Länk till startsidan

Vallkärra skola

Välkommen till Valkärra skola! En gammal, genuin skola i norra Lund. Vallkärra skola är en F–6 skola med cirka 115 elever som kännetecknas som skolan med det stora hjärtat.

Skolbyggnad i tegel med vita spröjsade fönster och träd på gården.

Fakta om skolan

Årskurs F–6

Antal elever: 138

Miljön på Vallkärra skola inbjuder till lek och lärande såväl inomhus som utomhus.​ Vi värnar om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling i samspel med andra. Vi arbetar tillsammans utifrån gemensam värdegrund i samarbete med föräldrarna grundat på trivsel, samarbete, respekt, medbestämmande, arbetsglädje och kreativitet.

Elevens rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar är navet i vår verksamhet. All personal arbetar tillsammans och bidrar med sin erfarenheter och kunskap för att utveckla verksamheten till en skola där alla, elever och personal, känner att de lyckas.

Så här arbetar vi

Elevinflytande är viktigt och vi har flera råd på skolan, bland annat miljöråd, matråd, biblioteksråd och skolråd. Det är inte bara i de olika råden som eleverna kan påverka och engagera sig. Våra elever känner stort ansvar för sin skola och har mycket inflytande över sin arbetsmiljö.

Eleverna har arbetat och arbetar med olika teman kring miljö och hållbar utveckling. Arbetet som vi har gjort tillsammans lämnades in i en rapport till "Håll Sverige rent", och vi lämnar in varje läsår. Rapporten godkänns av organisationen och vi får då behålla vårt "Grön Flagg"-certifikat och flagga.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Vallkärra skola

Adress: Kävlingevägen 103, 226 50 Lund
Telefon: 046-359 72 63

Karta: Se Vallkärra skola på en karta

Skolledning

Rektor: Tajana Frklic Krznar
Telefon: 046-359 45 27
E-post: tajana.frklickrznar@lund.se

Biträdande rektor: Enikö Bernát
Telefon: 046-359 49 83
E-post: eniko.bernat@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska Sara Jälén
Telefon: 046-359 72 51
E-post: sara.jalen@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum.

Fritidshem

Telefonnummer fritids

Avdelning

Telefonnummer

Valkärra A-hus (F–3) och fritidshem

046 - 359 72 72

Studiedagar Vallkärra skola

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna.

Läsåret 2022–2023

Fredag 12 augusti 2022 – skola och fritidshem
Fredag 30 september 2022 – skola
Måndag 21 november 2022* – skola och fritidshem
Måndag 9 januari 2023* – skola och fritidshem
Onsdag 8 mars 2023* – skola och fritidshem
Onsdag 17 maj 2023 – skola
Torsdag 15 juni 2023 – skola och fritidshem

Har ni behov av omsorg de dagar fritidshemmet är stängt, så kontakta rektor.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?