Länk till startsidan

Vallkärra skola

Välkommen till Valkärra skola! En gammal, genuin skola i norra Lund. Vallkärra skola är en F–6 skola med cirka 115 elever som kännetecknas som skolan med det stora hjärtat.

Skolbyggnad i tegel med vita spröjsade fönster och träd på gården.

Kontakta Vallkärra skola

Besöksadress: Kävlingevägen 103, Lund
Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 72 63

Karta: Se Vallkärra skola på en karta

Skolledning

Rektor: Tajana Frklic Krznar
Telefon: 046-359 45 27
E-post: tajana.frklickrznar@lund.se

Biträdande rektor: Enikö Bernát
Telefon: 046-359 49 83
E-post: eniko.bernat@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska Sara Jälén
Telefon: 046-359 72 51
E-post: sara.jalen@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum, under Verktyg.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Fritidshem

Telefonnummer fritids

Avdelning

Telefonnummer

Valkärra A-hus (F–3) och fritidshem

046 - 359 72 72

Studiedagar Vallkärra skola

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna. Ibland har både skolan och fritidshemmet utvecklingsdag.

Läsåret 2022–2023

Fredag 12 augusti 2022 – även fritids är stängt
Fredag 30 september 2022 – fritids är öppet
Måndag 21 november 2022* – även fritids är stängt
Måndag 9 januari 2023* – även fritids är stängt
Onsdag 8 mars 2023* – även fritids är stängt
Onsdag 17 maj 2023 – fritids är öppet
Torsdag 15 juni 2023 – även fritids är stängt

Läsåret 2023-2024

Torsdag 10 augusti - fritids öppet med vikarier (lov i skolan)
Torsdag 11 augusti - fritids är stängt (lov i skolan)
Tisdag 14 november 2023* – även fritids är stängt
Måndag 8 januari 2024* – även fritids är stängt
Tisdag 9 januari 2024 - fritids är öppet
Tisdag 5 mars 2024* – även fritids är stängt
Måndag 20 maj - fritids är öppet
Torsdag 13 juni - fritids är öppet
Fredag 14 juni - fritids är stängt (lov i skolan)

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Behov av omsorg när skolans fritidshem är stängt?

Har ni behov av omsorg de dagar fritidshemmet är stängt, så kontakta rektor.

Läsårstider och lov

Skolfasad i rött tegel med entrédörr med trappa. Vita spröjsade fönster och skylt med text Vallkärra skola.

Fakta om skolan

Årskurs F–6

Antal elever: 138

Miljön på Vallkärra skola inbjuder till lek och lärande såväl inomhus som utomhus.​ Vi värnar om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling i samspel med andra. Vi arbetar tillsammans utifrån gemensam värdegrund i samarbete med föräldrarna grundat på trivsel, samarbete, respekt, medbestämmande, arbetsglädje och kreativitet.

Elevens rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar är navet i vår verksamhet. All personal arbetar tillsammans och bidrar med sin erfarenheter och kunskap för att utveckla verksamheten till en skola där alla, elever och personal, känner att de lyckas.

Så här arbetar vi

Elevinflytande är viktigt och vi har flera råd på skolan, bland annat miljöråd, matråd, biblioteksråd och skolråd. Det är inte bara i de olika råden som eleverna kan påverka och engagera sig. Våra elever känner stort ansvar för sin skola och har mycket inflytande över sin arbetsmiljö.

Eleverna har arbetat och arbetar med olika teman kring miljö och hållbar utveckling. Arbetet som vi har gjort tillsammans lämnades in i en rapport till "Håll Sverige rent", och vi lämnar in varje läsår. Rapporten godkänns av organisationen och vi får då behålla vårt "Grön Flagg"-certifikat och flagga.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?