Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Genomförandeplan

Genomförandeplanen är en planering för hur brukaren vill ha sitt stöd utfört. Planen tydliggör för både brukaren och medarbetare vem som ska göra vad, när och hur.

Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för hur stödet ska genomföras och följas upp. Planeringen utgår från myndighetsfunktionens beställning där brukarens behov, resurser och mål är beskrivna.

Brukaren ska vara delaktig i planeringen. Du ska alltid återkoppla till utredare/handläggare om det sker långvariga förändringar, som gör att du inte kan arbeta utifrån genomförandeplanen.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?