Länk till startsidan

Delfinskolan

Välkommen till Delfinskolan i norra Lund! Skolan är nybyggd och invigdes inför läsåret 2019/2020. Vid sidan om Delfinskolan ligger Delfinens förskola vilket möjliggör vistelse i samma byggnad från tidig ålder tills eleven slutar årskurs 3.

Utemiljö på Delfinens förskola

Fakta om skolan

Årskurs F-3

Antal elever: 130

Kooperativt lärande

På Delfinskolan arbetar all pedagogisk personal med kooperativt lärande, vilket är ett sätt att strukturera samarbete mellan elever när de lär sig. När eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar deras måluppfyllelse och sociala sammanhållning, samtidigt. Kooperativt lärande skapar ett demokratiskt och inkluderande klassrum där varje elevs utveckling och lärande säkras. Genom strukturer, interaktionsmodeller och samspelsprocesser har alla elever en uppgift och måste därmed ta ansvar. Detta stimulerar till ett fokuserat arbete vilket i sin tur skapar motivation och känslomässigt engagemang.

Sedan 2019 har vi utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Delfinskolan

Besöksadress: Kämnarsvägen 62, 226 45 Lund

Administration: Manuela Modrow

Telefon: 046-359 74 58
E-post: manuela.modrow@lund.se

Karta: Hitta Delfinskolan på en karta

Skolans webbplats för vårdnadshavare

Skolledning

Rektor: Paulina Nyhlén
Telefon: 046-359 74 52
E-post:
paulina.nyhlen@lund.se

Elevhälsa

Skolpsykolog Anna Ajusné Matyás
E-post:
anna.ajusne@lund.se

Skolkurator Anneli Klinteberg
E-post:
anneli.klinteberg@lund.se

Skolsköterska Helene Rafstedt Johnsson
E-post:
helene.rafstedtjohnsson@lund.se

Specialpedagog Anna Andersson
E-post:
anna.andersson4@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Fritidshem

Delfinskolan har aktiva pedagoger som håller i rastaktiviteter och som erbjuder ett brett utbud av aktiviteter även på eftermiddagar. En dag i veckan lämnar vi Delfinskolan för att gå på utedag och tar då med oss mellanmålet.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Delfinskolans fritids

046-359 57 13

Mobiltelefon

0734-15 09 53

Utvecklingsdagar Delfinskolan

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

17 november 2021* - fritids stängt

9 december 2021

10 januari 2022* - fritids stängt

7 mars 2022* - fritids stängt

25 maj 2022

13 juni 2022 - fritids stängt

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

 

Har du omsorgsbehov när fritids har stängt behöver mejla rektor paulina.nyhlen@lund.se senast två veckor innan utvecklingsdagen äger rum. Ange då barnets namn, klass, vistelsetid och eventuellt specialkost. Vid några stängningsdagar är verksamheten på Backaskolan.

 

Lov och ledighet i grundskolan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?