Länk till startsidan

Munspelets skola

Välkommen till Munspelets skola som är en familjär lite mindre skola med en fantastisk lummig och kreativ skolgård. Munspelets skola stod klar 2014.

Munspelet

Kontakta Munspelets skola

Besöksadress: Fagottgränden 2, Lund
Postadress: Box 41, 221 00 Lund

Telefon: 046-359 75 05

Karta: Se Munspelet på en karta

Skolledning

Rektor Ann-Marie Jannesson Elias
Telefon: 046-359 72 41
E-post: annmarie.jannessonelias@lund.se

Biträdande rektor Eva Persson
Telefon: 046-359 56 71
E-post: eva.persson5@lund.se

Skoladministration

Skoladministratör Camilla Sansum
Telefon: 046-359 75 05
E-post: camilla.sansum@lund.se

Kontaktuppgifter till lärare på skolan hittar du som elev och vårdnadshavare på Unikum, under Verktyg.

Elevhälsa

Skolsköterska Sofie Borg
Telefon: 046-359 36 56
E-post: sofie.borg2@lund.se

Skolpsykolog Elin Collinder
Telefon: 046-359 75 10
E-post: elin.collinder@lund.se

Skolkurator Ebba Köhler Jakobsson
Telefon: 046-359 8092
E-post: ebba.kohlerjakobsson@lund.se

Specialpedagog Charlotta Trolleryd
Telefon: 046-359 56 32
E-post: charlotta.trolleryd@lund.se

Speciallärare Jane Jangenmo
Telefon: 046-359 56 32
E-post: jane.jangenmo@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Anmäl frånvaro

Fram till och med den 12 juni gör du frånvaroanmälan både i Skola24 och Edlevo om ditt barn är sjukt. Under skoltid används fortfarande Skola24 för frånvarorapportering. Edlevo används under fritidstid.

Anmäl frånvaro i Skola24

Anmäl frånvaro i Edlevo

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Fritidshem

I fritidshemmet ges lek och skapande verksamhet i olika former stort utrymme. Fritidshemmet bidrar också till att barnen i samspel med kamrater och vuxna utvecklar sin sociala kompetens. Fritidshemmet är organiserat årskursvis.

Fritids kontaktuppgifter

Avdelning

Telefonnummer

Förskoleklass

046-359 57 73

Årskurs 1

046-359 49 87

Årskurs 2

046-359 50 90

Årskurs 3

046-359 53 76

Studiedagar Munspelet

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna. Ibland har både skolan och fritidshemmet (fritids) utvecklingsdag.

Läsåret 2024–2025

Höstterminen

Fredag 16 augusti 2024* – fritids på skolan är stängt (lov i skolan)

Måndag 18 november 2024* – även fritids på skolan är stängt

Torsdag 5 december 2024 – fritids på skolan är öppet

Vårterminen

Tisdag 7 januari 2025* – även fritids på skolan är stängt

Onsdag 5 mars 2025* – även fritids på skolan är stängt

Måndag 26 maj 2025 – fritids på skolan är öppet

Måndag 16 juni 2025* – fritids på skolan är stängt (lov i skolan)

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Behov av omsorg när skolans fritidshem är stängt?

Är du i behov av omsorg för ditt barn de dagar då skolans fritidshem har stängt för utvecklingsdag? Meddela Eva Persson, biträdande rektor, senast en månad innan. För exakt datum, se Skola24.

E-post: eva.persson5@lund.se

Ange barnets namn, klass, vistelsetid och eventuell specialkost.

Skolgård med gunga, sandlåda, bollplan och en raket med klätternät.

Fakta om skolan

Årskurs F–3

Antal elever: 200

På Munspelets skola är en familjär lite mindre skola som stod klar 2014 med en fantastisk lummig och kreativ skolgård. Här går det cirka 200 elever fördelade på åtta klasser.

Vi arbetar aktivt för att alla barn ska känna sig trygga. Det gör vi genom att vi har en röd tråd från F-klass till årskurs 3 där strukturen är densamma så att eleverna känner igen sig. Vi har ett faddersystem som gör att alla elever känner varandra mellan de olika årskurserna, vilket skapar trygghet.

Tillit till sin egen förmåga

Vår pedagogiska idé är att alla elever ska känna tillit till sin egen förmåga att lyckas nu och i framtiden. För oss innebär det att vi vet vad vi gör och varför för att utveckla elevernas förmågor och kompetenser.

På skolan arbetar 30 pedagoger och övrig personal med att ge kvalificerad utbildning, stötta och inspirera skolans alla elever inför kommande studier och framtiden. Munspelets professionella personalgrupp har ett stort engagemang och gör sitt yttersta för att eleverna ska lyckas.

Värdegrundsarbete

Skolorna på Östratorn (Flygelskolan, Munspelet och Östratornskolan) har ett värdegrundsarbete som vi kallar "Värdegrundsvägen".

Värdegrundsvägen bygger på åtta olika teman; trygghet, självkänsla, kamratskap, ansvar, respekt, empati, hänsyn och allas lika värde.

Arbetet kring dessa teman pågår under läsåret och utgår från förplanerade lektioner som tagits fram av skolornas kuratorer. Respektive årskurs arbetar med dessa teman på olika sätt utifrån ålder.

Genom Värdegrundsvägen har vi kunnat systematisera värdegrundsarbetet så att en röd tråd löper från förskoleklass till årskurs 9.

Hållbar utveckling

Munspelets skola har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, som är ett sätt att arbeta med hållbar utveckling.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?