Länk till startsidan

Klostergårdsskolan

Välkommen till Klostergårdsskolan! Vår skola ligger i Klostergården i södra delen av Lund och är en grundskola

Klostergårdsskolan

Fakta om skolan

Årskurs F-6

Antal elever: 240

På Klostergårdsskolan arbetar vi för att tillsammans skapa den bästa skolan för våra elever. Under skoltid finns skolsamverkan mellan skola och fritids. De flesta elever på lågstadiet deltar i fritidsverksamheten på eftermiddagen och så gör många av våra elever i mellanstadiet också. Fritidshemmen är organiserade i samma lokaler som den obligatoriska skolundervisningen.

Så här jobbar vi

Vi arbetar utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling och vi vet att mående, sociala sammanhang och lärande hänger ihop, och är beroende av varandra.

Vi arbetar främst i åldershomogena grupper, men när tillfälle ges organiserar vi även för att eleverna ska mötas över årskursgränserna. Vi tror på att träna elevernas förmåga att arbeta självständigt samtidigt som vi vet att lärarledd undervisning, där eleverna vägleds och utmanas i sitt kunskapsinhämtande, är nödvändig för att eleverna ska lyckas.

Våra viktigaste ledord är Kunskap, Trygghet och Lärande det är där vi har vårt främsta fokus.

Välkommen till Klostergårdsskolan!

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Klostergårdsskolan

Besöksadress: Nordanväg 13, 222 28 Lund

Telefon: 046-359 71 91

E-post: exp.klostergardsskolan@lund.se

Se Klostergårdsskolan på en karta

Skolledning

Rektor: Åsa Andersson
Telefon: 046-359 71 90
E-post: asa.andersson3@lund.se

Administration

Skolsekreterare: Gunilla Gustafsson
Telefon: 046-359 71 91 (fram till klockan 14.30)
E-post: gunilla.gustafsson2@lund.se


Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?