Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lära genom lek

Här presenterar vi lekar som kan användas för att lära om ekologiska samband och matematiska begrepp.

Lämplig årstid: året runt

Lekarna är rörelselekar vilket gör att de även hjälper oss att hålla värmen under den kalla årstiden.

Starleken – en lek som visar ekologiska samband

Med starleken kan man gestalta hur det är att vara ett djur. Djur är beroende av omvärldsfaktorer som tillgång på mat, boplatser och andra individer av samma art för att överleva. Dela klassen i två delar. Låt grupperna stå på två led med ryggarna mot varandra med cirka 10 meters mellanrum. Ena ledet med elever blir starar andra ledet elever blir omvärldsfaktorer. Stararna har behov av omvärldsfaktorerna vatten, mat och skydd. Tecknet för vatten visar man genom att dricka ur ett låtsasglas, tecknet för mat gör man genom att klappa sig på magen och tecknet för skydd gör man genom att sätta händerna över huvudet.

Alla elever oavsett om de är starar eller omvärldsfaktor bestämmer sig för ett tecken som de ska visa på en given signal. När signalen kommer ska alla vända sig om och stararna springa fram mot omvärldsfaktorerna som står still och hitta en person som visar tecknet som staren hade bestämt sig för. Om staren lyckas hitta en person med sitt behov får personen följa med över till starledet. Om staren inte hittar sitt behov dör den och blir på så sätt en omvärldsfaktor i nästa omgång och hamnar därför i ledet med omvärldsfaktorer. Låt stararna få söka sina behov ett par omgångar och se vad som händer med antalet personer i de olika leden.

För att åskådliggöra hur stararnas population ökar och minskar kan man lägga stapeldiagram över hur många starar som klarade sig varje omgång. Gör stapeldiagrammen av något ni hittar i naturen som har samma storlek till exempel kottar eller nypon. Om det passar bättre med någon annan fågel eller djur så använd det i stället för starar.

Leken heter ursprungligen "Älgleken" och kommer från boken Land, för det vilda - aktiverande övningar om djur utgiven av fortbildningssekretariatet, Umeå universitet.

Entiteleken – så gör entitan för att klara vintern

Entitan är en mesfågel som samlar och gömmer frön för att klara vintern. Mellan september och december under dygnets ljusa timmar gömmer entitan i genomsnitt ett frö varannan minut. En individ kan alltså samla 50 000 frön under en höst. Av entitornas vinterskafferi försvinner ungefär 5 procent för att andra snyltande fåglar som talgoxar tar dem.

Samla eleverna runt en duk på marken. Häll ut solrosfrön på duken och låt eleverna vara entitor som gömmer frön inför vintern. Entitorna kan bara ta ett frö från fågelbordet i taget som de flyger (springer) och gömmer någonstans inom ett angivet område. Låt ett par elever vara talgoxar som smyger på entitorna och tar deras frön från gömmorna.

För att få ännu mer spänning kan man utse en sparvhök som flyger runt fågelbordet och jagar och fångar både entitor och talgoxar. När sparvhöken kommer kan mesarna rädda sig genom att ta tag i en gren som sticker ut. Då kan inte sparvhöken ta dem. Lyckas höken få tag på ett byte får den följa med till hökens bo. När entitorna fått gömma frön ett tag avbryts leken. Nu kommer vintern och det är dags att leta upp alla sina gömda frön. Låt varje entita och talgoxe räkna ihop hur många frön de hittar. Kanske är det så att alla entitor och talgoxar som hittat mer än 10 frön överlever vintern och resten dör. Beroende på hur kall och snörik vintern är desto fler frön behöver entitan återfinna för att hålla värmen och överleva vintern.

Leken kan användas för att diskutera och visa att en del djur har finurliga strategier för att hitta tillräckligt med mat under vintern. Leken kommer från boken Miljömosaik Naturligtvis, Håll Sverige Rent.

Råkleken – träna matematiska begrepp

Börja med att dela in eleverna i råkpar. Varje par ska nu fundera över hur många pinnar de tror att de kan samla tillsammans under en minut. Låt paren få berätta för varandra om deras antaganden innan de börjar samla. Ta tiden och låt paren få flyga ut och samla pinnar. När minuten gått får paren räkna och se hur deras gissningar gick. Jämför råkparens antal pinnar med varandra och använd matematiska begrepp som fler, färre, dubbelt och hälften när ni diskuterar.

Be paren att bygga ett bo av alla sina insamlade pinnar. Boet ska vara så stort att båda råkorna kan stå inuti det. Varje råkpar ska lägga fem pinnar tydligt i mitten av sitt bo. När alla bon är färdigbyggda är det dags för alla råkor att tjuva pinnar av varandra. Varje råka ska ut och flyga och får bara lov att ta en pinne i taget och endast av de fem pinnar som ligger i mitten av de andras bon. De pinnar som man tjuvar får man lägga i mitten av sitt eget bo. Låt eleverna få hålla på så länge de tycker att det är kul att flyga mellan andras och sitt eget bo.

Ett gäng vuxna springer omkring och leker en lek

Genom att leka råkleken kan man få upp värmen och träna matte på ett roligt sätt. Leken kommer från boken Leka och lära matematik ute men heter där Skatleken. Vi tycker dock att råkleken är mer passande då de till skillnad från skator lever i par i kolonier och tjuvar pinnar från grannarnas bon.

Fler exempel på pedagogiska lekar

Ekologisk lek om energikedjor

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?