Länk till startsidan

Bostadsbidrag för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om ett inkomstprövat kommunalt bostadsbidrag.

Så här gör du för att söka

Skicka in en skriftlig ansökan om KBF (kommunalt bostadsbidrag för dig med funktionsnedsättning) tillsammans med underlag om din funktionsnedsättning, bostad, bostadskostnad och ekonomi och uppgifter om eventuella hushållsmedlemmar.
Skicka din ansökan till: Myndighetsfunktionen, Box 41, 221 00 Lund.

För dig som bor i egen bostad

Du har möjlighet att ansöka om bidraget om du uppfyller följande kriterier:

 • Du är folkbokförd i Lunds kommun.
 • Du har en varaktig funktionsnedsättning som ställer särskilda krav på bostadens utformning.
 • Du kan visa att du har en merkostnad för din bostad på grund av din funktionsnedsättning.
 • Bostaden är ändamålsenlig med hänsyn till dina behov. Krävs intyg från arbetsterapeut.
 • Du har sökt och fått beslut om andra statliga bidrag för dina boendekostnader från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Kontakt

Kontakta en bostadsanpassningshandläggare om du har frågor.

E-post: bostadsanpassning@lund.se

Telefon: 046-359 51 22 eller 046-359 83 48

För dig som bor i en särskilt anpassad bostad

Du har möjlighet att ansöka om bidraget om du uppfyller följande kriterier:

 • Du är beviljad en särskilt anpassad bostad enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
 • Du är folkbokförd i Lunds kommun.
 • Du har en varaktig funktionsnedsättning.
 • Du har en högre kostnad för din bostad än vad som annars hade varit nödvändigt.
 • Du har inte ha möjlighet att betala hela din bostadskostnad själv.
 • Du har sökt och fått beslut om andra statliga bidrag för dina boendekostnader från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

För dig som bor i en bostad med särskild service

Du har möjligheten att ansöka om bidraget om du uppfyller följande kriterier:

 • Du bor i bostad med särskild service och har beslut enligt LSS 9 § 9.
 • Du är folkbokförd i Lunds kommun.
 • Du uppnår inte förbehållsbeloppet.
 • Du har redan statligt bostadstillägg från försäkringskassan och har fått det beviljat utan avdrag för förmögenhet (eller boendetillägg).
 • Du har en hyra som är högre än 7 500 kr.

Kontakt

Har du fler frågor eller vill ha hjälp med din ansökan är du varmt välkommen att ta kontakt med medborgarcenter. Berätta vad du behöver hjälp med när du kontaktar oss, du får svar direkt eller blir lotsad vidare till en handläggare.
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00

Avgiftshandläggarna har telefontid måndag–torsdag 10.00–12.00 och onsdag–torsdag 13.30–15.00 och nås via medborgarcenter.

E-post: avgiftsgruppen@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?