Länk till startsidan

Håstad skola

Välkommen till Håstad skola som är en av Lunds äldsta skolor! Miljön på Håstad skola inbjuder till lek och lärande såväl inne som ute.​ Vi värnar om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling i samspel med andra.

Håstad skola

Kontakta Håstad skola

Besöksadress: Håstads skolväg 1, Lund
Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 72 63

Karta: Se Håstad skola på en karta

Skolledning

Rektor: Tajana Frklic Krznar
Telefon: 046-359 45 27
E-post: tajana.frklickrznar@lund.se

Biträdande rektor: Enikö Bernat

Telefon: 046 - 359 49 83

E-post: eniko.bernat@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska Sara Jälén

Telefon: 046 - 359 72 51

E-post: sara.jalen@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum, under Verktyg.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Studiedagar Håstad skola

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna. Ibland har både skolan och fritidshemmet utvecklingsdag.

Läsåret 2022–2023

Fredag 12 augusti 2022 – även fritids är stängt
Fredag 30 september 2022 – fritids är öppet
Måndag 21 november 2022* – även fritids är stängt
Måndag 9 januari 2023* – även fritids är stängt
Onsdag 8 mars 2023* – även fritids är stängt
Onsdag 17 maj 2023 – fritids är öppet
Torsdag 15 juni 2023 – fritids är stängt (lov i skolan)

Läsåret 2023-2024

Torsdag 10 augusti - fritids öppet med vikarier (lov i skolan)
Torsdag 11 augusti - fritids är stängt (lov i skolan)
Tisdag 14 november 2023* – även fritids är stängt
Måndag 8 januari 2024* – även fritids är stängt
Tisdag 9 januari 2024 - fritids är öppet
Tisdag 5 mars 2024* – även fritids är stängt
Måndag 20 maj - fritids är öppet
Torsdag 13 juni - fritids är öppet
Fredag 14 juni - fritids är stängt (lov i skolan)

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov


Äldre skolbyggnad i rött tegel och vita spröjsade fönster. Utanför byggnaden är en skolgård med sandlåda, trähus och gungor.

Fakta om skolan

Årskurs F–3

Antal elever: 64

Vi arbetar tillsammans utifrån gemensam värdegrund i samarbete med föräldrarna grundat på trivsel, samarbete, respekt, medbestämmande, arbetsglädje och kreativitet.

Elevens rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar är navet i vår verksamhet. All personal arbetar tillsammans och bidrar med erfarenheter och kunskap för att utveckla verksamheten till en skola där alla, elever och personal, känner att de lyckas.

Så här jobbar vi

Vi arbetar tematiskt i åldersblandade grupper och har viss undervisning i åldershomogena grupper. Problem och konflikter hanteras direkt. Kompissamtal, klassråd och storsamling har vi för att ge eleverna insikt i demokratiska värden och för att skapa god stämning.

Att värnar om vår miljö, och vårt miljötänk, genomsyrar hela verksamheten. Skolan har ett miljöråd med representanter från samtliga klasser som tillsammans med pedagoger planerar “tillsammansdagar” med fokus på miljö och hållbar utveckling. Tanken är att vi dessa dagar arbetar i olika gruppkonstellationer för att lära känna varandra och därmed skapa vi-känsla, gemenskap och trygghet på skolan.

I elevrådet samlas klassrepresentanter från åk F–3. Varje klass har en elevrådsrepresentant samt en suppleant utifall den ordinarie representanten är sjuk. Vi träffas varje månad under hela läsåret. Vi har en ordinarie ordförande som är rektorn eller biträdande rektorn samt en sekreterare.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?