Länk till startsidan

Fäladsskolan

Välkommen till Fäladsskolan – en skola som är anpassad just för dig! Fäladsskolan finns på Norra Fäladen.

Gröna träd med gula äpplen på skolgården.

Kontakta Fäladsskolan

Besöksadress: Vittnesgränden 14, Lund
Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Administration Linda Nilsson
Telefon: 046-359 74 50
E-post: linda.nilsson5@lund.se

Karta: Se Fäladsskolan på en karta

Skolledning

Rektor: Håkan Bengtsson Diurlin
Telefon: 046-359 74 65
E-post: hakan.bengtssondiurlin@lund.se

Biträdande rektor: Fredrik Neumann
Telefon: 046-359 41 84
E-post: fredrik.neumann@lund.se 

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum, under Verktyg.

Elevhälsa

Skolsköterska Jenny Bengtsson
Telefon: 046-359 74 70
E-post: jenny.bengtsson@lund.se

Kurator Taschkin Arslan
Telefon: 046-359 66 26
E-post: taschkin.arslan@lund.se

Specialpedagog Linda Rindestam
Telefon: 046-359 93 67
E-post: linda.rindestam@lund.se

Skolpsykolog Anna Ajusné Matyás
Telefon: 046-359 74 72
E-post: anna.ajusne@lund.se

Socialpedagoger

Susanna Riborg
Telefon: 046-359 78 36
E-post: susanna.riborg@lund.se

Adam Bartee
Telefon: 046-359 25 66
E-post: adam.bartee@lund.se

Speciallärare

Pernilla Unelind
E-post: pernilla.unelind@lund.se

Martin Stääv
E-post: martin.staav@lund.se

Sophie Hylén Landström
E-post: sophie.hylenlandstrom@lund.se


Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Fritidshem – Sankt Hansgården

Sankt Hansgården är ett annorlunda fritidshem som alla elever på Fäladsskolan har möjlighet att gå på. Här kan eleverna bland annat pyssla, gå tipspromenader, använda parkourbanan, spela basket och pingis. Här finns även ett djurhus med får, getter, grisar och katter. Det är en utemiljö med hagar, trädgårdsland och en skogsträdgård. På Sankt Hansgården är eleverna till största del utomhus året om.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Sankt Hansgården (kontor)

046-359 53 20

Pedagoger

0729-87 83 71

Vi välkomnar alla

Förutom att vi precis som vanliga fritids har fullt av elever på eftermiddagarna är även allmänheten välkommen hit. Vi har öppet 9.00–16.30 alla vardagar, utom de dagar då skolan har studiedag, då håller även Sankt Hansgården stängt.

Ett gammalt murat hus med halmtak.
Sankt Hansgården.

Flera olika djur

Vi har får, getter, biodling, kaniner, katter och en gris. De flesta av våra djur går runt fritt på området. I vår stora stallbyggnad bor getterna och fåren, tillsammans med kaninerna. Ofta finns det någon i personalen som kan visa och berätta hur vi arbetar med våra djur.

Skogsträdgård

Våra utemiljöer en viktig del. Vi har en skogsträdgård för att kunna odla frukt och grönsaker på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Evenemang och marknader

Till jul har vi en julmarknad där vi säljer mat, juldekorationer och annat som våra elever gjort, ofta av råvaror och material från gården. I maj arrangerar vi Sankt Hansgårdsdagen där vi visar vår verksamhet, har roliga aktiviteter för barn och säljer mat och pyssel.

Ett lamm diar från en tacka.

Bakgrund

På platsen har det under lång tid funnits möjlighet att träffa djur. Under tidigt 90-tal omvandlades dåvarande bygglek till ett fritids, som vuxit sig större med fler antal barn och byggnader.

Den unika stallbyggnaden är byggd med återvunnet virke från en gammal skola och lera från marken på plats. Här finns även en fullt utrustad smedja som våra elever kan använda. Gemensamt för de byggnader som Sankt Hansgården uppfört är att de är byggda hantverksmässigt, anpassade för vår verksamhet och byggda med stor hjälp från våra elever.

Vårt fokus är ge våra elever och besökare erfarenheter av ett hållbart sätt att leva.

Studiedagar Fäladsskolan

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna. Även fritids på Sankt Hansgården är stängt.

Läsåret 2023-2024

Tisdag 15 augusti – fritids är stängt (lov i skolan)
Tisdag 14 november 2023* – även fritids är stängt
Måndag 4 december 2023 – fritids är öppet
Torsdag 7 december 2023 – även fritids är stängt
Måndag 8 januari 2024* – även fritids är stängt
Tisdag 5 mars 2024* – även fritids är stängt
Onsdag 29 maj 2024 – även fritids är stängt
Torsdag 13 juni 2024 – fritids är stängt (lov i skolan)

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Behov av omsorg när skolans fritidshem är stängt?

Är du i behov av omsorg för ditt barn de dagar då även skolans fritidshem har stängt för utvecklingsdag? Meddela rektor Håkan Bengtsson Diurlin senast en månad innan.

E-post hakan.bengtssondiurlin@lund.se

Ange barnets namn, klass, vistelsetid och eventuell specialkost.

Flera skolbyggnader i enplan som ligger bredvid varandra.

Fakta om skolan

Årskurs 4–6

Antal elever: 345

Fäladsskolan har fyra eller fem klasser per årskurs och pedagogerna arbetar i tre årskursbaserade arbetslag. På skolan används moderna pedagogiska metoder och iPads i undervisningen och vår personal har ett genuint pedagogiskt engagemang, kunnande och entusiasm. Undervisningen är individanpassad och elevernas delaktighet är viktig för att alla elever ska nå sin högsta potential, få ett gott självförtroende och känna att de kan. Allt ska vara möjligt.

Alla vuxna på skolan tar gemensamt ansvar för alla skolans elever. Vi strävar efter att barnen ska känna sig trygga med all personal och alla elever.

Fäladskolan är mottagande skola för Backaskolan och Delfinskolan och efter årskurs 6 fortsätter våra elever på Fäladsgården som är en 7–9 skola.

Undervisning och elevernas lärande

Vi strävar efter att all verksamhet ska genomsyras av kreativitet, öppenhet, samarbete och hög digital kompetens. Arbetssättet ska ske i en innovativ lärmiljö och vara på riktigt för barn och elever och här hjälper de digitala verktygen oss att uppnå våra mål. Fäladsskolan är en skola i framkant, där utveckling har blivit en del av kulturen. Skolan har en undervisning som kännetecknas av kooperativt lärande, vilket innebär att lärande sker i samspel med andra. Kooperativt lärande skapar ett demokratiskt och inkluderande klassrum där varje elevs utveckling och lärande säkras.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?