Länk till startsidan

Lerbäckskolan

Välkommen till Lerbäckskolan i Lund. Vi är en F-9 skola i centrala Lund med musikprofil från år 4-9.

Lerbäck

Fakta om skolan

Årskurs F-9

Antal elever: 850

På Lerbäckskolan är lärande viktigt. Våra elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina erfarenheter och förmågor. Vi arbetar med digitala verktyg och har en IKT-pedagog på heltid, som arbetar med elevernas och personalens digitala kompetens. Samtliga elever har en egen digital enhet som används i det digitala skolarbetet. 

Vi har en hög andel behöriga pedagoger på alla stadier inom såväl skola som fritidshem.

På Lerbäckskolan har vi ett bibliotek, som är öppet alla dagar i veckan med vår bibliotekarie. Bibliotekarien är aktiv i undervisningen för att stödja pedagoger och elever i elevernas läsutvecklings och källkritiska förmåga.

Skolan är involverade i olika former av projekt, till exempel Erasmusutbyte på 7-9 och elevsamarbete med England inom ramen för Atlasprojekt.

Musikprofil från åk 4

På Lerbäckskolan kan elever som ska börja år fyra eller högre ansöka om att gå musikprofil. Musikprofilen är en del av elevens val och skolans val.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Lerbäckskolan

Adress: Öresundsvägen 2, 227 64 Lund
Telefon 1 expedition: 046-359 72 47

Telefon 2 expedition: 046-359 72 30 

Karta: Se Lerbäckskolan på en karta

Skolledning

Rektor Malin Glad
Telefon: 046 - 359 56 11
E-post: malin.glad@lund.se

Biträdande rektor F–3 Pia Zingmark Marklund
Telefon: 046-359 60 17
E-post: pia.zingmarkmarklund@lund.se

Biträdande rektor 4–6, fritidsklubb Katya Wedjesjö
Telefon: 046-359 42 79
E-post: katya.wedjesjo@lund.se

Biträdande rektor 7–9 Oskar Lavesson
Telefon: 046-359 72 34
E-post: oskar.lavesson@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska Mårten Dahl
Telefon: 046 - 359 81 91
E-post: marten.dahl@lund.se

Skolsköterska Ellen Skoog
Telefon: 046-359 72 36
E-post: ellen.skoog@lund.se

Skolpsykolog Victor Dimitrov
Telefon: 046-359 72 38
E-post: victor.dimitrov@lund.se

Skolkurator Filip Sandahl
Telefon: 046-359 72 37
E-post: filip.sandahl@lund.se

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare Louise Ingemansson

Telefon: 046 - 359 72 42

E-post: louise.ingemansson@lund.se

Bibliotek och IKT

Bibliotekarie Hilda Andreassen
Telefon: 046 - 359 72 74
E-post: hilda.andreassen@lund.se

Webbredaktör, IKT-pedagog Bodil Sölve
Telefon: 046-359 73 81
E-post: bodil.nilssonsolve@lund.se

Fritidshem

Fritidshemmet arbetar årskursvis på Lerbäckskolan. Fritidsverksamheten har tillgång till idrottshall, fina utemiljöer och bibliotek.

Under lov samarbetar Lerbäckskolan med vår systerskola Oskarskolan.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Förskoleklass, fritidshem gul

046-359 72 50

Förskoleklass, fritidshem grön

046-359 46 60

B-huset årskurs 1, fritidshem

046-359 56 05

M-paviljongen årskurs 2, fritidshem

046-359 56 55

L-paviljongen årskurs 3, fritidshem

046-359 54 04

Nya idrottshallen årskurs 4-6, fritidshem 

046-359 51 39

Studiedagar Lerbäckskolan

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna.

Läsåret 2021-2022

Måndag 10 januari 2022 - skola och fritidshem*
Måndag 7 mars 2022 - skola och fritidshem*

Onsdag 25 maj 2022 - skola

Läsåret 2022-2023

Tisdag 9 augusti 2022 - skola och fritidshem
Fredag 30 september 2022 - skola
Måndag 21 november 2022 - skola och fritidshem*
Måndag 9 januari 2023 - skola och fritidshem*
Onsdag 8 mars 2023 - skola och fritidshem*
Onsdag 17 maj 2023 - skola
Torsdag 15 juni 2023 - skola och fritidshem

Har ni behov av omsorg de dagar även fritidshemmet har utvecklingsdag, så kontakta rektor.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?