Länk till startsidan

Hubertusgården

Välkommen till Hubertusgården! Hubertusgården är belägen i ett lugnt och bilfritt område. Vi har en vacker utemiljö med många träd och buskar, samt stora lekytor för barnen. Skola och fritidshem är integrerade och har gemensamma lokaler.

Hubertusgården

Fakta om skolan

Årskurs F–6

Antal elever: 210

Hubertusgården är en liten familjär skola där alla elever och personal känner till varandra. På rasterna har vi rastlärare som bjuder på rastaktiviteter och givetvis rastvärdar som ser till att alla har det bra. Lärare och pedagoger jobbar kontinuerligt med att utveckla sin undervisning för att hitta bästa möjliga väg till god kunskapsinhämtning för eleverna.

Hubertusgården har ett nytt meröppet-bibliotek som samverkar med skolbiblioteket.

Vi har certifieringen grön flagg, som är ett sätt att arbeta med hållbar utveckling.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Hubertusgården

Adress: Spårsnögatan 66, 226 52 Lund

Telefon: 046-359 72 56

Karta: Se Hubertusgården på en karta

Skolledning

Rektor Susanne Strand
Telefon: 046-359 60 28
E-post: susanne.strand@lund.se

Biträdande rektor Jenny Hejde
Telefon: 046-359 72 82
E-post: jenny.hejde@lund.se

Elevhälsa

Skolpsykolog Cecilia Borglin
Telefon: 046-359 76 58
E-post: cecilia.borglin@lund.se

Skolsköterska Sylwia Rybarczyk
Telefon: 046-359 76 88
E-post: sylwia.rybarczyk@lund.se

Logoped Emma Sjökvist
Telefon: 046-359 72 67
E-post: emma.sjokvist@lund.se

Speciallärare Anna Capobianco
Telefon: 046-359 41 29
E-post: anna.capobianco@lund.se

Specialpedagog Jessica Herou Åkesson
Telefon: 046-359 41 29
E-post: jessica.herouakesson@lund.se

Kurator Josefin Håkansson
Telefon: 046-359 79 57
E-post: josefin.hakansson@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum.

Fritidshem

Fritidshemmet jobbar mycket med relationer och meningsfylld fritidsverksamhet. Vi har 4 avdelningar. När eleverna börjar i 4:an har vi ett gemensamt fritidshem med elever från Gunnesboskolan. Här kan man vara till dess att man slutar 6:an.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

F 15

046-359 72 58

F 13

046-359 72 49

F 12–F 14

046-359 56 50
046-359 74 02

F 11–F 09

046-359 80 45

Studiedagar Hubertusgården

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna.

Läsåret 2022–2023

Tisdag 9 augusti 2022 – skola och fritidshem
Fredag 30 september 2022 – skola
Måndag 21 november 2022* – skola och fritidshem
Måndag 9 januari 2023* – skola och fritidshem
Onsdag 8 mars 2023* – skola och fritidshem
Onsdag 17 maj 2023 – skola
Torsdag 15 juni 2023 – skola och fritidshem

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Behov av omsorg när skolans fritidshem är stängt?

Är du i behov av omsorg för ditt barn de dagar då även skolans fritidshem har stängt för utvecklingsdag? Meddela Jenny Hejde biträdande rektor senast en månad innan.
E-post: jenny.hejde@lund.se
Ange barnets namn, klass, vistelsetid och eventuell specialkost.

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?