Länk till startsidan

Kommunalt bostadsbidrag för dig som bor på ett äldreboende

Du som bor på ett äldreboende kan ha rätt till kommunalt bostadsbidrag. Det kommunala bostadsbidraget gäller den del av hyran som överstiger 7 500 kronor. Hur mycket du får i bidrag beror på din inkomst.

För att ansöka om kommunalt bostadsbidrag behöver du:

  • Bo på ett äldreboende och vara folkbokförd i Lunds kommun.
  • Vara beviljad statligt bostadstillägg från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan utan avdrag för förmögenhet.
  • Ha en hyra som överstiger 7 500 kronor.

Så här gör du för att ansöka

För att ansöka om kommunalt bostadsbidrag behöver du fylla i både en ansökan och en inkomst- och bostadsförfrågan.

Inkomst- och bostadsförfrågan

Ansök om kommunalt bostadsbidrag

Information och anvisningar för ifyllnad av inkomst- och bostadsförfrågan


Inkomst och bostadsförfrågan ska fyllas i av alla som har vård och omsorg i Lunds kommun. Du/ni ska bara fylla i de avsnitt som berör dig/er. Därefter ska blanketten skickas tillbaka till vård- och omsorgsförvaltningen.


Punkt 1 - Personuppgifter ska fyllas i av alla. Om ni är makar eller registrerade partners ska båda svara på inkomst- och bostadsförfrågan eftersom era
inkomster och vissa utgifter läggs samman. Hälften därav utgör varje makes inkomst.
Du som lever tillsammans med någon meddela oss detta genom att kryssa i Ja rutan för sammanboende. Är du sambo behöver din sambo inte lämna inkomst eller andra uppgifter.
För makar, registrerad partners eller sammanboende som båda har insatser och därmed fakturor ifrån vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun finns
möjlighet att få samlingsfaktura.


Punkt 2 – Bifoga fullmakt/förordnande om du har fyllt i annan mottagare av avgiftsbeslut och/eller räkning. Fullmaktsblankett kan du få av Myndighetsfunktionen.


Under punkt 3 skriver du/ni under om du/ni avstår från att svara på denna inkomst- och bostadsförfrågan. Detta innebär att avgifterna kommer att
fastställas med maximalt belopp enligt kommunens taxa utifrån de insatser du/ni har beviljats.
Om du/ni har valt att avstå från att medverka ska personuppgifter under punkt 1 fyllas i och under punkt 3 skrivas under. Därefter skickas första sidan av
blanketten tillbaka till vård- och omsorgsförvaltningen.


Under punkt 4 anger du/ni aktuella inkomster som du/ni har per månad före skatt. Alla skattefria inkomster ska anges förutom handikappersättning,
hemvårdsbidrag, ekonomiskt bistånd, etableringsersättning och äldreförsörjningsstöd. Livränta som utbetalas på grund av kapitalförsäkring
och som är skattefri ska inte uppges.


Under punkt 5 anger du/ni inkomst-/utgiftsräntor, avkastning av värdepapper och/eller fonder. Utgiftsräntor hänförbara till bostadslån ska inte uppges under denna punkt. Kapitalvinster/-förluster ska inte uppges. Schablonintäkter på fonder ska inte uppges.


Under punkt 7 fyller du/ni i som bor i en hyres-/bostadsrättslägenhet. Du/ni som har sålt eller på annat sätt överlåtit ditt/ert hus men bor kvar i huset, då anses hyresavtal föreligga och då ska du/ni också fylla i uppgifter under punkt 7. Glöm inte kvadratmeter och vad som ingår i hyran. Annars kan inte en korrekt beräkning göras.


Under punkt 8 fyller du/ni i som bor i eget hus och du/ni behöver inte ange kostnader för värme och övrig drift då detta beräknas enligt
pensionsmyndighetens schabloner.
Under punkt 9 fyller du/ni i som bor i hus eller bostadsrätt och har bostadslån med bostadsrätten eller fastigheten som säkerhet. Andra lån får inte räknas med. För att kunna fastställa en korrekt boendekostnad är det viktigt att räntekostnader som avser bostaden framgår. Detta underlättas om du/ni bifogar kopia av senaste låneavi.


Under punkt 12 kan du/ni skriva om du/ni har något ytterligare att tillägga.

Vi har tyvärr inte möjlighet att skicka tillbaka insända kopior på t.ex. hyresspecifikation. Vänligen sänd inte in originalhandlingar.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?