Länk till startsidan

Riskbedömning av arbetsmiljön ledsagare/avlösare

Det är vår skyldighet att du har en bra arbetsmiljö i ditt arbete hos oss. Ett sätt att upptäcka brister i arbetsmiljön är att göra riskbedömning kring arbetet med brukaren.

Vi använder oss av en bestämd mall med olika områden som ska riskbedömas. Det kan till exempel handla om att du upplever att du utsätts för till exempel hot och våld.

Områdena som ska riskbedömas ska bedömas utifrån om det finns en låg, medel eller hög risk för ohälsosamma eller farliga konsekvenser för dig i ditt arbete med brukaren.

Om det finns någon risk, ansvarar vi för att upprätta en handlingsplan.

Handlingsplanen kommer vi sedan att gå igenom tillsammans med dig, så att denna kan vägleda dig i ditt arbete.

Riskbedömning görs vid nytt beslut, årlig uppföljning eller vid behov. Du får mer information av oss när det är dags att göra riskbedömning.

Riskbedömningarna är bland annat till för att förhindra att det uppstår situationer som kan innebära hot och våld.

Om du hamnar i en sådan situation ska du göra följande:

  • Påkalla hjälp genom att kontakta någon i närheten, föräldrar eller boendepersonal
  • Försök avvärja och lugna en akut situation
  • Vid behov tillkalla polis på telefon 112
  • Kontakta och informera utredare/handläggare och berätta om situationen

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?