Länk till startsidan

Prästängsskolan

Välkommen till Prästängsskolan i Stångby!

Prästängsskolan

Fakta om skolan

Årskurs 4–6

Antal elever: 170

Prästängsskolan invigdes augusti 2016 och miljön på skolan inbjuder till lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Här värnar vi om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling i samspel med andra.

Alla ska känna att de lyckas

Elevens rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar är navet i vår verksamhet. All personal arbetar tillsammans och bidrar med sin erfarenheter och kunskap för att utveckla verksamheten till en skola där alla, elever och personal, känner att de lyckas.

På skolan finns elevråd bestående av elevrepresentanter från varje klass som tillsammans med pedagog och rektor diskuterar frågor som gäller skolan, miljö och kamratrelationer. Representanterna har med sig frågor och synpunkter från sin klass och klassråden. Vi har även matråd, miljöråd och biblioteksråd med elevrepresentanter.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Prästängsskolan

Adress: Stångby Prästgård 463, 226 51 Lund
Telefon: 046-359 36 06

Karta: Se Prästängsskolan på en karta

Skolledning

Rektor: Tajana Frklic Krznar
Telefon: 046-359 45 27
E-post: tajana.frklickrznar@lund.se

Biträdande rektor: Margareta Waidringer
Telefon: 046-359 72 70
E-post: margareta.madejskawaidringer@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska: Alicia Rodriguez
Telefon: 046-359 36 57
E-post: alicia.rodriguezibanez@lund.se

Skolpsykolog: Dominique Jassy
E-post: dominique.jassyfilippini@lund.se

Kurator: Sofia Minör
E-post: sofia.minor@lund.se 

Specialpedagog: Lena Hörnfeldt
E-post: lena.hornfeldt@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum.

Fritidshem

Avdelningar på fritidshemmet


Telefon

Fritidshemmet

046-359 38 79

Studiedagar

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna.

Läsåret 2022–2023

Fredag 12 augusti 2022 – skola och fritidshem
Fredag 30 september 2022 – skola
Måndag 21 november 2022* – skola och fritidshem
Måndag 9 januari 2023* – skola och fritidshem
Onsdag 8 mars 2023* – skola och fritidshem
Onsdag 17 maj 2023 – skola
Torsdag 15 juni 2023 – skola och fritidshem

Har ni behov av omsorg de dagar fritidshemmet är stängt, så kontakta rektor.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?