Länk till startsidan

Ridvägar

Att rida utomhus är något alldeles speciellt. Men det gäller att du som ryttare vet var du får rida och vad som gäller allemansrätten, när du tar dig fram på hästryggen.

Skylt för ridväg.

Ridning i S:t Hans backar

I S:t Hans backar finns det möjlighet att rida på grusvägar i området. Delar av sträckorna är asfalterade gång- och cykelvägar där ridning är tillåtet. Du får endast rida på de utpekade ridvägarna.

Ridvägsnät i norra Lund

Ett ridvägsnät i norra delen av kommunen håller på att byggas ut, så att ryttarna från olika stall och ridanläggningar får tillgång till ridslingor och kunna ta sig till varandra på ett säkert sätt.

Ridning i Skrylle

Det finns omkring två mil markerade ridvägar i Skrylle naturreservat – från Rögletippen i väster till Revingefältet i öster. Ridvägarna går genom skogen i Skrylle och över de öppna fälten mellan Dalby och Torna Hällestad. Underlaget är varierande men består till största delen av anlagda grusspår och skogsvägar.

Ridstig i Skrylle Pdf, 3 MB. (Det är de röd-prickade stigarna som är ridstigar.)

Eftersom Skrylle är ett naturreservat gäller inte allemansrätten och ridning är endast tillåten på markerade stigar.

Rida i Skrylle

Allemansrätten

Du får rida i naturen enligt allemansrätten. Men hästens tyngd ökar risken för skada på skog, mark eller väg. Som ryttare behöver du därför visa extra stor hänsyn när du rider på annans mark.

För ridning finns det även vissa undantag från Allemansrätten. Det är förbjudet att rida på tomtmark, i planteringar, på åkrar och vallar. Även på annan känslig mark, som mjuka skogsstigar, kärrmarker, ängar, hagar måste man vara försiktig. Under våren, då markerna är blöta är risken för markskador extra stora.

Ridning och allemansrätten – Naturvårdsverket

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?