Länk till startsidan

Backaskolan

Backaskolan är en skola som präglas av öppenhet, engagemang, glädje och nyfikenhet. Vår skola är en trygg mötesplats för ett kreativt lärande som skapar omvärlden.

Backaskolan

Fakta om skolan

Årskurs F–3

Antal elever: 360

Backaskolan är en fyrparallellig F–3 skola med ca 360 elever som ligger på Norra Fäladen i Lund. Utemiljön är en självklar del av vår verksamhet och Backaskolan har ett fantastiskt läge vid foten av St Hans backar med tillhörande ekobaser.

Grön Flagg och skolbibliotek i världsklass

Vi är en certifierad Grön Flagg-skola och arbetar aktivt med grönflagg-arbetet varje vecka. Backaskolan kan även komma att bli nominerade till Årets Hållbara Skola 2021.

Alla klasser har schemalagd bibliotekstid varannan vecka, som vi fyller med bokprat, högläsning, övningar i källkritik och informationssökning enligt en handlingsplan som är gemensam för samtliga skolbibliotek på Norra Fäladens skolor. Backaskolan har ända sedan utmärkelsen inrättades 2013 återkommande utsetts till 'Skolbibliotek i världsklass'.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Backaskolan

Adress: Kulgränden 23, 226 49 Lund

Hitta hit via karta

Telefon: 046-359 74 46

Skolledning

Rektor Linda Johansson
Telefon: 046-359 42 55
E-post: linda.johansson4@lund.se

Biträdande rektor Malin Nordborg
Telefon: 046-359 49 04
E-post: malin.nordborg@lund.se

Skoladministratör Maria Andreasson

Telefon: 046-359 74 46

E-post: maria.andreasson2@lund.se

Elevhälsa

Kurator Taschkin Arslan
Telefon: 046-359 66 26

E-post: taschkin.arslan@lund.se

Skolsköterska Anette Virdebo
Telefon: 046-359 74 30

E-post: anette.virdebo@lund.se

Psykolog Anna Ajusné Matyás
E-post: anna.ajusne@lund.se

Specialpedagog Christel Ekelöw Hällebrand
E-post: christel.ekelowhallebrand@lund.se

Specialpedagog Åsa Ingren
E-post: asa.ingren@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum.

Fritidshem

Fritids öppnar klockan 06.30 och stänger klockan 17.30. På varje avdelning arbetar tre fritidspedagoger och varje vecka har varje avdelning utedagar då vi utforskar närmiljön. Eleverna erbjuds många olika aktiviteter för en utvecklande och meningsfull fritid.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Röda övre 16AB

046-359 74 17 0734-15 09 45

Röda nedre 16CD

046-359 91 22 0729-91 52 79

Blå 14CD

046-359 39 22 0765-45 11 15

Orange 14AB

046-359 74 41 0709-43 29 04

Vit/gröna 13AB

046-359 74 45 0734-48 55 26

Gul/silver 13CD

046-359 74 32 0734 -15 07 85

Brons 15ABCD

046-359 91 00 0729-91 52 77

046-359 51 44 0723-91 57 76

Studiedagar Backaskolan

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna.

Läsåret 2022–2023

Tisdag 16 augusti 2022 – skola och fritidshem
Måndag 21 november 2022* – skola och fritidshem
Torsdag 8 december 2022 – skola
Måndag 9 januari 2023* – skola och fritidshem
Onsdag 8 mars 2023* – skola och fritidshem
Tisdag 30 maj 2023 – skola
Torsdag 15 juni 2023 – fritidshem (lov)

Läsåret 2023-2024

Måndag 14 augusti - fritidshem (lov)
Tisdag 15 augusti - fritidshem (lov)
Tisdag 14 november 2023* – skola och fritidshem
Måndag 4 december 2023 – skola
Torsdag 7 december 2023 – skola och fritidshem
Måndag 8 januari 2024* – skola och fritidshem
Tisdag 5 mars 2024* – skola och fritidshem
Onsdag 29 maj 2024 – skola och fritidshem
Torsdag 13 juni 2024 – fritidshem (lov)

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Är du i behov av omsorg när fritids har utvecklingsdag? Meddela biträdande rektor Malin Nordborg.
E-post malin.nordborg@lund.se
Du behöver meddela ca en månad i förväg. Ange då barnets namn, klass, vistelsetid och eventuellt specialkost. Vid några stängningsdagar är verksamheten på Delfinskolan. Detta meddelas i god tid via Unikum.

Lov och ledighet i grundskolan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?