Länk till startsidan

Påskagängets skola

Välkommen till Påskagängets skola mitt i natursköna Dalby.

Bilder på Påskagängets skola

Fakta om skolan

Årskurs: F-3

Påskagängets skola startade 2018 och ska på sikt bli en F-6-skola med cirka 400 elever. Vår nya permanenta skolbyggnad är ännu på planeringsstadiet och fram tills den nya skolbyggnaden står klar befinner vi oss i det som tidigare var Kattfotens förskola. Det är fina och ljusa lokaler som byggts för att kunna fungera både som förskola och skola och här finns fina utemiljöer.

Ett tema per läsår

På skolan arbetar vi tematiskt och ämnesövergripande och är inspirerade av Bifrost-pedagogiken. Vi har ett tema per läsår och det startar med en upplevelse för våra elever. Läsårstemat utvecklar vi sedan genom en dialog med våra elever som på så vis får vara delaktiga och få inflytande över undervisningen.

Vi vill stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet, självförtroende och deras vilja att pröva egna idéer och lösa problem. Målet är att våra elever ska utvecklas till medborgare som vill och vågar engagera sig på olika sätt i samhället.

Mat, hälsa och hållbar utveckling

Påskagänget har för tillfället ett mottagningskök men kommer med den nya skolan att få ett eget tillagningskök. En stor del ekologiska och närproducerade livsmedel är för oss en självklarhet. Vi jobbar med att minska matsvinnet och väcka barnens intresse för vegetarisk kosten med färg, form, konsistens och smaker de känner igen.

Rolig och meningsfull fritid

Vi vill att eleverna ska ha en rolig och meningsfull fritid på Påskagängets fritidshem. Glädje och trygghet är viktigt. Vi utformar verksamheten utifrån styrdokumenten och tillsammans med barnen och utgår från deras förslag och behov.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Påskagängets skola

Besöksadress: Kattfotsgränden 2, 247 56 Dalby
Telefon: 046-359 40 18

Karta: Se Påskagängets skola på en karta

Skolans webbplats för vårdnadshavare

Skolledning

Rektor: Anne-Marie Lundborg
Telefon: 046-359 35 25
E-post: anne-marie.lundborg@lund.se

Biträdande rektor: Kalle Friede
Telefon: 046-359 71 51
E-post: namn.efternam@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska: Mette Ramsden
Telefon: 046-359 41 06

E-post mette.ramsden@lund.se

Skolpsykolog: Mathilda Olausson
Telefon: 046- 359 75 32
E-post: mathilda.olausson@lund.se

Kurator: Anneli Rignell
Telefon: 046-359 75 87
E-post: anneli.rignell@lund.se

Speciallärare: Carin Månsson
Telefon: 046- 359 35 26
E-post: carin.mansson@lund.se

Speciallärare: Tobias Nilsson
E-post: janchristiantobias@lund.se

Fritidshem

Öppettiderna för fritidshemmet är 06.30-17.30. Frukost serveras kl 7.00 för anmälda barn.

Avdelning

Telefonnummer

Kvarnen (förskoleklass)

046-359 40 15

Trollsländan (årskurs 1)

046-359 54 15

Vingen (årskurs 2)

046-359 77 33

Vinden (årskurs 3)

046-359 40 16

Utvecklingsdagar

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

Måndag 10 januari 2022 - även fritids*

Måndag 7 mars 2022 - även fritids*

Onsdag 25 maj 2022 - även fritids

Vi ser helst att vårdnadshavare ordnar sin barnomsorg själva på dessa utvecklingsdagar. Om det ej är möjligt så är fritids öppet på någon av skolorna i Dalby/Torna Hällestad där vikarier är insatta i barngruppen.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?