Länk till startsidan

Östratornskolan

Välkommen till Östratornskolan! Här arbetar cirka 70 medarbetare tillsammans för att skapa en stimulerande skolmiljö för elever och personal.

Röd tegelbyggnad med gräsmatta, bäck, träspång och blommande buske i förgrunden.

Kontakta Östratornskolan

Besöksadress: Musikantvägen 1, Lund
Postadress: Box 41, 221 00 Lund

Telefon: 046-359 75 05

Karta: Se Östratornskolan på en karta

Skolledning

Rektor: Ann-Marie Jannesson Elias
Telefon: 046-359 72 41
E-post: annmarie.jannessonelias@lund.se

Biträdande rektor årskurs 4–6: Tove Nihlberg
Telefon: 046-359 73 82
E-post: tove.nihlberg@lund.se

Biträdande rektor årskurs 7-9: Malena Matsdotter Carlsson
Telefon: 046-359 53 44
E-post: malena.matsdottercarlsson@lund.se

Skoladministration

Skoladministratör: Camilla Samsun
Telefon: 046-359 75 05
E-post: camilla.sansum@lund.se

Kontaktuppgifter till lärare på skolan hittar du som elev och vårdnadshavare på Unikum, under Verktyg.

Elevhälsa

Skolsköterska: Annika Simonsson
Telefon: 046-359 75 09
E-post: annika.simonsson@lund.se

Skolläkare: Jenny Wittrup

Skolpsykolog: Elin Collinder
Telefon: 046-359 75 10
E-post: elin.collinder@lund.se

Skolkurator: Mia Andreasson Bartee
Telefon: 046-359 35 79
E-post: mia.andreassonbartee@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägsledare: Tom Engvall

E-post: tom.engvall@lund.se

Telefon: 046-359 56 81

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Fritidshem

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Östratorngården

046-359 53 17

Studiedagar Östra Tornskolan

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna. Ibland har både skolan och fritidshemmet utvecklingsdag.

Läsåret 2023-2024

Tisdag 15 augusti - fritids är stängt (lov i skolan)
Tisdag 14 november 2023* – fritids är öppet
Torsdag 7 december 2023 – fritids är öppet
Måndag 8 januari 2024* – även fritids är stängt
Tisdag 5 mars 2024* – även fritids är stängt
Måndag 27 maj 2024 – fritids är öppet
Torsdag 13 juni 2024 – fritids är stängt (lov i skolan)

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun.

Behov av omsorg när skolans fritidshem är stängt?

Är du i behov av omsorg för ditt barn de dagar då även skolans fritidshem har stängt för utvecklingsdag? Meddela Tove Nihlberg, biträdande rektor senast en månad innan.

E-post: tove.nihlberg@lund.se

Ange barnets namn, klass, vistelsetid och eventuell specialkost.

Läsårstider och lov

Hinderbana i trä, målat i vitt och turkost, med ett barn som är på väg ner för ett hinder.

Fakta om skolan

Årskurs 4–9

Antal elever: 500

Årskurserna 4–6 och 7–9 har sina lokaler i varsin del av skolan, och i centrum ligger administration och gemensamma salar för praktisk-estetiska ämnen. Eleverna i årskurs 7–9 har sin undervisning i lokaler som byggdes 1997. Denna del av skolan är genom sin ekologiska anpassning unik i sitt slag och är miljöanpassad med ett sunt inomhusklimat, resurshushållning och kretsloppstänkande.

Direkt intill lokalerna finns fina grönområden och lekmöjligheter för eleverna.

Fritidshem intill 4H-gården

Östratornskolans fritidshem ligger i en naturskön miljö intill 4H-gården på Östra Torn. Hästhagar och en lummig trädgård omger fritids. Här har eleverna möjlighet att ta hand om kaniner, mata höns och klappa hästar. Samtidigt ges det möjlighet till aktiviteter i bland annat skateboardhallen, pingisrummet, fotbollsplanen eller pysselrummet.

Samspel och samarbete

Vårt ledord är ”Att lära nu och i framtiden”. För oss innebär det att elevinflytande är centralt och att eleverna alltid ska veta vad de gör och varför så att de på bästa sätt ska ha möjlighet att utveckla sina förmågor och kompetenser. Samspel och samarbete är fokusområden på vår skola för att skapa trygghet och likvärdighet, både vad det gäller arbetsmiljö och bedömningsarbete.

För att kunna se eleverna och ge bästa stöd arbetar våra specialpedagoger och speciallärare nära elever och lärare. I skolans elevhälsoteam ingår, utöver specialpedagogisk kompetens, även kurator, socialpedagog, skolsköterska och skolpsykolog. Även skolbibliotekarie, IKT-pedagog och studie- och yrkesvägledare finns med i arbetet för att öka elevernas måluppfyllelse. Vi arbetar för att skolarbetet i så stor utsträckning som möjligt ska göras i skolan.

Språksatsning

Sedan flera år har Östratornskolan utbyte med en tysk skola, för närvarande med Bad Doberan/Rostock. Utbytet innebär att tyska elever besöker elever på Östratornskolan, bor i familj och följer några skoldagar hos oss. Östratornskolans elever gör motsvarande vid besöket i Rostock.

Östratornskolan deltar årligen i Språkolympiaden, som är en nationell tävling för årskurs 9. Under åren som gått har många pokaler hamnat hos oss på Östratornskolan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?