Länk till startsidan

Påskagängets skola

Välkommen till Påskagängets skola mitt i natursköna Dalby.

Bilder på Påskagängets skola

Kontakta Påskagängets skola

Besöksadress: Kattfotsgränden 2, Dalby
Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 40 18

Karta: Se Påskagängets skola på en karta

Skolledning

Rektor: Anne-Marie Lundborg
Telefon: 046-359 35 25
E-post: anne-marie.lundborg@lund.se

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum, under Verktyg.

Skolsköterska: Mette Ramsden
Telefon: 046-359 41 06

E-post mette.ramsden@lund.se

Skolpsykolog: Mathilda Olausson
Telefon: 046-359 39 32
E-post: mathilda.olausson@lund.se

Kurator: Anneli Rignell
Telefon: 046-359 75 87
E-post: anneli.rignell@lund.se

Speciallärare: Anneli Öberg
Telefon: 046-359 35 26
E-post: anneli.oberg2@lund.se

Speciallärare: Tobias Nilsson
Telefon: 046-359 26 57
E-post: janchristiantobias.nilsson@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Anmäl frånvaro

Fram till och med den 12 juni gör du frånvaroanmälan både i Skola24 och Edlevo om ditt barn är sjukt. Under skoltid används fortfarande Skola24 för frånvarorapportering. Edlevo används under fritidstid.

Anmäl frånvaro i Skola24

Anmäl frånvaro i Edlevo

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Fritidshem

Öppettiderna för fritidshemmet är 06.00–17.30. Frukost serveras kl 7.00 för anmälda barn.

Avdelning

Telefonnummer

Vingen (förskoleklass)

046-359 77 33

Vinden (årskurs 1)

046-359 40 16

Kvarnen (årskurs 2)

046-359 40 15

Trollsländan (årskurs 3)

046-359 54 15

Studiedagar Påskagängets skola

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna. Ibland har både skolan och fritidshemmet utvecklingsdag.

Läsåret 2023-2024

Tisdag 14 november 2023* – även fritids är stängt
Måndag 8 januari 2024* – även fritids är stängt

Tisdag 9 januari 2024 – även fritids är stängt
Tisdag 5 mars 2024* – även fritids är stängt

Måndag 20 maj 2024 – även fritids är stängt

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Vi ser helst att vårdnadshavare ordnar sin barnomsorg själva på dessa utvecklingsdagar. Om det inte är möjligt så är fritids öppet på någon av skolorna i Dalby/Torna Hällestad där vikarier är insatta i barngruppen.

Läsårstider och lov

Läsåret 2024-2025

Torsdag 8 augusti 2024 – även fritids är stängt
Fredag 9 augusti 2024 – även fritids är stängt

Måndag 18 november 2024 – även fritids är stängt
Tisdag 7 januari 2025 – även fritids är stängt

Onsdag 8 januari 2025 – även fritids är stängt

Onsdag 5 mars 2025 – även fritids är stängt

Tisdag 20 maj 2025 – även fritids är stängt

Behov av omsorg när skolans fritidshem är stängt?

Är du i behov av omsorg för ditt barn de dagar då även skolans fritidshem har stängt för utvecklingsdag? 

Meddela Therése Nyblom senast en månad innan.

E-post: therese.nyblom@lund.se

Ange barnets namn, klass, vistelsetid och eventuell specialkost.

Fakta om skolan

Årskurs: F–3

Antal elever: ca 200

Följ oss gärna på Instagram: paskagangetsskola

Påskagängets skola startade 2018 och ska på sikt bli en F–6 skola med cirka 400 elever. Vår nya permanenta skolbyggnad är ännu på planeringsstadiet.

Läs mer om planerna för en ny skolbyggnad

Fram tills den nya skolbyggnaden står klar befinner vi oss i det som tidigare var Kattfotens förskola. Det är fina och ljusa lokaler som byggts för att kunna fungera både som förskola och skola och här finns fina utemiljöer.

Ett tema per läsår

På skolan arbetar vi tematiskt och ämnesövergripande och är inspirerade av Bifrost-pedagogiken. Vi har ett tema per läsår och det startar med en upplevelse för våra elever. Läsårstemat utvecklar vi sedan genom en dialog med våra elever som på så vis får vara delaktiga och få inflytande över undervisningen.

Vi vill stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet, självförtroende och deras vilja att pröva egna idéer och lösa problem. Målet är att våra elever ska utvecklas till medborgare som vill och vågar engagera sig på olika sätt i samhället.

Mat, hälsa och hållbar utveckling

Påskagänget har för tillfället ett mottagningskök men kommer med den nya skolan att få ett eget tillagningskök. En stor del ekologiska och närproducerade livsmedel är för oss en självklarhet. Vi jobbar med att minska matsvinnet och väcka barnens intresse för vegetarisk kosten med färg, form, konsistens och smaker de känner igen.

Rolig och meningsfull fritid

Vi vill att eleverna ska ha en rolig och meningsfull fritid på Påskagängets fritidshem. Glädje och trygghet är viktigt. Vi utformar verksamheten utifrån styrdokumenten och tillsammans med barnen och utgår från deras förslag och behov.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?