Länk till startsidan

Svaneskolan

Svaneskolan är en högstadieskola med idrottsprofil i centrala Lund, med stadsparken som närmsta granne.

Bild på Svaneskolans tillfälliga lokaler i Parkskolan.

Fakta om skolan

Årskurs 7-9
Antal elever: 350

Svaneskolan huserar just nu i fina, gamla skollokaler granne med Stadsparken. Vårterminen 2024 kommer vi att flytta in i helt nybyggda lokaler tillsammans med Hedda Andersson-gymnasiet.

Läs om bygget av den nya skolan

Svaneskolan är partnerskola till Lärarhögskolan i Malmö, vilket innebär att vi under läsåret har flera lärarstudenter knutna till vår skola.

Svaneskolan arbetar med hållbar utveckling och har utmärkelsen Grön Flagg.

Svaneskolans kök är ett tillagningskök som serverar färsk lunch till eleverna varje dag.

Skolbibliotek och digital teknik

Skolbiblioteket är öppet alla dagar i veckan, här kan eleverna låna böcker, spela spel eller göra läxor. Vi har startat ett samarbete mellan Svaneskolan och Hedda Andersson-gymnasiet för att ha ett gemensamt bibliotek på den nya skolan.

Personal för informations- och kommunikationsteknik (IKT) samarbetar med skolans undervisande personal när det gäller pedagogiska frågor kring digital teknik. IKT-pedagogen samarbetar också med bibliotekarien kring tillgänglig digital lärmiljö samt digitaliseringens utveckling i skolan och samhället i stort.

Idrottsprofil

Om simning, simhopp, fotboll, basket eller hockey är det bästa du vet, så är Svaneskolans klasser med boll- och idrottsprofil något för dig. Du har klasskamrater som är idrottsintresserade och du har din idrott som ett skolämne.

Fotboll, simning, basket, hockey samt simhopp ligger som organiserad träning två gånger i veckan på schemat. Betyg i idrott och hälsa sätts av idrottsläraren men ska samverkas med coachning-läraren och tränarna. Klubbtränarna ansvarar för professionell utbildning i respektive idrott.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Svaneskolan

Besöksadress: St Månsgatan 18, 222 29 Lund
Telefon: 046-359 71 50

Karta: Se Svaneskolan på en karta

Skolledning

Rektor: Erik Friede
Telefon: 046-359 71 51
E-post: erik.friede@lund.se

Biträdande rektor: Veronica Monell
E-post: veronica.monell@lund.se

Skoladminstration

Skoladministratör: Ankie Holm
Telefon: 046-359 71 50
E-post: ankie.holm@lund.se

Elevhälsa

Skolpsykolog: Manuel Buelna
Telefon: 046-359 83 67
E-post: manuel.buelna@lund.se

Socionom: Ulrika Grimsberg
Telefon: 046-359 35 74
E-post: ulrika.grimsberg@lund.se

Specialpedagog: Charlotte Nordenfelt
Telefon: 046-359 42 41
E-post: charlotte.nordenfelt@lund.se

Speciallärare: Åsa Hed
E-post: asa.hed@lund.se

Speciallärare: John Löfgren
E-post: john.lofgren@lund.se

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare: Therese Beer
Telefon: 046-359 71 57
E-post: therese.beer@lund.se

Bibliotek & IKT

IKT-pedagog: Lisa Lönn Hopper
E-post: lisa.lonnhopper@lund.se

Bibliotekarie: Astrid Deppert
E-post: astrid.deppert@lund.se

Utvecklingsdagar Svaneskolan

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

Måndag 10 januari 2022*

Måndag 7 mars 2022 *

Torsdag 12 maj 2022

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?