Länk till startsidan

Uggleskolan

Välkommen till Uggleskolan i natursköna Södra Sandby. Uggleskolan är en grundskola med årskurserna F–6 som ligger i Södra Sandby strax utanför Lund.

Skolbyggnad i brunt tegel med texten Uggleskolan på sidan av taket.

Kontakta Uggleskolan

Besöksadress: Blåmesvägen 34-35, Södra Sandby
Postadress: Box 41, 221 00 Lund

Skolsekreterare: Martina Nessmar
Telefon: 046-359 77 38
E-post: martina.nessmar@lund.se
Karta: Se Uggleskolan på en karta

Skolledning

Rektor: Karin Jansson
Telefon: 046-359 25 84
E-post: karin.jansson@lund.se

Kontaktuppgifter till lärare på skolan hittar du som elev och vårdnadshavare på Unikum, under Verktyg.

Skolsköterska: Pouri Kashef Pour
Telefon: 046-359 77 35
E-post: pourandokht.kashefpour@lund.se

Skolpsykolog: Torbjörn Jönsson
Telefon: 046-359 77 23
E-post: torbjorn.jonsson@lund.se

Skolkurator: Alexandra Fergusson
Telefon: 046- 359 33 99
E-post: alexandra.fergusson@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar


Fritidshem

Telefonnummer fritids

Avdelning

Telefonnummer

Uggleboet – förskoleklass

046-359 65 95

Kattugglan – årskurs 1

046-359 65 97

Tornugglan – årskurs 2–3

046-359 66 52

Bokstäverna a, b, c och d skrivna på färgglada papper och uppsatta på en röd trävägg.

Fakta om skolan

Årskurs F–6

Så här arbetar vi

Vårt viktigaste gemensamma mål på Uggleskolan är elevernas kunskapsutveckling, från förskoleklass upp till år 6. Skolans pedagoger tar tillsammans ansvar för elevernas samlade skoldag. Detta tror vi skapar en stimulerande lärmiljö där eleverna känner sig trygga och kan lita till sin egen förmåga och potential.

För att uppnå våra mål lägger vi stor vikt vid kontinuerligt internt kvalitetsarbete, där lärande, bedömning och elevernas kunskapsutveckling är i fokus. Som hjälpmedel i undervisningen har alla pedagoger egna bärbara datorer och smartboards i klassrummen. Eleverna använder även dagligen både datorer och läsplattor som ett naturligt verktyg för lärande.

Vi arbetar aktivt med miljö och hälsa

På Uggleskolan arbetar vi aktivt för att skapa en bättre miljö och utveckla vårt hållbara tänkande kring miljöfrågor, bland annat med ”Grön Flagg”, ”Skola för hållbar utveckling” och ”Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats”. Skolan är omgiven av stora grönytor med mycket träd, buskar och gräsmattor där eleverna varje dag har möjlighet att leka och idrotta både på sina raster och på schemalagda rörelsepass. Elever och pedagoger gör ofta utflykter till grönområden som Skrylle, Lejonskogen och Fågelsångsdalen.

Elevinflytande

Uggleskolans elevråd består av tolv elever, en representant för varje klass, som en gång i månaden träffar skolans rektorer för att diskutera sin fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Elevrådsrepresentanternas synpunkter hämtas från klassråden som klasserna har varje vecka. Där rapporterar de även tillbaka till sina klasskamrater vad som diskuterades och vad som bestämdes under elevrådet utifrån det protokoll som fördes.

På Uggleskolan arbetar vi medvetet med att öka elevernas inflytande över sin skoldag och för att med ökad mognad möjliggöra för ökat inflytande.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?