Länk till startsidan

Palettskolan

Välkommen till Palettskolan - en kunskapsinriktad, kreativ skola med natur- och kulturintresse.

Palettskolan

Årskurs F-6

Antal elever: 225

Palettskolan är en liten skola med en klass i varje årskurs. Vi har fritidshem på skolan för alla våra elever. Vi ser alla elevers lika värde och rättigheter samt deras förmåga att utvecklas. Vi är lyhörda inför elevers olikheter och ser olikheter som en tillgång. Vi arbetar för att alla ska känna sig trygga och finna studiero för att kunna utvecklas till sin fulla potential.

Så här jobbar vi

Vi arbetar utifrån ett lärande hela dagen enligt gällande styrdokument för förskoleklass, grundskola och fritidshem. I våra förskoleklasser, i skolan och på våra fritidshem har leken en stor betydelse för våra elevers kunskapsutveckling. Vi tränar elevers analysförmåga genom att till exempel utforska händelser, platser och tidsepoker och jämföra hur saker hänger ihop. Vi tränar kommunikativ förmåga genom att till exempel samtala, resonera och diskutera när vi skapar något tillsammans. Vi tränar begreppslig förmåga genom skapande, lek och samtal och praktiska övningar i ämnen som matematik, svenska och biologi.

Bedömning för lärande

Vi planerar och dokumenterar för att föra elevers lärande framåt, får syn på det som sker, reflekterar och lär, tar vara på elevers kompetenser och ger återkoppling. Vi använder verktyget Unikum för dokumentation kring elevers lärande med planeringar, klassbloggar, skriftliga omdömen och den individuella utvecklingsplanen (IUP).

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Palettskolan

Besöksadress: Maskinvägen 2, 227 30 Lund

Telefon: 046-359 92 10

Karta: Se Palettskolan på en karta

Skolans webbplats för vårdnadshavare

Skolledning

Rektor: Erik Friede

Telefon: 046-359 71 51

E-post: erik.friede@lund.se

Biträdande rektor: Pernilla Ankell Mattisson

Telefon: 046-359 75 57

E-post: pernilla.ankellmattisson@lund.se

Elevhälsa

Skolpsykolog: Tomas Kempe

Telefon: 046- 359 41 45

E-post: tomas.kempe@lund.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?