Länk till startsidan

Genarps skola

Välkommen till Genarps skola! En skola för kunskap och trygghet i gemenskap. Skolan ligger i natursköna Genarp och är en enplansbyggnad uppdelad i hög- och mellanstadium. Naturreservaten Risen och Häckeberga ligger ett stenkast bort.

Skolgård med trädäck, lekställningar nyplanterade träd och buskar och skolbyggnader i gult tegel

Kontakta Genarps skola

Adress: Bygatan 6, Genarp
Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 72 79
Karta: Se Genarps skola på en karta

Skolledning

Rektor Katja Vinulv
Telefon: 046-359 72 84
E-post: katja.vinulv@lund.se

Biträdande rektor Malin Sellberg
Telefon: 046-359 95 14
E-post: malin.sellberg@lund.se

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum, under Verktyg.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare Johanna Wennberg Suarez

Telefon: 010-268 17 36

E-post: johanna.wennbergsuarez@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska Monika Karlsson

Telefon: 046-359 72 91

E-post: monika.karlsson@lund.se

Kurator Mia Pramryd

Telefon: 046-359 79 08

E-post: mia.pramryd@lund.se

Specialpedagoger

Sara Bengtsson
E-post: sara.bengtsson@lund.se

Kristin Strand
E-post: kristin.strand@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Anmäl frånvaro

Fram till och med den 12 juni gör du frånvaroanmälan både i Skola24 och Edlevo om ditt barn är sjukt. Under skoltid används fortfarande Skola24 för frånvarorapportering. Edlevo används under fritidstid.

Anmäl frånvaro i Skola24

Anmäl frånvaro i Edlevo

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Fritidshem

Genarps skola har ett aktivt fritidshem på skolan som är öppet även på morgonen. Fritidshemmet har förutom egna lokaler även tillgång till idrottshallen, hemkunskapssalen och på sommaren även friluftsbadet.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Fritids

046-359 31 36

Mobiltelefon

0734-48 53 33

Studiedagar Genarps skola

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna. Ibland har både skolan och fritidshemmet utvecklingsdag.

Läsåret 2024–2025

Höstterminen

Torsdag 8 augusti 2024 – även fritids är stängt
Måndag 18 november 2024* – även fritids är stängt

Vårterminen

Tisdag 7 januari 2025* – även fritids är stängt
Onsdag 5 mars 2025* – även fritids är stängt
Onsdag 30 april 2025 – även fritids är stängt

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Behov av omsorg när skolans fritidshem är stängt?

Är du i behov av omsorg för ditt barn de dagar då även skolans fritidshem har stängt för utvecklingsdag? Meddela Oskar Sjölander, teamledare fritidshem senast en månad innan.

E-post: oskar.sjolander@lund.se

Ange barnets namn, klass, vistelsetid och eventuell specialkost.

Ett bibliotek med böcker och sittplatser.

Fakta om skolan

Årskurs 4–9

Antal elever: 300

I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi på lärarnas ledarskap i klassrummet och elevernas lärandeprocess. Vi har förstelärare som tillsammans med skolans ledning löpande arbetar med att utveckla medarbetarnas kompetens.

Värdegemenskap

På Genarps skola arbetar alla klasser med värdegemenskap. Vi använder ett material som heter ”Vi lär om livet”. Materialet bygger på forskning om hälsa, stresshantering och vad som håller människor friska. Goda relationer och en trygg miljö är friskfaktorer för livet och hälsan.

IBK-akademi

Från och med höstterminen 2023 har Genarps skola en IBK akademi i samarbete med IBK Genarp. Vi erbjuder två träningspass innebandy per vecka för mellan- och högstadieelever. Alla är välkomna att söka, genom att ta kontakt med rektor.

Profiler

Från och med höstterminen 2023 startar Genarps skola en estetprofil samt idrott- och hälsa profil för årskurs 7. Alla är välkomna att söka via rektor.

Skolbibliotek och fritidsgård

Skolbiblioteket Ugglan på Genarps skola ligger mitt i hjärtat av högstadiet och utgör en mötesplats för såväl elever som personal. Skolbibliotekarien arbetar också ute i klasserna för att väcka läslust, stärka språket och tillsammans med pedagogerna få eleverna att uppnå målen.

På Genarps skola samarbetar vi med fritidsgården vid bland annat Skol-IF, elevråd och elevcafé. Högstadieeleverna driver elevcaféet tillsammans med fritidsledarna och skolans socialpedagog.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?