Länk till startsidan

Håstad skola

Välkommen till Håstad skola som är en av Lunds äldsta skolor! Miljön på Håstad skola inbjuder till lek och lärande såväl inne som ute.​ Vi värnar om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling i samspel med andra.

Håstad skola

Fakta om skolan

Årskurs F-3

Antal elever: 50

Vi arbetar tillsammans utifrån gemensam värdegrund i samarbete med föräldrarna grundat på trivsel, samarbete, respekt, medbestämmande, arbetsglädje och kreativitet.

Elevens rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar är navet i vår verksamhet. All personal arbetar tillsammans och bidrar med erfarenheter och kunskap för att utveckla verksamheten till en skola där alla, elever och personal, känner att de lyckas.

Så här jobbar vi

Vi arbetar tematiskt i åldersblandade grupper och har viss undervisning i åldershomogena grupper. Problem och konflikter hanteras direkt. Kompissamtal, klassråd och storsamling har vi för att ge eleverna insikt i demokratiska värden och för att skapa god stämning.

Att värnar om vår miljö, och vårt miljötänk, genomsyrar hela verksamheten. Skolan har ett miljöråd med representanter från samtliga klasser som tillsammans med pedagoger planerar “tillsammansdagar” med fokus på miljö och hållbar utveckling. Tanken är att vi dessa dagar arbetar i olika gruppkonstellationer för att lära känna varandra och därmed skapa vi-känsla, gemenskap och trygghet på skolan.

I elevrådet samlas klassrepresentanter från åk F-3. Varje klass har en elevrådsrepresentant samt en suppleant utifall den ordinarie representanten är sjuk. Vi träffas varje månad under hela läsåret. Vi har en ordinarie ordförande som är rektorn eller biträdande rektorn samt en sekreterare.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnumer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Håstad skola

Besöksadress: Håstads skolväg 1, 225 94 Lund
Telefon: 046-359 72 63

Karta: Se Håstad skola på en karta

Skolans webbplats för vårdnadshavare

Skolledning

Rektor: Maria Klich

Telefon: 046-359 45 27

E-post: maria.klich@lund.se

Biträdande rektor: Enikö Bernat

Telefon: 046 - 359 49 83

E-post: eniko.bernat@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska Sara Jälén

Telefon: 046 - 359 72 51

E-post: sara.jalen@lund.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?