Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Skyldigheter som anställd

Du som är anställd är bunden av en lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare vilket innebär att du inte får skada din arbetsgivare. Detta gäller alla anställda oavsett anställningsform och uppdragstagare.

  • Du får inte använda egen mobiltelefon eller annan teknisk utrustning på ett sådant sätt att det inkräktar negativt på ditt arbete med brukaren.
  • Som anställd har du meddelarfrihet och som privatperson har du också yttrandefrihet. Som anställd i Lunds kommun omfattas du även av bestämmelserna i sekretesslagstiftningen.
  • Reglerna om sekretess gäller också under din fritid och efter det att du slutat din anställning eller att ditt uppdrag har upphört. Sekretess/tystnadsplikt innebär att uppgift om enskilds personliga förhållanden inte får lämnas ut om det finns risk att detta skadar någon. Detta gäller både muntlig, skriftligt och webbaserad information. Exempel på uppgifter som inte får lämnas ut är uppgifter om hälsotillstånd, familjeförhållanden, arbetsförmåga och ekonomi. Det kan också vara uppgift om bostadsadress. Tänk på att även bilder kan ge information som inte får lämnas ut.
  • Uppgifter eller bilder som omfattas av sekretess får aldrig förekomma på sociala medier.
  • Om du inte följer riktlinjerna kan detta medföra arbetsrättsliga åtgärder som skriftlig varning eller i allvarliga fall leda till uppsägning.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?