Länk till startsidan

Gunnesboskolan

Välkommen till Gunnesboskolan i norra Lund! Gunnesboskolan är består av två delar, Gunnesboskolan F–6 med fritidshem och Gunnesboskolan 7–9.

Gunnesboskolan

Fakta om skolan

Årskurs F-9

Antal elever: 630

Lära@lära

Lära@lära innebär att förstå sitt eget lärande och få tillgång till olika verktyg för detta, öka sin motivation och stärka sitt självförtroende. För Eleverna i åk 7-9 innebär det att de arbetar bland annat med förbereda och efterarbeta sina utvecklingssamtal, arbeta med studieteknik och reflektera över sitt eget lärande.

Värdegrundsarbete

I F-6 arbetar vi med vår värdegrund genom våra värdegrundsord empati, respekt, trygghet, mångfald och ansvar som genomsyrar hela verksamheten.

I årskurs 7-9 försöker vi i första hand att arbeta nära våra elever till exempel genom vår organisation i arbetslag där eleverna möter samma vuxna hela tiden. Vi strävar efter hög vuxennärvaro i samband med pedagogiska måltider, både för att främja goda relationer mellan vuxna och barn samt ett lugnt klimat i matsalen.

Gunnesboskolan har eget tillagningskök. Matsalen renoverades nyligen, bland annat för att få fler sittplatser och bättre ljudmiljö.

Gunnesboskolan har grön flagg, som är ett sätt att arbeta med hållbar utveckling.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Gunnesboskolan

Besöksadress för F-6: Gunnesbovägen 2, 226 54 Lund

Telefon för åk F-6: 046-359 75 71

Besöksadress för 7-9: Stenåldersvägen 6, 226 54 Lund
Telefon för åk 7-9: 046-359 75 60

Karta: Se Gunnesboskolan på en karta

Skolans webbplats för vårdnadshavare

Skolledning

Rektor Pernilla Vesterlund
Telefon: 046-359 43 48
E-post: pernilla.vesterlund@lund.se

Biträdande rektor F-3 och fritids Linda Mårtensson
Telefon: 046-359 74 56
E-post: linda.martensson3@lund.se

Biträdande rektor 4-9 Henrik Östman
Telefon: 046-359 92 84
E-post: henrik.ostman@lund.se

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare Louise Ingemansson
Telefon: 046-359 79 65
E-post:
louise.ingemansson@lund.se

Elevhälsa

Skolpsykolog Cecilia Borglin
Telefon: 046-359 76 58
E-post:
cecilia.borglin@lund.se

Skolkurator Josefin Håkansson
Telefon: 046-359 79 57
E-post:
josefin.hakansson@lund.se

Skolkurator Felix Dalquist
E-post: felix.dalquist@lund.se

Skolsköterska Kajsa Holmberg
Telefon: 046- 359 75 64
E-post: kajsa.holmberg@lund.se

Logoped Emma Sjökvist
Telefon: 046-359 72 67
E-post:
emma.sjokvist@lund.se

Socialpedagog Anna Johansen
Telefon: 0732-45 70 11
E-post: anna.johansen@lund.se

Specialpedagog Stefan Bergqvist

Telefon: 046-359 73 22

E-post: stefan.bergqvist@lund.se

Specialpedagog Ingrid Sjunnesson
Telefon: 046-359 56 07
E-post: ingrid.sjunnesson@lund.se

Speciallärare Rebecca Sahlin
Telefon: 046-359 80 91
E-post: rebecca.sahlin@lund.se

Speciallärare Sanna Holtås
Telefon: 046-359 80 91
E-post: susanna.holtas@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Fritidshem

På vårt fritidshem F-3 är avdelningarna indelade årskursvis. Årskurserna 4-6 har sitt fritidshem på Hubertusgården.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Safiren F-klass

046-359 58 98

Diamanten åk 1

046-359 75 72

Bärnstenen åk 2

 046-359 57 49

Månstenen åk 3

046-359 57 88

Utvecklingsdagar Gunnesboskolan

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

17 november 2021*

10 januari 2022*

7 mars 2022*

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Lov och ledighet i grundskolan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?