Länk till startsidan

Apelskolan

Välkommen till Apelskolan – den lilla skolan i hjärtat av Lund. Apelskolan är en F-6 skola som har montessori-inspirerad pedagogik.

Skolbyggnad i tegel med gröna spröjsade fönster.

Fakta om skolan

Årskurs F-6

Antal elever: 60

Montessori inspirerad skola

Apelskolan är en montessori inspirerad grundskola. Här arbetar vi åldersblandat i F-1, 2-3 och 4-5/6. I den åldersblandade verksamheten är kunskapsnivån inte densamma som åldersnivån. Vi låter barnet arbeta i sin egen takt inom givna ramar och eleven är själv med och påverkar sin kunskapsinhämtning. På Apelskolan montessori arbetar förskollärare och grundskollärare med montessoriutbildning, specialpedagoger och fritidspedagoger.

Apelskolan har fått utmärkelsen Grön Flagg av organisationen Håll Sverige Rent.

Vi har nära till stadens utbud

Apelskolans läge mitt i Lunds centrum ger oss rika möjligheter att ta del av Lunds stora utbud av både natur och kultur. Vi springer skollopp i stadsparken, har utedagar i botaniska trädgården, går stadsvandringar och går på studiebesök på museer. Vi har odlingslådor på skolgården och en kolonilott i närheten.

På Apelskolan samarbetar vi med Vårfruskolan. Eleverna möter Vårfruskolans lärare i idrott, musik, slöjd och elevens val. Vi har gemensamma aktiviteter såsom temaveckor, luciafirande, avslutningar i Domkyrkan samt lovverksamhet tillsammans med Vårfruskolan.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Apelskolan

Adress: Apelgatan 1, 223 56 Lund

Hitta hit via karta

Kök/personalrum
Telefon: 046-35 71 61

Administration: Maria Thisted
Telefon: 046-359 71 88
E-post: maria.thisted@lund.se

Skolledning

Rektor: Maria Tagesson Holmstedt
Telefon: 046-359 71 56
E-post: maria.tagessonholmstedt@lund.se

Biträdande rektor: Daniel Roth
Telefon: 046-359 60 29
E-post: daniel.rooth@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska Anna Yllner
E-post: anna.yllner@lund.se

Skolpsykolog Manuel Buelna
E-post: manuel.buelna@lund.se

Skolkurator Nilofar Sherinbek
E-post: nilofar.shirinbek@lund.se

Special pedagog Tina Källbom
E-post: tina.kallbomandersson@lund.se

Special lärare Annicka Österdahl
E-post: annicka.osterdahl@lund.se

Bibliotek/IKT

Bibliotekarie: Martina Lind
E-post: martina.lind@lund.se

IKT-pedagog: Thomas Winberg
E-post: thomas.winberg@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Fritidshem

Vi erbjuder en meningsfull och varierad fritidsverksamhet i en trygg och stimulerande miljö, där vi erbjuder aktiviteter samtidigt som vi värnar om den fria leken. Varje vecka har vi utflykter i närområdet där mellanmålet tas. Andra aktiviteter är skapande, musik och rörelse.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

F-3

046-359 71 61

Mobilnummer

0734-15 06 13

Morgonfritids (musiksalen)

046-359 71 98

 

Studiedagar Apelskolan

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna.

Läsåret 2021-2022

Måndag 10 januari 2022* - skola och fritidshem
Måndag 7 mars 2022* - skola och fritidshem
Torsdag 12 maj - skola
Måndag 13 juni 2022 - skola och fritidshem

Läsåret 2022-2023

Fredag 12 augusti 2022 - skola och fritidshem
Fredag 30 september 2022 - skola
Måndag 21 november 2022* - skola och fritidshem
Måndag 9 januari 2023* - skola och fritidshem
Onsdag 8 mars 2023* - skola och fritidshem
Torsdag 11 maj 2023 - skola
Fredag 16 juni - skola och fritidshem

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Fritidshemsomsorg på lov och utvecklingsdagar

Anmälan av omsorgsbehov på lov och utvecklingsdagar görs i Skola24 i det lovschema som skickas ut inför ett lov eller utvecklingsdag. Där anger du om ert barn behöver omsorg och i så fall vilka tider, eller ska vara ledigt. Det är viktigt att svara inom angiven tidsperiod då vi efter detta datum måste beställa mat, planera bemanning och lokaler. Vid inkommen anmälan efter angivet datum har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot ert barn i verksamheten.

Tänk på att huvudregeln är att om du som vårdnadshavare har semester eller annan ledighet skall ert barn också vara ledigt från fritidshemmet.

Gemensamma utvecklingsdagar med fritdshemmet

Vid 5 av årets utvecklingsdagar deltar även pedagogerna på skolområdets fritidshem. Dessa dagar är väldigt viktiga för oss eftersom vi då har möjlighet att samla alla personal för kompetensutveckling och planering. Ett jouröppet fritidshem i skolområdet är då bemannat av vikarier.

Förfrågan om omsorgsbehov för dessa dagar skickas ut separat via Unikum och mejlas till daniel.rooth@lund.se.

Det gäller följande dagar:
12 augusti | 21 november | 9 januari | 8 mars | 16 juni

Vi hoppas dock att ni gör ert bästa för att hitta alternativa omsorgslösningar under dessa 5 dagar.

Lov och ledighet i grundskolan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?