Länk till startsidan

Munspelets skola

Välkommen till Munspelets skola som är en familjär lite mindre skola med en fantastisk lummig och kreativ skolgård. Munspelets skola stod klar 2014.

Munspelet

Fakta om skolan

Årskurs F–3

Antal elever: 200

På Munspelets skola är en familjär lite mindre skola som stod klar 2014 med en fantastisk lummig och kreativ skolgård. Här går det cirka 200 elever fördelade på åtta klasser.

Vi arbetar aktivt för att alla barn ska känna sig trygga. Det gör vi genom att vi har en röd tråd från F-klass till årskurs 3 där strukturen är densamma så att eleverna känner igen sig. Vi har ett faddersystem som gör att alla elever känner varandra mellan de olika årskurserna, vilket skapar trygghet.

Vår pedagogiska idé är att alla elever ska känna tillit till sin egen förmåga att lyckas nu och i framtiden. För oss innebär det att vi vet vad vi gör och varför för att utveckla elevernas förmågor och kompetenser.

På skolan arbetar 30 pedagoger och övrig personal med att ge kvalificerad utbildning, stötta och inspirera skolans alla elever inför kommande studier och framtiden. Munspelets professionella personalgrupp har ett stort engagemang och gör sitt yttersta för att eleverna ska lyckas.

Hållbar utveckling

Munspelets skola har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, som är ett sätt att arbeta med hållbar utveckling.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Munspelets skola

Adress: Fagottgränden 2, 224 68 Lund

Telefon: 046-359 75 05

Karta: Se Munspelet på en karta

Skolledning

Rektor Ann-Marie Jannesson Elias
Telefon: 046-359 72 41
E-post: annmarie.jannessonelias@lund.se

Biträdande rektor Eva Persson
Telefon: 046-359 56 71
E-post: eva.persson5@lund.se

Skoladministration

Skoladministratör Camilla Sansum
Telefon: 046-359 75 05
E-post: camilla.sansum@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska Sofie Borg
Telefon: 046-359 36 56
E-post: sofie.borg2@lund.se

Skolpsykolog Babe Strömberg
Telefon: 046-359 75 10
E-post: babe.stromberg@lund.se

Skolkurator Ebba Köhler Jakobsson
Telefon: 046-359 8092
E-post: ebba.kohlerjakobsson@lund.se

Specialpedagog Charlotta Trolleryd
Telefon: 046-359 56 32
E-post: charlotta.trolleryd@lund.se

Speciallärare Jane Jangenmo
Telefon: 046-359 56 32
E-post: jane.jangenmo@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Fritidshem

I fritidshemmet ges lek och skapande verksamhet i olika former stort utrymme. Fritidshemmet bidrar också till att barnen i samspel med kamrater och vuxna utvecklar sin sociala kompetens. Fritidshemmet är organiserat årskursvis.

Fritids kontaktuppgifter

Avdelning

Telefonnummer

Förskoleklass

046-359 57 73

Årskurs 1

046-359 50 90

Årskurs 2

046-359 53 76

Årskurs 3

046-359 49 87

Studiedagar Munspelet

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna.

Läsåret 2022–2023

Tisdag 16 augusti 2022 – skola och fritidshem
Måndag 21 november 2022* – skola och fritidshem
Torsdag 8 december 2022 – skola
Måndag 9 januari 2023* – skola och fritidshem
Onsdag 8 mars 2023* – skola och fritidshem
Måndag 22 maj 2023 – skola
Torsdag 15 juni 2023 – fritidshem (lov)

Läsåret 2023-2024

Tisdag 15 augusti - fritidshem (lov)
Tisdag 14 november 2023* – skola och fritidshem
Måndag 4 december 2023 – skola
Torsdag 7 december 2023 – skola och fritidshem
Måndag 8 januari 2024* – skola och fritidshem
Tisdag 5 mars 2024* – skola och fritidshem
Onsdag 29 maj 2024 – skola och fritidshem
Torsdag 13 juni 2024 – fritidshem (lov)

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Behov av omsorg när skolans fritidshem är stängt?

Är du i behov av omsorg för ditt barn de dagar då även skolans fritidshem har stängt för utvecklingsdag? Meddela Eva Persson, biträdande rektor senast en månad innan. (För exakt datum, se Skola24.)

E-post: eva.persson5@lund.se

Ange barnets namn, klass, vistelsetid och eventuell specialkost.

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?