Länk till startsidan

Fäladsskolan

Välkommen till Fäladsskolan – en skola som är anpassad just för dig! Fäladsskolan finns på Norra Fäladen.

Gröna träd med gula äpplen på skolgården.

Fakta om skolan

Årskurs 4–6

Antal elever: 345

Fäladsskolan har fyra eller fem klasser per årskurs och pedagogerna arbetar i tre årskursbaserade arbetslag. På skolan används moderna pedagogiska metoder och iPads i undervisningen och vår personal har ett genuint pedagogiskt engagemang, kunnande och entusiasm. Undervisningen är individanpassad och elevernas delaktighet är viktig för att alla elever ska nå sin högsta potential, få ett gott självförtroende och känna att de kan. Allt ska vara möjligt.

Alla vuxna på skolan tar gemensamt ansvar för alla skolans elever. Vi strävar efter att barnen ska känna sig trygga med all personal och alla elever.

Fäladskolan är mottagande skola för Backaskolan och Delfinskolan och efter årskurs 6 fortsätter våra elever på Fäladsgården som är en 7–9 skola.

Vi utvecklar undervisningen och elevernas lärande

Vi strävar efter att all verksamhet ska genomsyras av kreativitet, öppenhet, samarbete och hög digital kompetens. Arbetssättet ska ske i en innovativ lärmiljö och vara på riktigt för barn och elever och här hjälper de digitala verktygen oss att uppnå våra mål. Fäladsskolan är en skola i framkant, där utveckling har blivit en del av kulturen. Skolan har en undervisning som kännetecknas av kooperativt lärande, vilket innebär att lärande sker i samspel med andra. Kooperativt lärande skapar ett demokratiskt och inkluderande klassrum där varje elevs utveckling och lärande säkras.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Fäladsskolan

Adress: Vittnesgränden 14, 226 47 Lund
Administration Susanne Ståhl
Telefon: 046-359 74 50
E-post: susanne.stahl@lund.se

Karta: Se Fäladsskolan på en karta

Skolledning

Rektor: Håkan Bengtsson Diurlin
Telefon: 046-359 74 65
E-post: hakan.bengtssondiurlin@lund.se

Biträdande rektor: Fredrik Neumann
Telefon: 046-359 41 84
E-post: fredrik.neumann@lund.se 

Elevhälsa

Skolsköterska Jenny Bengtsson
Telefon: 046-359 74 70
E-post: jenny.bengtsson@lund.se

Kurator Taschkin Arslan
Telefon: 046-359 66 26
E-post: taschkin.arslan@lund.se

Skolpsykolog Anna Ajusné Matyás
Telefon: 046-359 74 72
E-post: anna.ajusne@lund.se

Specialpedagog Linda Rindestam
Telefon: 046-359 93 67
E-post: linda.rindestam@lund.se

Socialpedagoger

Susanna Riborg
Telefon: 046-359 78 36
E-post: susanna.riborg@lund.se

Adam Bartee
Telefon: 046-359 25 66
E-post: adam.bartee@lund.se

Speciallärare

Pernilla Unelind
Telefon: 046-359 93 67
E-post: pernilla.unelind@lund.se

Martin Stääv
Telefon: 046-359 93 67
E-post: martin.staav@lund.se

Sophie Hylén Landström
Telefon: 046 -359 93 67
E-post: sophie.hylenlandstrom@lund.se

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum eller via följande länk: Kontaktuppgifter till skolans personal.

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Fritidshem

S:t Hansgården är ett annorlunda fritidshem som alla elever på Fäladsskolan har möjlighet att gå på. Här kan eleverna bland annat pyssla, gå tipspromenader, använda parkourbanan, spela basket och pingis. Här finns även ett djurhus med får, getter, grisar och katter. Det är en utemiljö med hagar, trädgårdsland och en skogsträdgård. På S:t Hansgården är eleverna till största del utomhus året om.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

S:t Hansgården (kontor)

046-359 53 20

Pedagoger

0729-87 83 71

Studiedagar Fäladsskolan

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna. Även fritids på S:t Hansgården är stängt.

Läsåret 2022–2023

Tisdag 16 augusti 2022 – skola
Måndag 21 november 2022* – skola och fritidshem (S:t Hansgården)
Torsdag 8 december 2022 – skola och fritidshem (S:t Hansgården)
Måndag 9 januari 2023* – skola och fritidshem (S:t Hansgården)
Onsdag 8 mars 2023* – skola och fritidshem (S:t Hansgården)
Tisdag 30 maj 2023 – skola och fritidshem (S:t Hansgården)

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?