Länk till startsidan

Uteklassrum Trollskogen och Prästaskogen

När man kommer från Dalby och närmar sig Torna Hällestad kör man genom Borelundsåsen som är klädd med tät bokskog. Enligt barnen i byns skola åker man då genom porten till Paradiset. Kan en infart till en ort beskrivas vackrare?

Skolorna i Dalby och Södra Sandby har cykelavstånd.

Med egen hyrd buss till Torna Hällestad åker man mot Boklunden och stannar vid Skåneledsparkeringen, som ligger med detsamma efter den nerlagda järnvägen. Den här parkeringen väljer man om man t.ex. ska håva eller hålla till vid Björkensdalsdammen.

Vill man besöka Trollskogen eller området däromkring fortsätter man förbi Boklundens restaurang och parkerar vid skjutbanan.

Ett alternativ är att ta buss till Knivsåsen eller Skryllegården och vandra Skåneleden till området.

Du hittar tidtabeller på Skånetrafikens webbplats.

Trollskogen och Prästaskogen på kartan.

Vi har valt att beskriva några olika platser i detta fantastiska uteklassrum som består av de två reservaten Gryteskog (Trollskogen) och Prästaskogen.

Olika delar av reservaten kan besökas fristående från varandra beroende på vilka aktiviteter och upplevelser som önskas. Ett tips är att besöka området tillsammans med kollegor för att titta ut olika platser och bestämma lämpliga aktiviteter som kan räcka till flera besök och vars innehåll kan ingå i olika ämnen.

I vår beskrivning av området utgår vi från skjutbanan som nås genom att i Torna Hällestad köra Boklundsvägen. Strax efter Boklundens restaurang finns en parkering.

Gryteskog – Trollskogen

Detta område ligger väster om vägen mot Måryd. Det är inte svårt att förstå att platsen fått namnet Trollskogen när man ser de fantastiska vresbokarna vars grenar och stammar böjer, sträcker och kröker sig i de mest fantasifulla former. Vresboken är en genetisk variant av bok som finns i stort antal just här. Att stå under en av bokarna och följa grenarnas "kamp" utåt och uppåt är mäktigt. Låt handen följa en gren, visst får du en känsla av att vara delaktig i att skapa och skulptera trädet.

Träden är otroligt vackra även under vintern då de grafitgrå stammarna och grenarnas former framträder tydligt.

Aktiviteter i Trollskogen

Platsen inbjuder till att bara vara, fascineras av träden, skissa, måla akvarell eller skriva dikter.

En vresbok med gröna blad och krokiga grenar.
Vresbok

Prästaskogen

Vi går nu öster om Mårydsvägen och följer stigen genom bokskogen längs skjutbanan. Har vi inte gjort ett besök på andra sidan vägen så finns det möjligheter att studera vresbokarna även här. Efter cirka 100 m kommer vi till en övergång som leder oss ut på betesmarken.

Nu befinner vi oss på en plats som bjuder på fantastiska möjligheter till olika aktiviteter. Här går det utan vidare att tillbringa en hel utedag som kan ge undervisning i flera ämnen. Platsen ger även möjligheter för lek och den viktiga matpausen.

Här finns en stor artrikedom av träd och buskar. När vi just kommit ut på betesmarken har vi framför oss ett område med bok och ek. Träden är omgivna av en buskridå som bland annat består av nypon, slån, kaprifol, vildapel, hagtorn och benved. Följer vi den södra leden, den som går närmast skjutbanan så finns där både olvon och hägg. Under våren blommar förutom träd och buskar även marken av bland annat ängsbräsma, mandelblom och olika sorters veronikor.

Rester från en gammal husgrund, med ett träd som växt upp i mitten.
Johans hus

Följ spången ner mot bäcken. Lägg märke till en stenstolpe som står på vänstra sidan strax efter det att spången tar slut. Fantisera om att ni går in genom en grind. Hur ser här ut? Vad skiljer den här platsen från området i övrigt? Utforska platsen.

Snart upptäcker ni nog växter som till exempel snöbär och tusenskönor, växter som en gång hört hemma i en trädgård. Ni är nu välkomna till Johan i skogen.

Stanna upp en stund och leta upp resterna av huset. Hur var det att leva här? Varför tror ni att man valt att bygga huset just här? Vad kan de tänkas ha levt av? Tomten gränsar till bäcken, vad var det för fördelar med det?

Aktiviteter i Prästaskogen

En aktivitet kan vara att utforska den gamla boplatsen. Johan hade några får och han jagade och fiskade. Med hjälp av intrycken från platsen och fantasin kan det bli en spännande berättelse.

Under våren passar det bra att studera träds och buskars blommor. Att apel och nypon blommar vet nog våra elever men hur ser bokens och ekens blommor ut? Här finns alla möjligheter att ta reda på det.

Trädaktiviteter hittar du i vår pedagogiska aktivitet Trädens blommor.

Hur ser marken ut? Kan ni se hur den används? Vad händer om betet upphör? Många frågor uppstår. Mandelblommorna blommar samtidigt med ängsbräsma men de växer inte på samma ställe. Hur är marken där de växer? Efter lite efterforskning så kan man konstatera att mandelblommorna vill ha det torrare än ängsbräsman.

Naturtypen är gynnsam för fågellivet, våren bjuder både på flugsnapparsång, näktergalskonsert och gökens ropande.

Fågelaktiviteter hittar du i vår pedagogiska aktivitet Fåglar året runt.

Under hösten har alla träd och buskar fått frukter och bär. Det är en rikedom för människor, fåglar och däggdjur. Hur många olika sorter av bär, nötter, ollon och frukter kan ni hitta? Ett sätt att ta reda på detta är att dela ut olika blad till eleverna och låta dem hämta frukten som tillhör just deras blad. Vi befinner oss i ett naturreservat men på hösten har bladen gjort sitt och frukterna låter vi stanna kvar på marken.

Fåglarna stannar gärna till i området för att äta av träds och buskars rikedom inför flytten.

Vita blommor och gröna blad i ett vildapelträd.
Blommande vildapel

Vandringar i området

Skåneleden passerar så här finns möjligheten att välja mellan att gå från Knivsåsen till Skryllegården eller omvänt. Dessa vandringar är inte bara transportsträckor utan de ger rika möjligheter till upplevelser.

På vandringen från Knivsåsen får vi testa vår kondition när vi tar oss upp för Hällestads åsar. Leden går högt uppe på åsen och så småningom kommer vi ner till det gamla stationsområdet. Stationshuset är borta men perrongen och lastbryggan finns fortfarande kvar. Här dyker frågorna upp. Kan eleverna utan vår hjälp fundera ut vad som funnits i området?

Väljer man att gå från Skryllegården kommer vi efter några kilometer till en fin plats som gjord för vila och matrast. Norr om leden går en vacker stengärdsgård som börjar vid en stor sten. Stenen och gärdsgården markerar gamla gränser.

Kliver vi över stättan så kommer vi ut på en vacker fäladsmark. Vandringen går längs fäladen och efter några hundra meter är vi ute på leden igen.

I området finns en slinga som är lämplig att följa under en dagstur, den har gul/vit markering. Startar vi på fäladsmarken efter skjutbanan passerar vi Johans trädgård går sedan över bäcken och upp på åsen. Härifrån är det en fantastisk utsikt över jordbrukslandskapet. Med lite tur så seglar det en glada i skyn. På västra sidan av staketet ser man tydliga spår av isen, så kallade dödisgropar eller åsgropar. De har bildats där isblock legat kvar när inlandsisen smält. Groparna har brant sluttande sidor runt om.

Leden går brant ner till Björkensdalsdammen. På vägen tillbaka över betesmarkens östra sida kommer man fram till en vacker björkdunge. Fortsätter vi stigen leder den in i en trolsk skog där en bäck rinner. När vi efter en stunds vandring passerar en stengärdsgård och lämnat skogen bakom oss kommer vi ut på en sank betesmark. Här finner vi under våren bland annat orkidéer, småvänderot och kabbeleka. Innan vi kommer fram till skjutbanans parkering går vi än en gång under de fantastiska vresbokarna.

Aktiviteter

Hur har landskapet formats? Vi har rika möjligheter att studera olika former skapade av is och vatten. Vill ni arbeta med landskapet?

Ta gärna hjälp av vår pedagogiska aktivitet Landskapet-Naturen-Människan.

Björkensdalsdammen är rik på smådjur, har bra stränder och lämpar sig bra för håvning.

Du hittar materiallista och förslag på arbetsupplägg i vår pedagogiska aktivitet Vattenhåvning.

Hela området inbjuder till bild och dikt. Det täta trolska skogsområdet i den nordöstliga delen är som gjort för berättelser eller högläsning. Näcken spelar säkert här under sommarkvällarna, eller är det rödhaken som sjunger?

Väljer ni att besöka området under både vår, höst och vinter så dokumentera gärna förändringarna i naturen med bild och text.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?