Länk till startsidan

Skrylleområdet

Skrylle består av flera sammanlänkade naturreservat mellan Dalby och Södra Sanby. Skryllegården är kanske det mest populära, men det finns fler härliga områden att besöka i närheten.

En person vandrar på en motionsslinga i Skrylle, där höstsolen letar sig ner på trädens blad, som nu börjar bli gula.
Höst i Skrylle.

Skrylle

Skrylleområdet består av flera sammanlänkade naturreservat mellan Dalby och Södra Sandby. Vid Skryllegården finns motionsspår, vandringsleder, mountainbikespår, restaurang, utegym, ett naturum med information om naturen i Skrylle, ett viltgömsle och spännande naturlekplats.

En informationsskylt i trä som visar de olika spåren i Skrylle.

Lunds största natur- och friluftsområde erbjuder vandringar i skog och mark, fiskevatten och motionsspår. På Skyllegården händer det massor av saker — fladdermussafari, geologiska hemligheter eller vilda ätliga växter är exempel på program som finns.

 

Höstens program i Skrylle

 

På Skrylles webbplats hittar du allt du behöver — kartor, inspiration och nyheter om vad som händer i området.

Skrylle

Hitta hit

Skyllregården ligger ca 12 km öster om Lund, mellan Dalby och Södra Sanby.
Här finns en stor parkering, som är gratis. Det går även att cykla på fina cykelleder från Lund, Dalby och Södra Sandby. Under vår, sommar och höst trafikerar naturbussen, linje 159, från Lunds centrum och går hela vägen fram till Skryllegården. Du hittar tidtabellen hos Skånetrafiken.
Skånetrafiken

Hitta till Skrylle på en karta

Motions-, vandrings och cykelspår

Med start vid Skryllegårdens motionsanläggning utgår ett flertal motionsspår. Fyra spår är elbelysta från kl. 06 till gryning samt från skymning till kl. 22. Omklädningsrum, dusch och bastu finns i anslutning till gymmet vid Skryllegården. Ett tillgänglighetsanpassat spår finns söder om Skryllegården.

Det finns också flera naturstigar och vandringsleder i området. Ett par av dem är korta med roilga uppgifter — perfekta för mindre barn. Skåneledens rundslinga på 15 km finns för dig som vill ha lite längre vandring.

Med start och slut vid Skryllegården finns ett moutainbike spår. På slingriga stigar, över rötter och stenar, och genom barr- och lövskog. Spåret är ca 11 km långt och graderas som medelsvårt, med vissa krävande passager.

Skrylles naturlek

Här kan mindre barn hoppa fram på stubbar och stockar. Den uppspända linan och balansstockarna är en utmaning för balanssinnet. Prova att glida nerför en annorlunda rutschkana som är en lite större utmaning än den som finns på den vanliga lekplatsen.

De som känner sig trötta efter leken kan pausa vid den lilla grillplatsen. Här finns stockar att sitta på och en liten eldstad att samlas kring. Ta med egen ved/kol till brasan. Den här grillplatsen kan inte förbokas.

Naturleken ligger cirka 500 meter öster om Skryllegården. Det finns vägvisare med "Naturlek" som visar dig vägen. Om du följer de röda träbitarna utmed det gul/röda spåret så kommer du till naturleken efter en 5-10 minuters promenad.

Grillplatser och vindskydd

I Skrylle finns många trevliga grillplatser och vindskydd att krypa in i vid ruskväder. En del grillplatser behöver bokas och andra är helt fria att använda.

Grillplats och vindskydd bokar du på Skrylles webbplats.

Skrylle - grillplatser och vindskydd

Viltgömstället Gyltan

Här kan du spana på framförallt vildsvin som lockas till platsen genom utfodring men också rådjur, dovhjort, räv, grävling och skogens fåglar.

Gyltan har plats för 8 personer som kan sitta bekvämt och spana. Huset har toalett och kamin, och är värmeisolerat. Det finns såklart ingen garanti för att du kommer att få se några djur. Det gäller att röra sig försiktigt inne i Gyltan, prata lågmält och inte gå ut när du väl gått in. Eftersom vildsvinen blir matade på platsen och är vana vid människors närhet så är chansen stor att få uppleva dem bara man håller sig så stilla och tyst som möjligt.

Du kan läsa mer om Gyltan och hur du bokar på Skrylles webbplats.

Skrylle - viltgömstället Gyltan

Naturvägledare

Från mars till oktober välkomnas du av en naturvägledare tisdag–söndag kl. 9–16 som svarar på dina frågor. Har du frågor eller vill du bara prata natur en stund? Välkommen till oss!

Naturvägledarna tar gärna grupper för en kortare eller längre stunds naturvägledning med utgångspunkt från naturum. Bokningsbara dagar är tisdag – torsdag (vissa fredagar) från 23 mars till 13 juni. Det kostar inget att boka en naturvägledare. Hör av dig så planerar vi något tillsammans.

Kontakta naturvägledaren för bokning och mer information.
Mobil: 0761-33 53 73
E-post: naturum@lund.se
Telefon Skryllegårdens reception: 046-585 25

Gryteskog

Nära Måryds, Skrylles och Prästaskogens naturreservat välkomnas du till trollskogen. Här växer den ovanliga vresboken med sina trolska grenverk. Skånes största vresbok har en omkrets på fem meter i brösthöjd.

Förutom skogen ingår öppna fäladsmarker och ett åkerområde i naturreservatet. På våren bildar de nya bokbladen ett sagolikt ljus vilket fulländas med stora mattor av vitsippor med inslag av blåsippor här och var.

Natur och kulturhistoria

Naturreservatat bildades år 1959 för att bevara beståndet av vresbokar, förr i tiden kallat hängbokar. Numera är Gryteskog även ett Natura 2000-område.

Vresbokarnas DNA har en mutation, en genetisk förändring, vilket innebär att de ser väldigt annorlunda ut jämfört med vanliga bokar. Vresboken är ovanlig och träden kring Torna Hällestad utgör det största beståndet i hela Europa. I övrigt domineras skogen av vanlig bok men finns även en del alar och alkärr. Utanför skogen till öster finns en öppen och betad fäladsmark med typiska inslag av enar och björnbärsris.

Hällestads åsar

Naturreservatet Hällestads åsar består från början av två separata reservat: Prästamöllan och Borelundsåsen. Det är lätt att promenera hit via Skrylleområdets slingor eller skåneleden. Passa på att besöka området på våren då bokens blad just slagit ut!

Natur och kulturhistoria

Borelundsåsen, en så kallad getryggsås, blev naturreservat år 1963. Rullstensåsen har skarpa krön och ganska branta sidor som liknar en getrygg. Åsen är mellan 10 och 15 meter hög och är bevuxen med över hundraårig bokskog. Det förekommer även inslag av ek.

Prästamöllan är en 5 till 10 meter hög getryggsås som blev naturreservat år 1960. Södra delen av åsen är bortschaktad då den fungerat som grustäkt. Här växer framför allt bok men även ek. Det finns dessutom något enstaka exemplar av den sällsynta vresboken. Vresboken är en mutation (genetisk förändring) av vanlig bok och har ett trolskt utseende. Precis söder om åsen går cykelbanan på den gamla banvallen som en gång tillhörde järnvägen Dalby-Bjärsjölagård.

År 1979 togs beslut om att slå ihop de båda reservaten och bilda ett större naturreservat. Förutom de geologiska värdena framhävs nu även biologiska värden och rekreationsvärden.

Prästaskogen

Naturreservatet Prästaskogen gränsar till Gryteskogs naturreservat och ligger i Skrylleområdets östra delar. Namnet kommer från att marken en gång i tiden tillhörde prästgården i Torna Hällestad.

Här hittar du en varierad och kuperad natur med både lövskog, hagmark, bäckar, dammar och öppna betesmarker. Västra delen av naturreservatet kallas ibland för Trollskogen på grund av sina vresbokar. Efter spången som leder till bäcken vandrar man in i en gammal trädgård. En grindstolpe, typiska trädgårdsväxter och ruiner från huset minner om tiden från förra sekelskiftet. Här levde en gång en man som hette Johan med sina får.

Natur och kulturhistoria

Delar av området blev reservat redan år 1972 men år 1991 utvidgades det till dagens sträckning. Det ingår även i EUs nätverk av skyddade områden och är därmed även ett så kallat Natura 2000-område.

Området har geologiska värden då det utgörs av en 5-10 meter hög getryggsås, en rullstensås med skarpa krön och ganska branta sidor. Skåneleden går längs åsen. Åsen är delvis täckt av skog med stor artrikedom med träd och buskar som bok, ek, nypon, slån, kaprifol, vildapel, hagtorn, benved, olvon och hägg.

I västra delarna finns dessutom ett bestånd av vresbokar. Det är en mutation, en genetisk förändring, av vanlig bok. Delar av åsen har tidigare använts som grustag. Naturen i naturreservatet är lämplig för fåglar. Bland annat näktergal och gök kan höras här. Förutom resterna från Johans gamla hus och trädgård finns här också fornlämningar i form av en stenåldersboplats och fornåker.

Måryd

I Skrylleområdets norra delar ligger den gamla kuperade fäladsmarken Måryd, ett populärt utflyktsmål. Hit är det lätt att ta sig via Skrylles promenadslingor, Skåneleden eller naturbuss linje 159.

En röd näckros med flera grönablad i Boijsens dammar.

Området på Romeleåsens nordöstsluttning har en varierad natur med fälads-och hagmarker men även lövskog. Måkullsbacken erbjuder en fantastisk utsikt över Vombsänkan.

Bäcken som ringlar genom fäladsmarken mynnar ut i Boijsens dammar i vilka man bland annat kan se röd näckros. I södra området finns, som på många ställen kring Romeleåsen, de ovanliga vresbokarna med sina sagolika grenverk. Än idag syns tydliga spår av stenbrytningen från början av 1900-talet - se upp så du inte snubblar när du är här och promenerar!

Natur och kulturhistoria

Området blev naturreservat år 1989 och ingår även i EUs nätverk för skyddade områden som ett Natura 2000-område.

Fäladsmarken ägdes förr gemensamt av de närliggande byarna runt Romeleåsen. Här finns både kärr och torrmarker. Vegetationen består till stor del av enbuskar, ljung, kruståtel, stagg, backsippa och knägräs. I lite fuktigare partier kan man också hitta klockgentiana, granspira, kattfot, jungfrulin och ängsvädd. Området bjuder dessutom på en rik mossflora.

Trädskiktet är på sina ställen tätt med björk med inslag av tall, al, ek och bok. I södra reservatet finns ett bestånd av vresbokar vilket är en mutation, en genetisk förändring, av vanlig bok. I Boijsens dammar kan man hitta röd näckros som tros ha planterats in från sjön Fagertärn i Närke. Dammarna är döpta efter markägaren som började anlägga dammar i området på 1940-talet.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?