Länk till startsidan

Torna Hällestad skola

Torna Hällestad skola är en F–3 skola i aktiv bymiljö med närhet till naturen.

Röd tegelbyggnad med spröjsade fönster. Skylt där det står Folkskola på fasaden.

Fakta om skolan

Årskurs F–3

Antal elever: 60

I den vackra byn Torna Hällestad ligger vår skola. Vi arbetar åldersblandat årskurs F–1 och årskurs 2–3. Det är en lugn och trygg skola med stor tillgång till natur och fina grönområden.

Vi arbetar tematiskt

Vi arbetar tematiskt, vilket innebär att hela skolan arbetar ämnesövergripande med en inspirerande uppstart och därefter följer läs-, skriv-, skapande- och experimentverkstäder.

Fokus på läsning

I förskoleklassen arbetar vi efter Bornholmsmodellen, som bygger på att göra barnen språkligt medvetna. Vi lägger stor vikt vid tidig läs- och skrivinlärning.

Eleverna har tillgång till ett fint skolbibliotek med ett fint utbud av böcker. En gång i veckan kommer Momo Wallerek Myrgren till oss och berättar om olika boktips och eleverna får möjlighet att låna nya böcker och ge varandra tips.

Ansvar och inflytande

Hos oss får eleverna träna att successivt ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande. De får också tidigt öva på att ha inflytande på skolans och fritidshemmets verksamheten och göra sin röst hör.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Torna Hällestads skola

Adress: Byvägen 21, 247 45 Torna Hällestad
Telefon: 046-359 66 01

Karta: Se Torna Hällestad skola på en karta

Skolledning

Rektor: Anne-Marie Lundborg
Telefon: 046-359 35 25
E-post: anne-marie.lundborg@lund.se

Biträdande rektor: Lina Lindsjö
Telefon: 046-359 79 35
E-post: lina.lindsjo@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska: Mette Ramsden
E-post: mette.ramsden@lund.se

Speciallärare: Petra Lindén
E-post: petra.linden@lund.se

Skolpsykolog: Mathilda Olausson
E-post: mathilda.olausson@lund.se
Telefon: 046- 359 75 32

Kurator: Anneli Rignell
E-post: anneli.rignell@lund.se
Telefon: 046-359 75 87

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum.

Fritidshem

Fritids öppnar 6.30 och stänger 17.30. Öppning och stängning är gemensamt tillsammans med förskolan.

Avdelningar på fritidshemmet

Avdelning

Telefonnummer

Årskurs F–1

0730-69 29 01

Årskurs 2–3

0766-31 03 57

Studiedagar

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna.

Läsåret 2022–2023

Fredag 14 oktober 2022 – skola
Måndag 21 november 2022* – skola och fritidshem
Måndag 9 januari 2023* – skola och fritidshem
Onsdag 8 mars 2023* – skola och fritidshem
Måndag 22 maj 2023 – skola

På utvecklingsdagarna är ordinarie fritids är stängt, men gemensamt extrafritids för Torna Hällestad skola, Påskagängets skola och Hagalundskolan håller öppet med vikarier på Hagalundskolan.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?