Länk till startsidan

Lerbäckskolan

Välkommen till Lerbäckskolan i Lund.

Lerbäck

Fakta om skolan

Årskurs F-9

Antal elever: 800

På skolan finns musikprofil från årskurs fyra till nio. Det innebär att vi inom ramen för elevens val/skolans val erbjuder möjlighet till fördjupning i musik. Vi har även ett skolbibliotek med en fackutbildad bibliotekarie, som arbetar för att öka elevernas läslust och MIK (medie- och informationskunnighet). Lerbäckskolan har eget tillagningskök som lagar all mat till skolrestaurangen.

Så här jobbar vi

På Lerbäckskolan är lärande viktigt. Våra elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina erfarenheter och förmågor. Vi arbetar med iPads som digitalt verktyg och har en IKT-pedagog på heltid, som arbetar med elevernas och personalens digitala kompetens.

All utbildning utgår från styrdokumenten och bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Genom kollegialt lärande utvecklar vi professionen.

Utvecklingsmål

Skolans målbild visar vår gemensamma väg där eleven är i centrum. Vårt utvecklingsarbete följs kontinuerligt upp genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Prioriterade utvecklingsområden för Lerbäck- och Oskarskolan läsåret 2019/20 är
Värdegrund-trygghet-hälsa, Likvärdig utbildning och Delaktighet och ansvar.

Vi arbetar tillsammans för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina erfarenheter och förmågor. Alla elever på Lerbäck- och Oskarskolan ska må bra, känna trygghet och trivas i skolan.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Lerbäckskolan

Besöksadress: Öresundsvägen 2, 227 64 Lund
Telefon: 046-359 72 30

Karta: Se Lerbäckskolan på en karta

Skolans webbplats för vårdnadshavare

Skolledning

Rektor: Malin Glad

Telefon: 046 - 359 56 11

E-post: malin.glad@lund.se

Biträdande rektor F–3: Pia Zingmark Marklund
Telefon: 046-359 60 17
E-post: pia.zingmarkmarklund@lund.se

Biträdande rektor 4–6, fritidsklubb: Katya Wedjesjö
Telefon: 046-359 42 79
E-post: katya.wedjesjo@lund.se

Biträdande rektor 7–9: Oskar Lavesson
Telefon: 046-359 72 34
E-post: oskar.lavesson@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska Mårten Dahl

Telefon: 046 - 359 81 91
E-post: marten.dahl@lund.se

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare Louise Ingemansson

Telefon: 046 - 359 72 42

E-post: louise.ingemansson@lund.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?