Länk till startsidan

Borgaren 1

På Norra Fäladen i Lund ligger Fäladsskolan som planeras att få ny utformning och placering.

PÄ 28/2021

Lämna synpunkter

Planen är på samråd. Sista dag att lämna synpunkter är den 8 mars 2023.

Fler sätt att lämna synpunkter

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Post: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Kom ihåg att ange ditt namn och postadress.

Samrådsträff och samtal om stadsdelens utveckling

Kom och titta på samrådsförslaget för skolområdet och prata med arkitekter, trafikplanerare och andra som är involverade i planerna. Du har också möjlighet att berätta vad som är viktigt för dig i övrigt när stadsdelen ska utvecklas.

Dag: 7 februari
Tid: Klockan 17.00-19.00. Drop in – Kom förbi när det passar dig.
Plats: Fäladsskolan (matsalen)

Kort om planen

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola som ska ersätta Fäladsskolan. Det ska också bli plats för ny idrottshall, bibliotek och en träffpunkt för seniorer – samlingsnamnet blir "Fäladslyktan".

Planförslaget gör det möjligt med en större, samlande byggnad i stället för de utspridda undervisningslokaler som finns idag.

Samtidigt som den nya detaljplanen tas fram håller ett större område på Norra Fäladen på att ses över – målet är en mer stadslik bebyggelse än idag. Arbetet med att ta fram ett så kallat planprogram har startat.

Mer om arbetet med planprogrammet.

Samrådshandlingar

I planärendet finns även följande utredningar:

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik 2017-04-21, Trafikutredning 2022-06-03, Solstudie 2022-10-19 och Dagvattenutredning 2022-11-07

Dessa är inte digitalt tillgängliga och du kan därför inte ladda ned dem själv. Kontakta stadsbyggnadskontoret om du vill ta del av dem.

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kontakt

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Jenny Nagenius.

Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?