Länk till startsidan

Hubertusgården

Välkommen till Hubertusgården! Hubertusgården är belägen i ett lugnt och bilfritt område. Vi har en vacker utemiljö med många träd och buskar, samt stora lekytor för barnen. Skola och fritidshem är integrerade och har gemensamma lokaler.

Hubertusgården

Kontakta Hubertusgården

Besöksadress: Spårsnögatan 66, Lund
Postadress: Box 41, 221 00 Lund

Telefon: 046-359 72 56

Karta: Se Hubertusgården på en karta

Skolledning

Rektor Susanne Strand
Telefon: 046-359 60 28
E-post: susanne.strand@lund.se

Biträdande rektor Jenny Hejde
Telefon: 046-359 72 82
E-post: jenny.hejde@lund.se

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum, under Verktyg.

Elevhälsa

Skolpsykolog Cecilia Borglin
Telefon: 046-359 76 58
E-post: cecilia.borglin@lund.se

Skolsköterska Sylwia Rybarczyk
Telefon: 046-359 76 88
E-post: sylwia.rybarczyk@lund.se

Logoped Emma Sjökvist
Telefon: 046-359 72 67
E-post: emma.sjokvist@lund.se

Speciallärare Anna Capobianco
Telefon: 046-359 41 29
E-post: anna.capobianco@lund.se

Specialpedagog Jessica Herou Åkesson
Telefon: 046-359 41 29
E-post: jessica.herouakesson@lund.se

Kurator Josefin Håkansson
Telefon: 046-359 79 57
E-post: josefin.hakansson@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Fritidshem

Fritidshemmet jobbar mycket med relationer och meningsfylld fritidsverksamhet. Vi har 4 avdelningar. När eleverna börjar i 4:an har vi ett gemensamt fritidshem med elever från Gunnesboskolan. Här kan man vara till dess att man slutar 6:an.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

F 16–17

046-359 72 59

F 14–15

046-359 56 50

F 13–F 11

046-359 80 45

Studiedagar Hubertusgården

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna. Ibland har både skolan och fritidshemmet utvecklingsdag.

Läsåret 2023-2024

Onsdag 9 augusti 2023 - fritids är stängt (lov i skolan)
Tisdag 14 november 2023* – även fritids är stängt
Måndag 8 januari 2024* – även fritids är stängt
Tisdag 9 januari 2024 - fritids är öppet
Tisdag 5 mars 2024* – även fritids är stängt
Måndag 20 maj 2024 -fritids är öppet
Torsdag 13 juni - fritids är stängt (lov i skolan)

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Behov av omsorg när skolans fritidshem är stängt?

Är du i behov av omsorg för ditt barn de dagar då även skolans fritidshem har stängt för utvecklingsdag? Meddela Jenny Hejde biträdande rektor senast en månad innan.
E-post: jenny.hejde@lund.se
Ange barnets namn, klass, vistelsetid och eventuell specialkost.

Läsårstider och lov

Begieteglad skolbyggnad med gråa bokstäver med skolans namn på fasaden, Hubertusgården.

Fakta om skolan

Årskurs F–6

Antal elever: 210

Hubertusgården är en liten familjär skola där alla elever och personal känner till varandra. På rasterna har vi rastlärare som bjuder på rastaktiviteter och givetvis rastvärdar som ser till att alla har det bra. Lärare och pedagoger jobbar kontinuerligt med att utveckla sin undervisning för att hitta bästa möjliga väg till god kunskapsinhämtning för eleverna.

Hubertusgården har ett nytt meröppet bibliotek som samverkar med skolbiblioteket.

Vi har certifieringen grön flagg, som är ett sätt att arbeta med hållbar utveckling.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?