Länk till startsidan

Vallkärra skola

Välkommen till Valkänna skola! En gammal, genuin skola i norra Lund. Vallkärra skola är en F-6-skola med cirka 115 elever som kännetecknas som skolan med det stora hjärtat.

vallkärra

Fakta om skolan

Årskurs F-6

Antal elever: 115

Miljön på Vallkärra skola inbjuder till lek och lärande såväl inomhus som utomhus.​ Vi värnar om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling i samspel med andra. Vi arbetar tillsammans utifrån gemensam värdegrund i samarbete med föräldrarna grundat på trivsel, samarbete, respekt, medbestämmande, arbetsglädje och kreativitet.

Elevens rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar är navet i vår verksamhet. All personal arbetar tillsammans och bidrar med sin erfarenheter och kunskap för att utveckla verksamheten till en skola där alla, elever och personal, känner att de lyckas.

Så här jobbar vi

Elevinflytande är viktigt och vi har flera råd på skolan, bland annat miljöråd, matråd, biblioteksråd och skolråd. Det är inte bara i de olika råden som eleverna kan påverka och engagera sig. Våra elever känner stort ansvar för sin skola och har mycket inflytande över sin arbetsmiljö.

Eleverna har arbetat och arbetar med olikateman kring miljö och hållbar utveckling. Arbetet som vi har gjort tillsammans lämnades in i en rapport till "Håll Sverige rent", och vi lämnar in varje läsår. Rapportengodkänns av organisationen och vi får då behållavårt "Grön Flagg"-certifikat och flagga.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnumer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Vallkärra skola

Besöksadress: Kävlingevägen 103, 226 50 Lund
Telefon: 046-359 72 63

Karta: Se Vallkärra skola på en karta

Skolans webbplats för vårdnadshavare

Skolledning

Rektor: Maria Klich
Telefon: 046-359 45 27

E-post: maria.klich@lund.se

Biträdande rektor: Enikö Bernát
Telefon: 046 - 359 49 83
E-post: eniko.bernat@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska Sara Jälén
Telefon: 046 - 359 72 51

E-post: sara.jalen@lund.se

Fritidshem

Skriv tabellbeskrivning här

Avdelning

Telefonnummer

Valkärra A-hus (F-3) och fritidshem

046 - 359 72 72

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?