Länk till startsidan

Bostäder för barn och unga med funktionsnedsättning

Bostäder för barn med funktionsnedsättning är ett stöd för barn där insatser i hemmet inte räcker till. En bostad för barn med funktionsnedsättning kan också vara ett alternativ för barn som går i skola på annan ort på grund av sin funktionsnedsättning och samtidigt har ett stort behov av omsorg.

Barn som behöver mycket omsorg kan ha rätt till en bostad med särskild service för barn eller familjehem. Båda typerna av boende finns till för att skapa en trygg miljö där ditt barns behov tillgodoses. Du som förälder är fortfarande vårdnadshavare för ditt barn när de bor i familjehem eller bostad med särskild service.

Bostad med särskild service för barn med funktionsnedsättning

I en bostad med särskild service för barn finns det personal som har det praktiska ansvaret för barnen i vardagen. Tanken är att bostaden ska vara så likt ett vanligt hem som möjligt. Bostaden är en villa, ett radhus eller en lägenhet där varje barn har ett eget rum. I bostaden finns det också kök och vardagsrum. I varje bostad bor det oftast två till fem barn.

Boende i familjehem för barn med funktionsnedsättning

Familjehem för barn med funktionsnedsättning är ett alternativ till bostad med särskild service. Familjehem innebär att barnet bor hos en annan familj än sina egna föräldrar.

Ett familjehem för barn med funktionsnedsättningar är inte samma sak som familjehem enligt socialtjänstlagen. Det här stödet finns till för att ditt barn ska få det stöd de behöver utifrån sin funktionsnedsättning.

Så här ansöker du

Du ansöker om familjehem eller bostad med särskild service för barn genom att fylla i e-tjänsten skicka in en ansökningsblankett till oss.

Kontakt

Har du frågor kring ansökan eller om du vill ha hjälp är du varmt välkommen att ta kontakt med medborgarcenter. Berätta vad du behöver hjälp med när du kontaktar oss – du får svar direkt eller blir lotsad vidare till en handläggare.

Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?