Länk till startsidan

Flygelskolan

Välkommen till Flygelskolan! Vi är en F–3 skola på Östra Torn.

Flygelskolan

Fakta om skolan

Årskurs F–3

Antal elever: 150

Här har vi fokus på lärande

På Flygelskolan har vi fokus på lärande och att eleverna når målen utifrån varje enskild individ. Vi strävar efter att öka elevernas inflytande över sitt eget lärande och ta ansvar för det. Vi ser också till att den kompetens som finns bland pedagogerna kommer eleverna till godo. För oss är det viktigt att vi alla har en gemensam syn på våra elever och allas lika värde.

Vi arrangerar gemensamma aktiviteter under hela läsåret där alla elever och pedagoger ingår.

Flygelskolan har grön flagg och ett miljöråd med elever från alla klasser, som jobbar extra med de här frågorna.

Vi har ett litet bibliotek på skolan med en bibliotekspedagog som arbetar ett par dagar i veckan.

Från höstterminen 2022 kommer Flygelskolan övergå till att vara en skola bara för årskurs F–3.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Flygelskolan

Adress: Musikantvägen 3, 224 68 Lund

Telefon: 046-359 75 05

Karta: Se Flygelskolan på en karta

Skolledning

Rektor Ann-Marie Jannesson Elias 
Telefon: 046-359 72 41
E-post: annmarie.jannessonelias@lund.se

Biträdande rektor Marie Jönsson
Telefon: 046-359 74 99
E-post: marie.jonsson@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska Sofie Borg
Telefon: 046-359 36 56
E-post: sofie.borg2@lund.se

Kurator Ebba Köhler Jakobsson
Telefon: 046-359 80 92
E-post: ebba.kohlerjakobsson@lund.se

Skolpsykolog Babe Strömberg
Telefon: 046-359 75 10
E-post: babe.stromberg@lund.se

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare Anna Friberg
E-post: anna.friberg@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum.

Fritidshem

Våra fritidshem är välorganiserade och erbjuder varierande aktiviteter både ute och inomhus. En eftermiddag i veckan tar vi med mellanmålet och går på utflykt i närområdet.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Åk F–1

046-359 75 18

Åk 2–3

046-359 74 94

Åk 4–6

0734-48 54 97

Studiedagar Flygelskolan

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna.

Läsåret 2022-2023

Tisdag 16 augusti 2022 – skola och fritidshem
Måndag 21 november 2022* – skola och fritidshem
Torsdag 8 december 2022 – skola
Måndag 9 januari 2023* – skola och fritidshem
Onsdag 8 mars 2023* – skola och fritidshem
Måndag 22 maj 2023 – skola
Torsdag 15 juni 2023 – fritidshem

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun.

Har du behov av omsorg under dessa dagar kontaktar du rektor.

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?