Länk till startsidan

Välkommen till Delfinskolan

Välkommen till Delfinskolan i norra Lund! Skolan är nybyggd och invigdes inför läsåret 2019/2020. Vid sidan om Delfinskolan ligger Delfinens förskola vilket möjliggör vistelse i samma byggnad från tidig ålder tills eleven slutar årskurs 3.

Utemiljö på Delfinens förskola

Fakta om skolan

Årskurs F–3

Antal elever: 130

Kooperativt lärande

På Delfinskolan arbetar all pedagogisk personal med kooperativt lärande, vilket är ett sätt att strukturera samarbete mellan elever när de lär sig. När eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar deras måluppfyllelse och sociala sammanhållning, samtidigt. Kooperativt lärande skapar ett demokratiskt och inkluderande klassrum där varje elevs utveckling och lärande säkras. Genom strukturer, interaktionsmodeller och samspelsprocesser har alla elever en uppgift och måste därmed ta ansvar. Detta stimulerar till ett fokuserat arbete vilket i sin tur skapar motivation och känslomässigt engagemang.

Sedan 2019 har vi utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Delfinskolan

Adress: Kämnärsvägen 62, 226 45 Lund

Administration: Manuela Modrow

Telefon: 046-359 74 58
E-post: manuela.modrow@lund.se

Hitta Delfinskolan på en karta

Skolledning

Rektor: Paulina Nyhlén
Telefon: 046-359 74 52
E-post: paulina.nyhlen@lund.se

Elevhälsa

Skolpsykolog Anna Ajusné Matyás
E-post: anna.ajusne@lund.se

Skolkurator Ebba Köhler Jakobsson
E-post: ebba.kohlerjakobsson@lund.se

Skolsköterska Helene Rafstedt Johnsson
E-post: helene.rafstedtjohnsson@lund.se

Specialpedagog Anna Andersson
E-post: anna.andersson4@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Kontaktuppgifter till skolans lärare hittar du som är elev och vårdnadshavare på Unikum.

Fritidshem

Delfinskolan har aktiva pedagoger som håller i rastaktiviteter och som erbjuder ett brett utbud av aktiviteter även på eftermiddagar. En dag i veckan lämnar vi Delfinskolan för att gå på utedag och tar då med oss mellanmålet.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Delfinskolans fritids

046-359 57 13

Mobiltelefon

0734-15 09 53

Studiedagar Delfinskolan

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna.

Läsåret 2022–2023

Tisdag 16 augusti 2022 – skola och fritidshem
Måndag 21 november 2022* – skola och fritidshem
Torsdag 8 december 2022 – skola
Måndag 9 januari 2023* – skola och fritidshem
Onsdag 8 mars 2023* – skola och fritidshem
Tisdag 30 maj 2023 – skola
Torsdag 15 juni 2023 – fritidshem (lov)

Läsåret 2023-2024

Måndag 14 augusti - fritidshem (lov)
Tisdag 15 augusti - fritidshem (lov)
Tisdag 14 november 2023* – skola och fritidshem
Måndag 4 december 2023 – skola
Torsdag 7 december 2023 – skola och fritidshem
Måndag 8 januari 2024* – skola och fritidshem
Tisdag 5 mars 2024* – skola och fritidshem
Onsdag 29 maj 2024 – skola och fritidshem
Torsdag 13 juni 2024 – fritidshem (lov)

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Behov av omsorg när skolans fritidshem är stängt?

Är du i behov av omsorg för ditt barn de dagar då även skolans fritidshem har stängt för utvecklingsdag? Meddela rektor Paulina Nyhlén senast två veckor innan utvecklingsdagen äger rum.

E-post: paulina.nyhlen@lund.se

Ange barnets namn, klass, vistelsetid, eventuell specialkost och telefonnummer till er vårdnadshavare.

Lov och ledighet i grundskolan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?