Länk till startsidan

Oskarskolan

Välkommen till Oskarskolan! Oskarskolan är en skola med förskoleklass till och med årskurs tre på Oscarshem i Lund, nära Lerbäckskolan som erbjuder årskurs fyra och vidare.

Oskarskolan

Fakta om skolan

Årskurs F-3

På Lerbäckskolan och Oskarskolan står lärandet i fokus. Våra elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina erfarenheter och förmågor.

All utbildning utgår från gemensamma styrdokument och bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Genom kollegialt lärande utvecklar vi professionen för högre läroplansuppfyllelse.

Målbilden visar vår gemensamma väg där eleven alltid är i centrum. Vårt utvecklingsarbete följs kontinuerligt upp genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Så här jobbar vi

På Oskarskolan driver vi en skola med hög kvalitet genom att målmedvetet arbeta för att ständigt bli bättre. Vi planerar vår verksamhet noggrant för att skapa kontinuitet i barnens/elevernas lärande, så barnen/eleverna kan utvecklas socialt, emotionellt och kunskapsmässigt.

Glädje och trygghet ska genomsyra vår verksamhet för att skapa en positiv, kreativ, lustfylld och bejakande miljö för lärande. Inom förskola, skola och skolbarnomsorg väcks lusten till ett livslångt lärande. Medskapande, inflytande och kunskap är förutsättningar för att möta framtidens utmaningar.

Från år 4 börjar eleverna på Lerbäckskolan och Oskarskolans elever har slöjd, idrott och musik, samt besöker biblioteket, på Lerbäck.

I all vår verksamhet strävar vi efter att arbeta för en hållbar utveckling med värdegrunden och styrdokument som yttre ramar.

Utvecklingsmål

Skolans målbild visar vår gemensamma väg där eleven är i centrum. Vårt utvecklingsarbete följs kontinuerligt upp genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Prioriterade utvecklingsområden för Lerbäck- och Oskarskolan läsåret 2019/20 är

Värdegrund-trygghet-hälsa, Likvärdig utbildning och Delaktighet och ansvar.

Vi arbetar tillsammans för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina erfarenheter och förmågor. Alla elever på Lerbäck- och Oskarskolan ska må bra, känna trygghet och trivas i skolan.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Oskarskolan

Besöksadress: Svenska vägen 10 b, 226 39 Lund
Telefon expedition: 046-359 72 30

Telefon fritidshem: 046-359 72 60

Karta: Se Oskarskolan på en karta

Skolans webbplats för vårdnadshavare

Skolledning

Rektor: Malin Glad

Telefon: 046 - 359 56 11

E-post: malin.glad@lund.se

Biträdande rektor: Pia Zingmark Marklund

Telefon: 046 - 359 60 17

E-post: pia.zingmarkmarklund@lund.se

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare: Louise Ingemansson

Telefon: 046 - 359 72 42

E-post: louise.ingemansson@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska: Mårten Dahl

Telefon: 046 - 359 81 91

E-post: marten.dahl@lund.se

Fritidshem

Skriv tabellbeskrivning här

Avdelning

Telefonnummer

M-paviljongen (år 2)

046 - 359 56 55

L-paviljongen (år 3)

046 - 359 54 04

Fritidshem 4-6

046 - 359 51 39

Förskoleklass, fritidshem gul

046 - 359 72 50

Förskoleklass, fritidshem grön

046 - 359 46 60

B-huset År 1, fritidshem

046 - 359 56 05

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?