Länk till startsidan

Oskarskolan

Välkommen till Oskarskolan! Vi är en liten enparallellig skola, F–3, på Oscarshem i Lund. Oscarskolan ligger nära systerskolan Lerbäckskolan, där eleverna får fortsätta från årskurs 4.

Oskarskolan

Fakta om skolan

Årskurs: F–3

Antal elever: 80

Oskarskolan är den lilla skolan med de stora möjligheterna. Skolan har ett nära samarbete och delar resurser med Lerbäckskolan, exempelvis elevhälsoteam, skolbibliotek och en stor, nybyggd idrottshall. Skolan ligger i närheten av fina grönområden.

På Oskarskolan arbetar vi tillsammans för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina erfarenheter och förmågor.

Maten på Oskarskolan kommer från Lerbäckskolans tillagningskök.

På fritidshemmet samlas alla elever tillsammans, från årskurs F–3. Under lov samarbetar Oskarskolan med Lerbäckskolan.

Gemensamt bibliotek

Oskar- och Lerbäckskolan har ett gemensamt skolbibliotek på 10 minuters gångavstånd från Oskarskolan. Biblioteket är öppet alla dagar i veckan och är bemannat med en heltidsarbetande fackutbildad bibliotekarie. Bibliotekarien är aktiv i undervisningen för att stödja pedagoger och elever i elevernas läsutvecklings och källkritiska förmåga.

Fokus på digital pedagogik

Oskarskolan har tillsammans med systerskolan Lerbäckskolan en heltidsanställd IKT-pedagog. (IKT står för information, kommunikation och teknik.) IKT-pedagogen samarbetar med skolans undervisande personal när det gäller pedagogiska frågor kring digital teknik. IKT-pedagogen samarbetar också med elevhälsoteamet och skolbibliotekarien kring tillgänglig digital lärmiljö samt digitaliseringens utveckling i skolan och samhället i stort.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Oskarskolan

Adress: Svenska vägen 10 b, 226 39 Lund
Telefon 1 expedition: 046-359 72 47

E-post: annelie.nielsen@lund.se

Telefon 2 expedition: 046-359 72 30 
E-post: marie.siegers@lund.se

Telefon fritidshem: 046-359 72 60

Karta: Se Oskarskolan på en karta

Skolledning

Rektor Susanne Berndtros
Telefon: 046-359 32 76
E-post: susanne.berndtros@lund.se

Biträdande rektor: Malin Richardsson Svensson
Telefon: 046-359 71 12
E-post: malin.richardssonsvensson@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska: Ellen Skoog
Telefon: 046-359 72 36
E-post: ellen.skoog@lund.se

Skolpsykolog: Victor Dimitrov
Telefon: 046-359 72 38
E-post: victor.dimitrov@lund.se

Skolkurator: Filip Sandahl
Telefon: 046-359 72 37
E-post: filip.sandahl@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Bibliotek och IKT

Bibliotekarie: Hilda Andreassen
Telefon: 046-359 72 74
E-post: hilda.andreassen@lund.se

Webbredaktör, IKT-pedagog: Bodil Sölve
Telefon: 046-359 73 81
E-post: bodil.nilssonsolve@lund.se

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum.

Fritidshem

Fritids


Telefonnummer

Fritidshemmet

Skolan: 046-359 72 60
Köket: 046-359 51 70

Studiedagar Oskarskolan

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna.

Läsåret 2022–2023

Tisdag 9 augusti 2022 – skola och fritidshem (stängd dag)
Fredag 30 september 2022 – skola
Måndag 21 november 2022 – skola och fritidshem* (stängd dag)
Måndag 9 januari 2023 – skola och fritidshem* (stängd dag)
Onsdag 8 mars 2023 – skola och fritidshem* (stängd dag)
Onsdag 17 maj 2023 - skola
Torsdag 15 juni 2023 - skola och fritidshem* (stängd dag)

Är du i behov av omsorg för ditt barn de dagar då även skolans fritidshem har stängt för utvecklingsdag? Meddela ollie.gustafsson@lund.se senast en månad innan.

Ange barnets namn, klass, vistelsetid och eventuell specialkost.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?