Länk till startsidan

Österskolan

Välkommen till Österskolan, belägen i natursköna Södra Sandby, strax öster om Lund!

Skolbyggnad i tegel med tak som går ut en bit över skolgården.

Kontakta Österskolan

Besöksadress: Mossavägen 32, Södra Sandby
Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 77 48

Karta: Se Österskolan på en karta

Skolledning

Rektor Åsa Andersson
Telefon: 046-359 45 41
Sms: 073-094 32 15
E-post: asa.andersson@lund.se

Biträdande rektor Emma Chroscielewski
Telefon: 046-359 26 02
Sms: 070-209 93 65
E-post: emma.chroscielewski@lund.se

Skoladministration

Skolsekreterare Cathrine Malmberg
Telefon: 046-359 77 40, 073-040 94 87
E-post: cathrine.malmberg@lund.se

Vaktmästare: Ragnar Andersson
Telefon: 046-359 93 48
E-post: ragnar.andersson2@lund.se

Kontaktuppgifter till lärare på skolan hittar du som elev och vårdnadshavare på Unikum, under Verktyg.

Elevhälsa

Skolsköterska: Ingela Bengtsson
Telefon: 046-359 77 46
E-post: ingela.bengtsson@lund.se
Tider: Onsdag 8–16, fredag 12–15

Skolläkare: Magdalena Vesterberg
E-post: magdalena.vesterberg@lund.se
Tidsbeställning via skolsköterska

Leg. skolpsykolog: Torbjörn Jönsson
Telefon: 046-359 77 23
E-post: torbjorn.jonsson@lund.se

Skolkurator: Ulrika Eklund
Telefon: 046-359 41 19
E-post: ulrika.eklund@lund.se

Specialpedagog: Rosa Nilsson
Telefon: 046-359 56 33
E-post: rosa.nilsson@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

IKT och bibliotek

(IKT står för information, kommunikation och teknik)
Skolbibliotekarier: Jessika Jürs
Telefon: 046-359 77 47
E-post: jessika.jurs@lund.se

IKT-pedagog Patrik Mars
Telefon: 046-359 77 45
E-post: patrik.mars@lund.se

Kök

Emmelie Andersson
Telefon: 046-359 84 19
E-post: emmelie.andersson2@lund.se

Anmäl frånvaro

Fram till och med den 12 juni gör du frånvaroanmälan både i Skola24 och Edlevo om ditt barn är sjukt. Under skoltid används fortfarande Skola24 för frånvarorapportering. Edlevo används under fritidstid.

Anmäl frånvaro i Skola24

Anmäl frånvaro i Edlevo

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Österskolans fritidshem

Avdelning

Telefonnummer

F-klass och årskurs 1

046-359 77 48

Årskurs 2 och 3

046-359 56 52

Studiedagar Österskolan

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna. Ibland har både skolan och fritidshemmet utvecklingsdag.

Läsåret 2023–2024

Torsdag 13 juni 2024 – fritids är stängt (lov i skolan)

Läsåret 2024–2025

Höstterminen

Fredag 16 augusti 2024* – fritids är stängt (lov i skolan)
Måndag 18 november 2024* – även fritids är stängt

Vårterminen

Tisdag 7 januari 2025* – även fritids på skolan är stängt
Onsdag 8 januari 2025 – även fritids är stängt
Onsdag 5 mars 2025* – även fritids på skolan är stängt
Måndag 19 maj 2025 – fritids är öppet (skola stängt)
Fredagen 14 juni 2025 – fritids stängt
Måndag 16 juni 2025* – fritids på skolan är stängt (lov i skolan)

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Lov och ledighet i grundskolan

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Behov av omsorg när skolans fritidshem är stängt?

Har ni behov av omsorg de dagar fritidshemmet har stängt, så kontakta rektor.

Läsårstider och lov

Skolgård med en rutschkana på en slänt bredvid skolbyggnaden.

Fakta om skolan

Årskurs F–3

Antal elever: 100

På Österskolan strävar vi efter kontinuitet och trygghet för eleverna genom att de möter samma vuxna i sitt arbetslag under hela dagen; i förskoleklass, i skolan och på fritidshemmet. På skolbiblioteket stimuleras elevernas läsning och en utbildad skolbibliotekarie finns på plats en halv dag i veckan.

Byskolan är en Partnerskola vilket innebär att vi kontinuerligt har lärarstudenter under deras praktikperioder och utbyte med Lärarhögskolan i Malmö.

Demokrati och inflytande

Det är viktigt för oss att eleverna undervisas i demokratisk anda. Våra elever är delaktiga i utvecklingen av vår skolgård – allt med ett hållbart utvecklingsperspektiv.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?