Länk till startsidan

Prästängsskolan

Välkommen till Prästängsskolan i Stångby!

Prästängsskolan

Kontakta Prästängsskolan

Besöksadress: Stångby Prästgård 463, Lund
Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 36 06

Karta: Se Prästängsskolan på en karta

Skolledning

Rektor: Tajana Frklic Krznar
Telefon: 046-359 45 27
E-post: tajana.frklickrznar@lund.se

Biträdande rektor: Margareta Waidringer
Telefon: 046-359 72 70
E-post: margareta.madejskawaidringer@lund.se

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum, under Verktyg.

Skolsköterska: Alicia Rodriguez
Telefon: 046-359 36 57
E-post: alicia.rodriguezibanez@lund.se

Skolpsykolog: Dominique Jassy
E-post: dominique.jassyfilippini@lund.se

Kurator: Sofia Minör
E-post: sofia.minor@lund.se 

Specialpedagog: Lena Hörnfeldt
E-post: lena.hornfeldt@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Fritidshem

Avdelningar på fritidshemmet


Telefon

Fritidshemmet

046-359 38 79

Studiedagar

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna. Ibland har både skolan och fritidshemmet utvecklingsdag.

Läsåret 2023-2024

Fredag 11 augusti 2023 – fritids är stängt (lov i skolan)
Tisdag 14 november 2023* – även fritids är stängt
Måndag 8 januari 2024* – även fritids är stängt
Tisdag 9 januari 2024
Tisdag 5 mars 2024* – även fritids är stängt
Måndag 20 maj 2024
Torsdag 13 juni 2024
Fredag 14 juni 2024 – även fritids är stängt

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Prästängskolan kommer också att planera in egna studiedagar under läsåret 2023-2024.

Behov av omsorg när skolans fritidshem är stängt?

Har ni behov av omsorg de dagar fritidshemmet är stängt, så kontakta rektor.

Läsårstider och lov


Skolgård med en basketplan med blått underlag. I bakgrunden syns skolan i grått tegel.

Fakta om skolan

Årskurs 4–6

Antal elever: 170

Prästängsskolan invigdes augusti 2016 och miljön på skolan inbjuder till lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Här värnar vi om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling i samspel med andra.

Alla ska känna att de lyckas

Elevens rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar är navet i vår verksamhet. All personal arbetar tillsammans och bidrar med sin erfarenheter och kunskap för att utveckla verksamheten till en skola där alla, elever och personal, känner att de lyckas.

På skolan finns elevråd bestående av elevrepresentanter från varje klass som tillsammans med pedagog och rektor diskuterar frågor som gäller skolan, miljö och kamratrelationer. Representanterna har med sig frågor och synpunkter från sin klass och klassråden. Vi har även matråd, miljöråd och biblioteksråd med elevrepresentanter.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?