Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Trädens blommor

Har alla våra trädslag blommor?

Lämplig årstid: april/maj 

"Nja, kastanj har, rönn, körsbär och apel har. Sen är det de som har hängen. Det är väl också kanske någon typ av blommor? Eken har nog inte några blommor. I alla fall inga som syns. Men det är klart: Det blir ju ekollon, så de blommar väl på något sätt. Granen får kottar, men hur blommorna ser ut vet jag inte."

Så här låter det ibland när vi ställer frågor om träds blommor. Som vuxen inser vi snart att träd måste ha blommor för att bära frukt och kunna föröka sig. Handen på hjärtat, tänk till ett tag.

 • Hur ser våra vanligaste träds blommor ut?
 • Björk, hassel och al har hanhängen men hur ser honblommorna ut?
 • Alens och hasselns hängen öppnar sig tidigt på våren. Vem hjälper då till att pollinera honblommorna? De måste finnas vid samma tid?
 • Björken är spännande, den tycks ha hängen året om. Är hängena av samma typ eller är de olika?
 • Lönnen blommar lite senare med sött doftande blommor men kommer blommorna eller bladen först? Är det så att det är olika från träd till träd? En del blommar kanske på bar kvist och en del blommar först när bladen slagit ut?
 • Har en del träd han- och andra honblommor? Eller finns hanar och honor på samma träd eller kanske till och med i samma blomma?
 • Hur kan man komma underfund med vilket som är han- eller honblomma?
 • Kan man lista ut vilka som pollineras av vinden och vilka som får hjälp av insekterna?

Den här texten blir vi inte mycket klokare av men den visar hur mycket spännande det finns att ta reda på om träds blommor. Massor av frågor som vi med lite tålamod kan svara på tillsammans med eleverna.

Ett foto av en sälg med gula blommor på bar kvist.
Sälgens hanblommor. Han- och honblommor sitter på olika individer.

Tema: trädens blommor

Temat kan ge en ny dimension till arbetet med och runt ett träd. Svårighetsgraden kan anpassas efter elevernas ålder och förkunskap. Här följer ett exempel:

Börja arbetet tidigt på våren. Samlas under ett stort träd. Förundras över att ett träd kan bli så stort och led in diskussionen på våren och träds blommor. Uppmuntra eleverna att ställa frågor och fråga själv. Ge frågor som får eleverna att bli nyfikna och vilja undersöka.

Välj ett träd per par eller grupp. Vill man ha med så många olika trädslag som möjligt så kan man välja träd till eleverna. Ett sätt är att fotografera träd inom ett bestämt område. Eleverna får sedan ett foto och får i uppgift att leta reda på sitt träd. Viktigt är att vi väljer träd som är så gamla att de bär blommor.

I skolan kan man sedan lista alla olika frågor som eleverna har kommit fram till runt trädens blommor. Har de inga frågor så får vi lotsa dem fram genom att själva ställa frågor. Undvik faktaböcker tills eleverna själva har kommit fram till sina svar. Dokumentera varje vecka hela terminen ut. Sök svar på så många frågor som möjligt. Några av frågorna kanske blir:

 • Blir det några blommor?
 • Hur ser de ut?
 • Kommer de tidigt eller sent?
 • Kommer bladen eller blommorna först?
 • Doftar blommorna?
 • Har mitt träd han- eller honblommor eller både och?
 • Kan man räkna ut om det är vinden eller insekterna som pollinera trädet?
 • Vad händer med blommorna när de blommat färdigt?
 • Kan man se vad det ska bli för frukt, bär eller ollon innan vårterminen är slut?

Om man inte vill arbeta med trädens blommor under en längre tid så kan man välja en utedag i slutet av april - maj. Välj en plats med många olika trädslag. Flera av våra parker fungerar bra för aktiviteterna.

Inled med samma diskussioner som ovan. Försök att få fram frågor och sök svaren. Låt eleverna gå omkring i området. Har träden några blommor nu? Kanske har de blomknoppar eller har de redan blommat? Ligger det några hanblommor på marken? Har några träd redan börjat sätta frukt? Hur har blommorna pollinerats? Flera frågor har säkert uppstått.

Lite hjälp till pedagogen

 • Det finns träd som är tvåkönade, där alla blommor innehåller både han- och honorgan.
 • Enkönade där blommorna är han- eller honblommor.
 • Sambyggare som har både han- och honblommor på samma träd.
 • Träd med hängen, till exempel hassel och björk som blommar tidigt och pollineras av vinden. Hanhängen faller till marken när de gjort sitt.
 • De träd som vindpollineras behöver ingen doft. Doften är till för att locka insekter.
 • En del träd blommar på bar kvist andra när bladen slagit ut eller samtidigt.
 • Almens frön är färdiga ungefär när linden börjar blomma.
 • Lönnens näsor kan vi se innan vårterminen slutar.
 • Ek och bok tar längre tid på sig innan ollonen blir klara.
 • Under höstterminen kan man fortsätta arbetet med trädens frukter.
 • I trädböcker kan man uppdatera sig och på så vis få lättare att vägleda eleverna.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?