Länk till startsidan

Vill du ansöka till vuxenutbildningen i Lund?

Vuxenutbildningen i Lunds kommun vänder sig till dig som behöver studera sfi, grundläggande eller gymnasial utbildning alternativt behöver göra en prövning. Här har vi samlat information kring behörighet, ansökan, antagning med mera.

Vem kan söka vuxenutbildning?

  • Du är behörig till grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20. Även du som är yngre än 20 år är behörig till gymnasial vuxenutbildning om du har slutfört ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning. Du har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare från och med 1 juli det år du fyller 16.
  • Du saknar de kunskaper kursen ska ge. Du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen och måste uppfylla övriga behörighetsvillkor för gymnasial vuxenutbildning. Det kan till exempel vara krav på godkänt betyg i underliggande kurs eller godkänt betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk för en gymnasial yrkesutbildning.

Här kan du läsa mer om behörigheter

  • Du ska vara bosatt i Sverige. Som bosatt i Sverige räknas du som är folkbokförd i Sverige.
    Bor i Norge, Danmark, Finland, Island, Färöarna, Grönland eller Åland och har grundskoleutbildning eller vuxenutbildning från ditt hemland. Är svensk medborgare och bor i ett annat nordiskt land.

Om du inte är folkbokförd i Sverige, men är medborgare i ett EU-land och har frågor gällande studier på vuxenutbildningen är du välkommen att kontakta oss. Det gäller också dig som kommer från ett land utanför EU men är anhörig till en EU-medborgare.

Kontakta Antagningen till vuxenutbildning

Du som är 16–19 år och saknar gymnasieexamen kan läsa mer om kommunal vuxenutbildning här:

För dig som inte har en gymnasieexamen.

När kan man ansöka?

Det finns inget som heter höst- eller vårtermin när det gäller vuxenutbildning. Olika utbildningar startar vid olika tillfällen. Det betyder att det finns många olika ansöknings- och kursstartdatum på ett år.

Du hittar en översikt av utbildningar som erbjuds inom vuxenutbildningen i Lund här:

Hitta rätt vuxenutbildning

Ansök till svenska för invandrare (sfi)

Du anmäler ditt intresse för sfi-studier genom Lundavälkomsten. Vi bokar då ett möte med dig för att hjälpa dig att hitta rätt kurs att söka.

Kontakta Lundavälkomsten för att anmäla dig.

Till Lundavälkomsten

Ansök till grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning

Ansökan till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning sker digitalt via ansökningsportalen. Du har två möjliga vägar att gå beroende på om du har en e-legitimation eller inte.

Har du ingen e-legitimation behöver du skapa ett konto för att kunna logga in och göra din ansökan.

Skapa konto

Ansök utan e-legitimation

Ansök med blankett Pdf, 3 MB.

Ansök med blankett för skyddade personuppgifter Pdf, 2 MB.

Tänk på att

  • Förbered de dokument som ska laddas upp, spara dem i pdf-format. Det kan vara betyg eller intyg som ska laddas upp i ansökningsportalen.
  • Du ska fylla i syfte, motivering och mål med dina studier. Dessa delar kan vara bra att ha tänkt igenom innan.
  • Söker du en yrkesutbildning behöver din webbansökan kompletteras med ett så kallat vägledningssamtal med karriärvägledare på Lunds vägledningscentrum.

Bara en komplett ansökan behandlas

Din ansökan ska vara komplett senast sista ansökningsdag för att den ska kunna behandlas. Läs noga igenom informationen på ansökningssidan och bekräftelsemejlet som du får när du gjort ansökan. Kraven kan variera mellan olika utbildningar. Ansökningar som inte är kompletta kommer inte att behandlas.

Du som har ett samordningsnummer och är medborgare i ett EU-land behöver komplettera ansökan med en kopia på ditt pass och ett registerutdrag från Skatteverket som visar att du har en registrerad adress i Lund.

Blir alla antagna till kommunal vuxenutbildning?

Alla behöriga sökande kan inte erbjudas plats utan vi gör ett urval utifrån rådande prioriteringsordning. Den person med kort tidigare utbildning har företräde framför den med längre utbildning, enligt 3 kap 7§ i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Se status för din ansökan

För att se status på din ansökan, logga in i ansökningsportalen.

Gå till ansökningsportalen

Om du har frågor gällande statusen på din ansökan kontaktar du antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund. Du behöver då ange ditt fulla personnummer alternativt ditt för- och efternamn samt de sex första siffrorna i ditt personnummer.

Kontakta Antagningsenheten

Ansök om studier över kommungränserna

Kommunal vuxenutbildning utgår alltid ifrån kommunen du är folkbokförd i. Detta gäller om du bor i annan kommun och vill studera i Lund. Eller om du bor i Lund med hittat en kurs du vill gå i annan kommun.

Kommunal vuxenutbildning utgår alltid ifrån kommunen du är folkbokförd i. Om du vill studera i en annan kommun än din hemkommun ska du kontakta karriärvägledare vid vuxenutbildningen i din hemkommun. Där kan du få information och karriärvägledning kring de möjligheter du har till studier i en annan kommun och hur du ska gå tillväga. 

Är du folkbokförd i Lunds kommun ska du ta reda på om likvärdig kurs eller utbildning erbjuds genom vuxenutbildningen i Lund. Utbildningen måste vara kopplad till grundläggande eller gymnasiala poäng. Du ska i första hand söka till utbudet som finns i Lunds kommun. Saknas kursen/utbildningen i Lunds kommun gör du så här:

  1. Sök upp den kommun som erbjuder kursen/utbildningen. Information om hur du ska söka hittar du på den mottagande kommunens webbplats.
  2. Inkom med ansökan tillsammans med betygskopior. Komplett ansökan skickas till Lunds Vägledningscentrum senast tre veckor innan sista ansökningsdag.

Ansökningshandlingar kan skickas via post:

LVC
Box 41
221 00 Lund

Du kan också mejla dina ansökningshandlingar till:

vagledningscentrum@lund.se
Alla som söker vuxenutbildning i en annan kommun behöver komplettera sin ansökan med ett vägledningssamtal. Du bokar ett samtal till Lunds vägledningscentrum via telefon eller mail.

Kontaktuppgifter till Lunds vägledningscentrum

Kontakta vuxenantagningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47

Postadress: Antagningen vux, Box 41, 221 00 Lund

E-postadress: antagningenvux@lund.se

Telefonnummer, medborgarcenter: 046-359 50 00

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?