Länk till startsidan

Kulparkskolan

Välkommen till oss till Kulparkskolan, en skola där eleven står i centrum och lärande är viktigt. I våra fina lokaler och utemiljö som vi ständigt utvecklar, skapar vi en god känsla för gemenskap och inlärning.

Fakta om skolan

Årskurs F-3

All utbildning utgår från styrdokumenten och bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Våra elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina erfarenheter och förmågor. De flesta av våra lärare är behöriga i att undervisa i grundskolans tidigare år och på fritidshem.

Fritidshemsverksamheten är välfungerande och arbetar efter läroplanens mål.

Så här jobbar vi

Motivationen för lärande är viktig del av vårt arbete med eleverna. Arbetssätt som används möter elevernas erfarenheter och intressen. Eleverna får många möjligheter till att vara delaktiga i sitt lärande. Vi använder digitala verktyg för att säkerställa att eleverna på vår skola får en likvärdig och stegrande progression i sin förståelse för digitaliseringens påverkan på samhället.

Vi arbetar med språkutvecklande arbetssätt för att ge eleverna rika möjligheter att samtala, läsa och skriva.

Alla pedagoger anpassar utbildningen för alla elever genom att göra den tillgänglig för var och en.

Vi är rädda om varandra

Vi arbetar aktivt för att skapa en god arbetsmiljö. Vi är snälla mot varandra. Vi är rädda om varandra.

Skolans elevhälsoteam med skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagoger arbetar nära elever och lärare. Vårt kontinuerliga arbete utgår från aktuell forskning, utvärderingar, kartläggningar och dialog med eleverna och vårdnadshavare. Vi sammanfattar våra prioriterade mål och sätter upp de på framgångstavla som följs upp regelbundet.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Kulparkskolan

Besöksadress: Kavallerivägen 1, 226 51 Lund

Telefon: 046-359 45 27

Karta: Se Kulparkskolan på en karta

Skolans webbplats för vårdnadshavare

Skolledning

Rektor: Maria Klich

Telefon: 046-359 45 27

E-post: maria.klich@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska Alicia Rodriguez

Telefon: 046-359 36 57

E-post: alicia.rodriguezibanez@lund.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?