Länk till startsidan

Påskagängets skola

Välkommen till Påskagängets skola mitt i natursköna Dalby.

Bilder på Påskagängets skola

Fakta om skolan

Årskurs: F–3

Antal elever: 200

Påskagängets skola startade 2018 och ska på sikt bli en F–6 skola med cirka 400 elever. Vår nya permanenta skolbyggnad är ännu på planeringsstadiet.

Läs mer om planerna för en ny skolbyggnad

Fram tills den nya skolbyggnaden står klar befinner vi oss i det som tidigare var Kattfotens förskola. Det är fina och ljusa lokaler som byggts för att kunna fungera både som förskola och skola och här finns fina utemiljöer.

Ett tema per läsår

På skolan arbetar vi tematiskt och ämnesövergripande och är inspirerade av Bifrost-pedagogiken. Vi har ett tema per läsår och det startar med en upplevelse för våra elever. Läsårstemat utvecklar vi sedan genom en dialog med våra elever som på så vis får vara delaktiga och få inflytande över undervisningen.

Vi vill stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet, självförtroende och deras vilja att pröva egna idéer och lösa problem. Målet är att våra elever ska utvecklas till medborgare som vill och vågar engagera sig på olika sätt i samhället.

Mat, hälsa och hållbar utveckling

Påskagänget har för tillfället ett mottagningskök men kommer med den nya skolan att få ett eget tillagningskök. En stor del ekologiska och närproducerade livsmedel är för oss en självklarhet. Vi jobbar med att minska matsvinnet och väcka barnens intresse för vegetarisk kosten med färg, form, konsistens och smaker de känner igen.

Rolig och meningsfull fritid

Vi vill att eleverna ska ha en rolig och meningsfull fritid på Påskagängets fritidshem. Glädje och trygghet är viktigt. Vi utformar verksamheten utifrån styrdokumenten och tillsammans med barnen och utgår från deras förslag och behov.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Påskagängets skola

Adress: Kattfotsgränden 2, 247 56 Dalby
Telefon: 046-359 40 18

Karta: Se Påskagängets skola på en karta

Skolledning

Rektor: Anne-Marie Lundborg
Telefon: 046-359 35 25
E-post: anne-marie.lundborg@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska: Mette Ramsden
Telefon: 046-359 41 06

E-post mette.ramsden@lund.se

Skolpsykolog: Mathilda Olausson
Telefon: 046-359 75 32
E-post: mathilda.olausson@lund.se

Kurator: Anneli Rignell
Telefon: 046-359 75 87
E-post: anneli.rignell@lund.se

Speciallärare: Carin Månsson
Telefon: 046-359 35 26
E-post: carin.mansson@lund.se

Speciallärare: Tobias Nilsson
E-post: janchristiantobias.nilsson@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum.

Fritidshem

Öppettiderna för fritidshemmet är 06.00–17.30. Frukost serveras kl 7.00 för anmälda barn.

Avdelning

Telefonnummer

Vinden (förskoleklass)

046-359 40 16

Kvarnen (årskurs 1)

046-359 40 15

Trollsländan (årskurs 2)

046-359 54 15

Vingen (årskurs 3)

046-359 77 33

Studiedagar Påskagängets skola

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna.

Läsåret 2022–2023

Fredag 14 oktober 2022 – skola och fritidshem
Måndag 21 november 2022* – skola och fritidshem
Måndag 9 januari 2023* – skola och fritidshem
Onsdag 8 mars 2023* – skola och fritidshem
Måndag 22 maj 2023 – skola och fritidshem

Vi ser helst att vårdnadshavare ordnar sin barnomsorg själva på dessa utvecklingsdagar. Om det ej är möjligt så är fritids öppet på någon av skolorna i Dalby/Torna Hällestad där vikarier är insatta i barngruppen.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Behov av omsorg när skolans fritidshem är stängt?

Är du i behov av omsorg för ditt barn de dagar då även skolans fritidshem har stängt för utvecklingsdag? 

Meddela Therése Nyblom senast en månad innan.

E-post: therese.nyblom@lund.se

Ange barnets namn, klass, vistelsetid och eventuell specialkost.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?