Länk till startsidan

Kulparkskolan

Välkommen till oss till Kulparkskolan, en skola där eleven står i centrum och lärande är viktigt. I våra fina lokaler och utemiljö som vi ständigt utvecklar, skapar vi en god känsla för gemenskap och inlärning.

Kulparkskolan

Kontakta Kulparkskolan

Besöksadress: Kavallerivägen 1, Lund
Postadress: Box 41, 221 00 Lund

Telefon: 046-359 47 42

Karta: Se Kulparkskolan på en karta

Skolledning

Rektor Tajana Krznar
Telefon: 046-359 45 27
E-post: tajana.frklickrznar@lund.se

Biträdande rektor Tina Källbom
Telefon: 046-359 24 69
E-post: tina.kallbom@lund.se

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum, under Verktyg.

Elevhälsa

Skolsköterska Alicia Rodriguez
Telefon: 046-359 36 57
E-post: alicia.rodriguezibanez@lund.se

Skolpsykolog: Monica Drexler Bergman
E-post: monica.drexlerbergman@lund.se

Skolkurator Sofia Minör
Telefon: 046-359 83 11
E-post: sofia.minor@lund.se

Specialpedagog Ann-Louise Gustafsson
E-post: annlouise.gustafsson@lund.se

Specialpedagog Ia Augrell
E-post: ia.augrell@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Anmäl frånvaro

Fram till och med den 12 juni gör du frånvaroanmälan både i Skola24 och Edlevo om ditt barn är sjukt. Under skoltid används fortfarande Skola24 för frånvarorapportering. Edlevo används under fritidstid.

Anmäl frånvaro i Skola24

Anmäl frånvaro i Edlevo

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Fritidshem

Vår vision är att fritidshemmets verksamhet och våra aktiviteter ska genomsyras av lekens, samspelets och trygghetens betydelse för barns utveckling.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Sånglärkan

046-359 45 39

Vargen

046-359 40 02

Lodjuret

046-359 40 03

Tornugglan

046-359 40 09

Studiedagar Kulparkskolan

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna. Ibland har både skolan och fritidshemmet utvecklingsdag.

Läsåret 2023-2024

Torsdag 10 augusti - fritids öppet med vikarier (lov i skolan)
Torsdag 11 augusti - fritids är stängt (lov i skolan)
Tisdag 14 november 2023* – även fritids är stängt
Måndag 8 januari 2024* – även fritids är stängt
Tisdag 9 januari 2024 - fritids är öppet
Tisdag 5 mars 2024* – även fritids är stängt
Måndag 20 maj - fritids är öppet
Torsdag 13 juni - fritids är öppet
Fredag 14 juni - fritids är stängt (lov i skolan)

Läsåret 2024–2025

Höstterminen

Fredag 9 augusti 2024 – fritids är öppet med vikarier (lov i skolan)
Måndag 12 augusti 2024 – fritids är stängt (lov i skolan)
Måndag 18 november 2024* – även fritids är stängt

Vårterminen

Tisdag 7 januari 2025* – även fritids är stängt
Onsdag 8 januari 2025 – fritids är öppet
Onsdag 5 mars 2025* – även fritids är stängt
Tisdag 20 maj 2025 – fritids är öppet
Måndag 16 juni 2025 – fritids är stängt ( lov i skolan)
*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun.

Behov av omsorg när skolans fritidshem är stängt?

Har ni behov av omsorg de dagar fritidshemmet är stängt, så kontakta biträdande rektor.

Läsårstider och lov

Skolfasad i brunt tegel med skolans namn skrivet i gula bokstäver, Kulparkskolan.

Fakta om skolan

Årskurs: F–3

Antal elever: 225

Vi är en två parallellig skola som startade 2012 och har utvecklats sedan dess. I våra fina lokaler och utemiljö skapar vi en god känsla för gemenskap och inlärning. I nuläget finns det kooperativa lärandet och rastverksamheten i fokus. 

All utbildning utgår från styrdokumenten som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Våra elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina erfarenheter och förmågor. De flesta av våra lärare är behöriga i att undervisa i grundskolans tidigare år och på fritidshem.

Skolbiblioteket har sin plats i skolans mittdel på andra våningen. Vår skolbibliotekarie arbetar aktivt med att göra det tillgängligt för alla elever.

Kulparkskolan har sedan starten arbetat med Grön flagg, som är en ständigt aktiv del i vår dagliga och årliga verksamhet. Vi har miljöråd tillsammans med eleverna.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?