Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Uteklassrum Kaninlandet

För att hitta till Kaninlandet utgår vi från vägen mellan Dalby och Torna Hällestad. När vi kommit förbi den vackra bokskogen genom Hällestad åsar öppnar sig landskapet.

Det är ca 40 min vandring från Knivsåsen till Kaninlandet.
Cykelväg finns från Dalby längs det gamla järnvägsspåret.
Bussar går till Skryllegården och Knivsåsen samt Torna Hällestad.

Du hittar tidtabeller på Skånetrafikens webbplats.

På vår högra sida har vi idrottsplatsen Torna Vallen och på den vänstra ett öppet fält. Det är platsen som fått namnet Kaninlandet. Kaninlandet begränsas i öster av vägen mellan Dalby och Torna Hällestad, i sydväst av grusåsen, i nordväst av det gamla stationsområdet och i nordöst av villabebyggelsen vid Lärarvägen. Det är inget stort område, cirka 10 ha, men väl värt ett besök.

Vi har valt att göra det till ett av våra uteklassrum för att det är ett bra område att rasta på under vandring mellan till exempel Knivsåsen och Torna Hällestad eller till och från Skryllegården. En annan anledning är områdets flora, insektsliv och områdets historia.

Upptrampade stigar längs en ås med grönskande träd lägs sidorna.

Aktiviteter

Skåneleden från Knivsåsen till Skryllegården passerar Kaninlandet. Det är oftast under vandring som man besöker området. Efter lite konditionskrävande vandring upp på åsen på väg mot Björkensdal eller Skryllegården är det skönt med en rast här. Här följer pedagogiska aktiviteter som lämpar sig särskilt bra att göra i området:

Ekologi

Fenologi

Träd

Gråsuggan

Upptäck småkrypens värld

Landskapet - naturen - människan

Lära genom lek

Området

Vid ett besök är det lätt att räkna ut hur området fått sitt namn. Den lätta sanden avslöjar att det är perfekt för kaniner att gräva sina bostäder här och kaninspillningen avslöjar att platsen är bebodd. En fråga som dyker upp är "Hur kan det ha bildats en sandslätt mitt i åslandskapet?" Sand har alltid varit efterfrågad vid olika anläggningsarbeten. Här har det varit lätt att ta för sig. Hela området är som en stor sandlåda. Sanden användes när järnvägen byggdes. Tänk så praktiskt att kunna ta material alldeles intill järnvägen, lägga rälsen, använda den färdiga banan, köra tillbaka, lasta sand och på så vis arbeta sig framåt. Man grävde på det viset bort åsen och slätten bildades. Nordöst om Torna Hällestad gick järnvägen på en cirka 10 m hög vall av sand.

Vegetation

En mager vegetation som kräver sandmark har etablerat sig. Monke, gul fetknopp, hedblomster, gul- och blålucern, puktörne, sandvita, femfingerört, backnejlika, timjan, fältmalört, gulmåra, gråfibbla och fältveronika är arter som växer på heden. Man kan också hitta många olika arter gräs, som bara en växtdetektiv kan identifiera!

Man har funnit flera rödlistade (utrotningshotade) arter av solitärbin i området. Dessa är beroende av att heden inte växer igen. De lägger sina ägg i sanden. Det är också viktigt att behålla bryn av buskar och träd. De skyddar och ger ett bra klimat för växter och bin.

För att bevara platsens karaktär har man vidtagit åtgärder som att, med grävmaskin, vända upp sanden på flera platser. Man har gjort så kallade sandfickor. Syftet är att behålla floran och faunan och förhindra allt för tät och kraftig markvegetation.

I Fältbiologernas program kan man se att de en gång om året spelar fotboll på heden. Detta hjälper till att luckra upp sandmarken. Aktiviteten har döpts till ”Bifotboll”, och är ett exempel på att människans påverkan inte alltid är negativ.

Stationsområdet

Är man på Kaninlandet så är ett besök på stationsområdet ett måste. I västra delen är det endast en trädridå som skiljer områdena åt. Stationshuset är borta men perrongen och lastbryggan finns kvar. Lägg märke till den vackert huggna stenen till perrongen. Låt eleverna sitta ner på perrongen och försöka komma underfund med hur här såg ut för cirka 60 år sedan. Hur levde man då? Vad betydde järnvägen för byborna?

Under första delen av 1900-talet var det inte lika självklart att äga en bil som det är nu. För att komma ut i naturen, eller in till staden, fick man ta tåget. Då kunde man åka ut till det vackra Torna Hällestad. Här fanns möjligheter att ströva i markerna och upptäcka den magiska Trollskogen. Kanske åt man den medhavda matsäcken, kanske var det fest och dans på Boklundens festplats.

Redan 1910 startade tågtrafiken. Tåget gick sträckan Dalby - Torna Hällestad – Harlösa – Bjärsjölagård. Persontrafiken lades ner igen 1955. Godstrafiken fanns kvar till 1982. Rälsen bröts upp och den gamla järnvägen är nu cykel-, vandrings- och ridväg. I oktober år 2010 firades det att järnvägen kom till Torna Hällestad för 100 år sedan. Inför firandet har området runt perrongen röjts fram och informationsskyltar har satts upp om järnvägshistorien i Torna Hällestad.

Inför besöket

Titta gärna på våra närliggande uteklassrum:

Knivsåsen

Trollskogen/Prästaskogen

En öppen sandig plätt i ett gräsfält med skog i bakgrunden.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?