande verksamhet

100p

Specialpedagogik 2

100p

Socialt arbete 1

100p

Komvuxarbete

100p

Totalt antal poäng 1650

Validering

Om du redan har kunskaper inom den aktuella utbildningen kan dina kunskaper valideras. Det innebär att den totala utbildningstiden kan kortas ner. Vid ansökan ska du meddela din Studie-och yrkesvägledare att du har kunskaper som kan valideras.

Lunds vägledningscentrum

Studiemedel

Utbildningen är CSN berättigad och studierna bedrivs på heltid.

Läs mer på CSNs webbsida.

Så här ansöker du

Du ansöker via vår ansökningswebb där du loggar in med din e-legitimation. Om du behöver hjälp med din ansökan, kan du kontakta Lunds vägledningscentrum. Om du inte bor i Lund vänder du dig till vägledare i din kommun.

Tua, lärare, berättar

Vad är det bästa med att vara lärare på Komvux?

Det bästa med att vara lärare är mötet med olika människor och att vara delaktig i deras lärande och utveckling.

Varför ska man välja barn- och fritidsprogrammet på just Komvux?

På Komvux får eleverna en bra och kvalitetssäkrad utbildning. Undervisningen är inte bara ett konstant förmedlande av fakta och betygssättning, utan även inslag som är levande och roliga. Till exempel grupptillfällen i undervisningen, memo och andra spel som kopplas till utbildningen.

Hur skulle du beskriva Komvux med tre ord?

Skapa möjlighet, arbetstillfällen och gemenskap.

Bild på Komvuxläraren Tua

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Komvux-vuxenutbildning

Yrkesinriktad utbildning som ger förutsättningar för anställning som medicinsk sekreterare.

Komvux-vuxenutbildning

Fristående kurser är till för dig som saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning.

Komvux-vuxenutbildning

Anpassad undervisning med tydliga rutiner, kortare lektioner och fler pauser.