Länk till startsidan

Fäladsskolan

Välkommen till Fäladsskolan – en skola som är anpassad just för dig! Fäladsskolan tillhör Norra Fäladen och tar i årskurs fyra emot elever från Backaskolan och Delfinskolan. På skolan finns också en särskild undervisningsgrupp.

Gröna träd med gula äpplen på skolgården.

Fakta om skolan

Årskurs 4-6

Antal elever: 350

Undervisningen är individanpassad och elevernas delaktighet är viktig. Alla elever ska nå sin högsta potential, få ett gott självförtroende och känna att de kan. Skolan har framför allt arbetat mycket med bedömning för lärande, digital utveckling och kooperativt lärande. Alla elever på skolan har var sin iPad. Kreativitet, samarbete och den digitala utvecklingen är våra flaggskepp.

Alla vuxna på skolan tar gemensamt ansvar för alla skolans elever. Vi strävar efter att barnen ska känna sig trygga med all personal och alla elever. Vi arbetar i tre årskursbaserade arbetslag. Efter åk 6 fortsätter våra elever på Fäladsgården som är en åk 7-9 skola.

Vi utvecklar undervisningen och elevernas lärande

Vi arbetar med att utveckla undervisningen och elevernas lärande med hjälp av "Bedömning för lärande". I korta drag handlar det om att tydliggöra målen, synliggöra lärandet, ge konstruktiv feedback, aktivera eleverna som resurser för varandra samt att få eleven att ta aktivt ansvar för sitt eget lärande.

Kooperativt Lärande bidrar till att skapa ett flerstämmigt klassrum (Dysthe, 1996). Genom strukturer/interaktionsmodeller och samspelsprocesser har alla elever en uppgift och måste därmed ta ansvar. Detta stimulerar till ett fokuserat arbete vilket i sin tur skapar motivation och känslomässigt engagemang. Kooperativt lärande skapar ett demokratiskt och inkluderande klassrum där varje elevs utveckling och lärande säkras.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Fäladsskolan

Adress: Vittnesgränden 14, 226 47 Lund
Administration Susanne Ståhl
Telefon: 046-359 74 50
E-post: susanne.stahl@lund.se

Karta: Se Fäladsskolan på en karta

Skolledning

Rektor: Håkan Bengtsson Diurlin
Telefon: 046-359 74 65
E-post: hakan.bengtssondiurlin@lund.se

Biträdande rektor: Fredrik Neumann
Telefon: 046-359 41 84
E-post: fredrik.neumann@lund.se 

Elevhälsa

Skolsköterska Jenny Bengtsson
Telefon: 046-359 74 70
E-post: jenny.bengtsson@lund.se

Kurator Taschkin Arslan
Telefon: 046-359 66 26
E-post: taschkin.arslan@lund.se

Skolpsykolog Anna Ajusné Matyás
Telefon: 046-359 74 72
E-post: anna.ajusne@lund.se

Specialpedagog Linda Rindestam
Telefon: 046-359 93 67
E-post: linda.rindestam@lund.se

Socialpedagog Susanna Riborg
Telefon: 046-359 78 36
E-post: susanna.riborg@lund.se

Speciallärare

Pernilla Unelind
Telefon: 046-359 93 67
E-post: pernilla.unelind@lund.se

Martin Stääv
Telefon: 046-359 93 67
E-post: martin.staav@lund.se

Sophie Hylén Landström
Telefon: 046 -359 93 67
E-post: sophie.hylenlandstrom@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Fritidshem

S:t Hansgården är ett annorlunda fritidshem som alla elever på Fäladsskolan har möjlighet att gå på. Här kan eleverna bland annat pyssla, gå tipspromenader, använda parkourbanan, spela basket och pingis. Här finns även ett djurhus med får, getter, grisar och katter. Det är en utemiljö med hagar, trädgårdsland och en skogsträdgård. Vi är till största del utomhus året om.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

S:t Hansgården

046-359 53 20

Mobiltelefon

0729-87 83 71

Studiedagar Fäladsskolan

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna. Även fritids på S:t Hansgården är stängt.

Läsåret 2021-2022

10 januari 2022* - skola och fritidshem (S:t Hansgården)
7 mars 2022* - skola och fritidshem (S:t Hansgården)
25 maj 2022 - skola och fritidshem (S:t Hansgården)

Läsåret 2022-2023

Tisdag 16 augusti 2022 - skola
Måndag 21 november 2022* - skola och fritidshem (S:t Hansgården)
Torsdag 8 december 2022 - skola och fritidshem (S:t Hansgården)
Måndag 9 januari 2023* - skola och fritidshem (S:t Hansgården)
Onsdag 8 mars 2023* - skola och fritidshem (S:t Hansgården)
Tisdag 30 maj 2023 - skola och fritidshem (S:t Hansgården)

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?