Länk till startsidan

Kulparkskolan

Välkommen till oss till Kulparkskolan, en skola där eleven står i centrum och lärande är viktigt. I våra fina lokaler och utemiljö som vi ständigt utvecklar, skapar vi en god känsla för gemenskap och inlärning.

Kulparkskolan

Fakta om skolan

Årskurs: F–3

Antal elever: 225

Vi är en två parallellig skola som startade 2012 och har utvecklats sedan dess. I våra fina lokaler och utemiljö skapar vi en god känsla för gemenskap och inlärning. I nuläget finns det kooperativa lärandet och rastverksamheten i fokus. 

All utbildning utgår från styrdokumenten som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Våra elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina erfarenheter och förmågor. De flesta av våra lärare är behöriga i att undervisa i grundskolans tidigare år och på fritidshem.

Skolbiblioteket har sin plats i skolans mittdel på andra våningen. Vår skolbibliotekarie arbetar aktivt med att göra det tillgängligt för alla elever.

Kulparkskolan har sedan starten arbetat med Grön flagg, som är en ständigt aktiv del i vår dagliga och årliga verksamhet. Vi har miljöråd tillsammans med eleverna.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Kulparkskolan

Adress: Kavallerivägen 1, 226 51 Lund

Telefon: 046-359 47 42

Karta: Se Kulparkskolan på en karta

Skolledning

Rektor Tajana Krznar
Telefon: 046-359 45 27
E-post: tajana.frklickrznar@lund.se

Biträdande rektor Malin Augustinsson Ekström
Telefon: 046-359 24 69
E-post: malin.augustinssonekstrom@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska Alicia Rodriguez
Telefon: 046-359 36 57
E-post: alicia.rodriguezibanez@lund.se

Skolpsykolog Dominique Jassy Filippini
E-post: dominique.jassyfilippini@lund.se

Skolkurator Sofia Oldbring
Telefon: 046-359 83 11
E-post: sofia.oldbring@lund.se

Specialpedagog Ann-Louise Gustafsson
E-post: annlouise.gustafsson@lund.se

Specialpedagog Ia Augrell
E-post: ia.augrell@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum.

Fritidshem

Vår vision är att fritidshemmets verksamhet och våra aktiviteter ska genomsyras av lekens, samspelets och trygghetens betydelse för barns utveckling.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Sånglärkan

046-359 45 39

Vargen

046-359 40 02

Lodjuret

046-359 40 03

Tornugglan

046-359 40 09

Studiedagar Kulparkskolan

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

Läsåret 2022–2023

Fredag 12 augusti 2022 – skola och fritidshem
Fredag 30 september 2022 – skola
Måndag 21 november 2022* – skola och fritidshem
Måndag 9 januari 2023* – skola och fritidshem
Onsdag 8 mars 2023* – skola och fritidshem
Onsdag 17 maj 2023 – skola
Torsdag 15 juni 2023 – skola och fritidshem

Har ni behov av omsorg de dagar fritidshemmet är stängt, så kontakta rektor.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?