Länk till startsidan

Fåglar året runt

Vi har här valt att presentera en liten del av vad man kan arbeta med under temat "fåglar" med tyngdpunkten på uteaktiviteter.

Lämplig årstid: året runt

Fåglar är ett tema som vi ofta förknippar med våren men vi har funnit att det passar utmärkt även under de andra årstiderna. Om ni tänker starta ett långt fågeltema som sträcker sig över ett helt läsår så börja gärna under höstterminen. Ni kan notera hur fågelsången tystnar, flyttfåglarna drar söder ut. Stannfåglarna förbereder sig för vintern.

Många frågor dyker upp. Hur kommer det sig att vissa flyttar och andra stannar? Då kommer ni in på fröätare och insektsätare. Men rödhaken kan vi ju träffa på här i Skåne under vintern. Hur klarar den sig? Den är väl insektsätare? Forskarna har kommit fram till att en del fåglar kan ställa om sin kost under vintern och går över till att äta frön. Härligt, för på så vis kan vi glädja oss åt den pigga rödhaken vid våra fågelbord.

Våren är den tid då fåglarna ger oss de starkaste upplevelserna. Flyttfåglarna återkommer, fågelsången är som intensivast, fjäderdräkten som vackrast och det är full aktivitet med bobygge och revirmarkering.

Ni behöver inte åka ut i markerna för att kunna göra fågelaktiviteter. De vi beskriver nedan går utmärkt att göra runt skolan eller i närmaste park.

Studera en fågel

Låt barnen arbeta två och två. De får en uppgift i taget. När de fått uppgiften går de ut på "jakt". När de hört en fågel så kommer de tillbaka och försöker härma hur fågeln lät, efter nästa uppgift beskriver de hur den såg ut osv. Försök att få eleverna att sprida sig på det givna området så att de har chans att få egna upplevelser.

 • Kan ni höra en fågel?
 • Få syn på en fågel?
 • Få syn på en fågel som sjunger?
 • Hur nära kan ni komma en fågel?
 • Följ en fågel och berätta sedan vad den gjorde.

Den sista aktiviteten kan utgöra ett helt utepass. Eleverna kan arbeta ensamma eller två och två. Om de till exempel väljer en gräsand eller ett gräsandspar så kan de under given tid iaktta fågeln/fåglarna och föra anteckningar över deras beteende.

Se vår pedagogiska aktivitet Gräsanden.
Dricker, äter, simmar, vilar de? Hur beter de sig mot varandra? Är det någon som verkar bestämma vad de ska göra?

Det gäller att skapa tillfällen att iakttaga. Under arbetet med ett fågeltema kan eleverna skickas ut på uppdrag runt skolgården eller under utflykten. Skräddarsy uppdragen så de är lämpliga för området ni befinner er i. Exempelvis, försök hitta:

 • Fåglar som bygger bo.
 • En fågel med gul skjorta och svart slips (Talgoxe).
 • En fågelflock med minst fem individer.
 • Hitta en fjäder.
 • En svart fågel med orange näbb.
 • Ett skatpar.

Ekologiska fågellekar

Se vår pedagogiska aktivitet Lära genom lek

Vi bygger fågelbon

Att själv bygga fågelbon utomhus är en uppskattad aktivitet. Detta kan anpassas efter barnens ålder. F-klassen kan använda sin fantasi och bygga bon som de själva bestämmer. Vill du ge större utmaning så kan ni följa en modell som vi testat med olika åldrar.

Ur en fågelbok har vi valt ut vanliga fåglar som finns i vår omgivning. Vi har gjort kort som har bild på fågeln och en text som talar om vad fågeln heter samt var och av vilket material fågeln bygger sitt bo. Det står också hur många ägg fågeln lägger.

Av cernitlera har vi tillverkat så identiska ägg som möjligt. Äggen är målade med allmogefärg som finns att köpa i små burkar.

När eleverna valt boplats så noggrant som möjligt är det dags att bygga boet. Därefter får de lägga ägg. När äggen är lagda blir det rundvandring till de olika bona och vi får en redovisning av de olika bobyggarna.

En av de böcker som har tydliga bilder på fåglar och ägg är Raben & Sjögrens 'Titta på fåglar' av Hasse Jansson. Vi har också hämtat uppgifter från 'Naturskola med liv och lust' av Germund Sellgren Ön's bokförlag.

Studera övergivna fågelbon

Fyra ägg i ett fågelbo bland grenar och gröna blad.
Visst ser boet och äggen naturliga ut?

Denna aktivitet passar bra att göra när löven fallit av träd och buskar men vintern ännu inte hunnit gå så hårt åt naturen.

Hur många fågelbon hittar ni runt skolan? Var bygger fåglarna sina bon?

Leta i täta häckar och snåriga buskage, titta upp i träd och så vidare.

Eftersom det bara är häger, kråkfåglar, rovfåglar, svalor och tornseglare som använder sina bon flera säsonger kan du plocka ner övergivna bon som du når från marken utan att skada någon fågel.

Lossa försiktigt fågelbona. Gör i ordning fina miljöer i kartonger som du sedan sätter in bona i.

eller

Vad är bona uppbyggda av? Dissikera boet varsamt. Tänk på att boet är byggt från utsidan och måste pillas isär inifrån. Klistra upp byggmaterialet på en kartong.

Hittar ni tunga bon cirka 2 dm i diameter med stickor, rötter, eventuellt lite plast och jord i häckar på 1,5–2 meters höjd är det säkert ett trastbo. Små lätta bon av snören, gräs, garnstumpar, julgransglitter med mera inne i nyponsnåren kan vara steglitsbo.

Mata fåglar

Många av er har väl upptäckt hur tacksamt det är att mata fåglarna på vintern. Dels gör man en insats för fåglarna och dels är det ett utmärkt sätt att kunna studera våra vanligaste vinterfåglar på nära håll.

Det är foderautomater och inte fågelbord som gäller.

Viktigt är också att fortsätta matningen när man börjat. Allra svårast har fåglarna framåt februari-mars.

Förrutom att studera vilka fåglar som besöker fågelautomaten eller talgbollen så kan ni göra en undersökning av vad som är fåglarnas favoritmat.

Ritning av en foderautomat till fåglar.
Ritningen kommer från Naturskyddsföreningens "Vilda Grannar"

Vilken är fåglarnas favoritmat?

Låt eleverna lämna förslag på vad som är bra att ge fåglarna och varför.

Skaffa olika typer av fågelmat: osaltade jordnötter, solrosfrön, havre, vete, korn, talg, brödkanter, äppleklyftor med mera.

Låt eleverna fundera och skriva ner en hypotes om vilken mat som de tror är populärast.

Vill ni göra försöket extra tydligt kan ni kanske lägga de olika typerna av fågelmat på fönsterblecket.

Lägg gärna någon mat på marken, till exempel äppleklyftor för att visa hur vissa fåglar som exempelvis koltrastar endast äter på marken.

Utrustning och förberedelser inför en fågelutflykt

En fågelvandring kan starta ett tema för att väcka intresse och nyfikenhet. Den kan också komma senare när eleverna har arbetat med fåglarna i närmiljön och kanske lärt sig känna igen några fåglar.

Ett par fågelböcker är bra att ha med.

Kikare är bra att ha vid fågelskådning. Det är dock bra att veta att det inte är alldeles enkelt att hantera en kikare. För de yngre eleverna är det bra att göra kikarövningar på hemmaplan innan fågelspaning blir aktuellt. Ett sätt är att sätta upp spelkort eller bilder på ett lagom avstånd och låta barnen med kikarens hjälp tala om vad de ser. Den här övningen har vi inspirerats av, av Anders Rapp som bland annat skrivit boken 'Spännande väntande natur' och 'Hej Natur'.

Om ni har tillgång till en tubkikare så är det ett bra redskap för att låta eleverna få en aha-upplevelse.

Fågellokaler

Utflyktsmålen kan vara alla våra parker där vi ofta hittar våra vanligaste fåglar. Ni kan till exempel följa en råkkoloni eller under våren försöka räkna antalet bofinkar som sjunger i parken och på så vis få veta hur många bofinksrevir det finns just på den platsen.

Bra fågellokaler i staden är till exempel:

 • Höjeå med reningsverksdammarna där vi kommer nära många av våra sjöfåglar.
 • Stadsparken är bra för närstudier.
 • Botaniska trädgården är utmärkt att räkna olika revir i.
 • Nöbbelövs mosse har under våren ett rikt fågelliv.
 • I Dalby hage kan vi under vinter och tidig vår få se och höra flera av våra hackspettar. En vårmorgon i hagen är fylld av fågelsång.
 • Fågelsångsdalen i Södra Sandby är också ett fågelrikt område.

Har ni möjlighet är det en upplevelse för eleverna att besöka en fågelsjö och studera fågellivet från ett fågeltorn. Närmast tänker vi på Krankesjön och Silvåkratornet samt Vombs ängar. För några av våra skolor i öster är det cykelavstånd till dessa platser, åtminstone för de äldre eleverna.

Under Uteklassrum finner du en del av platserna som vi rekommenderar i texten.

Uteklassrum

Vi hoppas att ni nu blivit inspirerade att arbeta med ett långt fågeltema.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?