Länk till startsidan

Förebyggande hembesök

Alla som bor i Lunds kommun och som inte har regelbundna hemvårdsinsatser erbjuds via brev ett hembesök eller informationsmöte det år man fyller 80 år. Du behöver inte ha något aktuellt behov av hjälp eller stöd för att få ett hembesök. Besöket är helt kostnadsfritt.

Förebyggande hembesök och informationsmöten för 80-åringar ger förutsättningar för ett tryggt och självständigt liv. Syftet med besöket eller mötet är att skapa förutsättningar för ett fortsatt självständigt liv och öka tryggheten genom information om vad du kan få hjälp med och vart du vänder dig för att ansöka om hjälp. Besöket ska också motivera dig till en bättre säkerhet i vardagen för att förebygga fallolyckor. Hembesöket är kostnadsfritt och helt frivilligt.
Är du under 80 år och önskar ett förebyggande hembesök välkomnas du att ta kontakt med Niclas Nordeng, vars kontaktuppgifter du finner längre ner på denna sida.

Vad innefattar det förebyggande hembesöket?

  • Samtal om vad som påverkar vardagen och det som känns viktigt för dig.
  • Information om kommunens tjänster, övriga kontakter och tips som eventuellt kan ha eller komma att ha betydelse.
  • För den som vill görs en mindre översyn av bostaden i syfte att upptäcka fallrisker och förebygga fallolyckor.
  • Vid behov av hjälp och stöd eller ytterligare information hänvisas du vidare till rätt person.
  • Ett samtal som hjälper kommunen till ökad kunskap om 80-åringars levnadsvanor, synpunkter och framtida behov.

Besöket tar ungefär 1,5 timme och du får gärna ha med en närstående eller bekant. Behöver du ha med en tolk finns det möjlighet till det. 

Kontakt

Önskar du ett förebyggande hembesök eller telefonsamtal, kontakta Niclas Nordeng.

E-post: niclas.nordeng@lund.se

Telefon: 046-359 55 56

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?