Länk till startsidan

Prästängsskolan

Välkommen till Prästängsskolan i Stångby!

Prästängsskolan

Fakta om skolan

Årskurs 4-6

Antal elever: 160

Prästängsskolan invigdes augusti 2016 och miljön på skolan inbjuder till lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Här värnar vi om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling i samspel med andra.

Alla ska känna att de lyckas

Elevens rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar är navet i vår verksamhet. All personal arbetar tillsammans och bidrar med sin erfarenheter och kunskap för att utveckla verksamheten till en skola där alla, elever och personal, känner att de lyckas.

På skolan finns elevråd bestående av elevrepresentanter från varje klass som tillsammans med pedagog och rektor diskuterar frågor som gäller skolan, miljö och kamratrelationer. Representanterna har med sig frågor och synpunkter från sin klass och klassråden. Vi har även matråd, miljöråd och bibioteksråd med elevrepresentanter.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Prästängsskolan

Besöksadress: Stångby Prästgård 463, 226 51 Lund
Telefon: 046-359 36 06

Karta: Se Prästängsskolan på en karta

Skolans webbplats för vårdnadshavare

Skolledning

Rektor: Maria Klich.

Telefon: 046 - 359 45 27

E-post: maria.klich@lund.se

Biträdande rektor: Margareta Waidringer

Telefon: 046-359 72 70

E-post: margareta.madejskawaidringer@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska: Alicia Rodriguez

Telefon: 046 - 359 36 57

E-post: alicia.rodriguezibanez@lund.se

Skolpsykolog: Dominique Jassy
E-post: dominiqe.jassyfilippini@lund.se

Kurator: Sofia Minör
E-post: sofia.minor@lund.se

Specialpedagog: Lena Hörnfeldt
E-post: lena.hornfeldt@lund.se

Fritidshem

Avdelningar på fritidshemmet


Telefon

Fritidshemmet

046-359 38 79

Utvecklingsdagar

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

Måndag 10 januari* och 11 januari 2022 - även fritids

Måndag 7 mars 2022 - även fritids*

Onsdag 25 maj 2022

Måndag 13 juni - även fritids

Har ni behov av omsorg de dagar fritidshemmet är stängt, så kontakta rektor.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?