Länk till startsidan

Österskolan

Välkommen till en liten skola med ett stort hjärta. Österskolan är en enparallellig F–3 skola med cirka 90 elever. Alla vuxna på skolan tar gemensamt ansvar för skolans elever och arbetar för gemenskap och trygghet.

Österskolan Södra Sandby

Fakta om skolan

Årskurs F-3

Antal elever: 90

Våra lokaler är nyrenoverade och delvis nybyggda 2015 och väl anpassade till vår verksamhet. Samma lokaler används för både undervisning och fritidshem. Förutom skolgården utnyttjar vi ofta lekplatsen och andra grönområden som finns i närheten till lek och utepedagogik.

Tematisk undervisning

Tematiskt arbete genomsyrar en stor del av vår undervisning och verksamhet. Vi integrerar framförallt ämnena NO, SO, svenska, bild och musik i våra teman. Vi strävar efter att hela tiden sätta elevens grepp om sitt eget lärande i centrum, genom tydliga mål, återkoppling och utvärdering med eleverna. Skolan är Grön Flagg-certifierad och förutsättningarna för utepedagogik är mycket goda.

Ett starkt teamsamarbete

Vi är uppdelade i två arbetslag: F-1 och 2-3, som samarbetar kring eleverna och planeringen av undervisningen. Pedagogerna har ett nära samarbete och tar vara på varandras kompetenser vilket skapar ett öppet och generöst arbetsklimat. Intresset för pedagogisk utveckling är framträdande, liksom drivet att systematiskt pröva nytt, utvärdera och förbättra. Parallellt finns en stor omsorg om eleverna.

Tidiga stödinsatser

Extra stöd för elever sätts in så tidigt som möjligt och under vissa perioder av terminen får elever möjlighet att träna mer intensivt med till exempel läsning och matematik. Vi har även möjlighet att erbjuda elever att ”läsa med hund”, vilket innebär att en elev under en period får träffa den certifierade läshunden Mira, tillsammans med en pedagog, och läsa högt för hunden. Med hundens hjälp blir läsningen roligare, lättare och mindre kravfylld.

Fritidshem

Det är ett nära samarbete mellan skola och fritidshem vilket skapar en bra helhet. På fritids börjar eleverna med mellanmål och är sedan ute på vår fina skolgård och lekplats. Därefter går vi över till dagens aktiviteter som är frivilliga. Utöver aktiviteterna har eleverna möjlighet att vara i skolans gymnastiksal, bibliotek, ateljé med mycket mera. Tid för lugn och ro finns för den som behöver koppla av efter en lång skoldag i något av fritidshemmet mysrum.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Österskolan

Besöksadress: Mossavägen 32, 247 32 Södra Sandby
Telefon: 046-359 77 48

Karta: Se Österskolan på en karta

Skolans webbplats för vårdnadshavare

Skolledning

Rektor: Susanne Berndtros
Telefon: 046-359 76 64
E-post: susanne.berndtros@lund.se

Biträdande rektor: Christian Reimer
Telefon: 046-359 45 41
E-post: christian.reimer@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska: Ingela Bengtsson
Telefon: 046-359 77 46
E-post: ingela.bengtsson@lund.se
Tider: Onsdag 8-16, fredag 12-15

Skolläkare: Magdalena Vesterberg
E-post: magdalena.vesterberg@lund.se
Tidsbeställning via skolsköterska

Leg. skolpsykolog: Torbjörn Jönsson
Telefon: 046-359 77 23
E-post: torbjorn.jonsson@lund.se

Skolkurator: Alexandra Fergusson
Telefon: 046-359 33 99
E-post: alexandra.fergusson@lund.se

Speciallärare: Gunilla Lavröd
Telefon: 046-359 56 33
E-post: gunilla.lavrod@lund.se

Fritidshem

Skriv tabellbeskrivning här

Avdelning

Telefonnummer

Rönnen (F-klass och årskurs 1

046-359 77 48

Kastanjen (årskurs 2 och 3)

046-359 56 52

Utvecklingsdagar Österskolan

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

Måndag 10 januari 2022 - även fritids*

Måndag 7 mars 2022 - även fritids*

Onsdag 25 maj 2022

Måndag 13 juni 2022 har fritidshemmet stängt

Har ni behov av omsorg de dagar fritidshemmet har stängt, så kontakta rektor.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?