Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Arbetsskador och olyckor

Alla arbetsskador och tillbud ska registreras i det webbaserade arbetsskaderegistret Stella. För att göra det kontaktar du snarast ansvarig handläggare/utredare.

Vad är en arbetsskada?

En arbetsskada är en skada som har uppstått på grund av olycksfall eller någon annan skadlig inverkan i arbetet.

Arbetsskador delas upp i tre olika typer:

  • olycksfall i arbetet
  • färdolycksfall (vid färd till eller från arbetsplatsen)
  • psykisk och fysisk ohälsa som orsakats av arbetet (inte olycksfall).

Vad är ett tillbud?

Ett tillbud är en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Exempel på tillbud kan vara:

  • En lampa som har lossnat och fallit till marken. Ingen kom till skada vid detta tillfälle, men det var nära eller skulle kunna skada någon om det hände igen vid ett senare tillfälle.
  • Arbetstagare har fått arbeta särskilt hårt eller tungt för att det saknas vikarie.
  • Att en arbetssituation som arbetsgivaren bedömt som ofarlig plötsligt blir hotfull.

Allvarliga tillbud är händelser som i sig innebär stor fara för ohälsa eller olycksfall. Det behöver inte finnas någon fara för person i den aktuella situationen. Ett exempel är en explosion i en lokal där ingen vistas för tillfället. Ett annat exempel på allvarligt tillbud kan vara svårare fall av mobbning, kränkning eller trakasseri.

Uppgifter till AFA Försäkring

En arbetsskada ska även anmälas till AFA som är kommunens försäkringsbolag i arbetsskadefrågor. AFA Försäkring ger möjlighet till en kompletterande ersättning vid arbetsskador. Aktuell handläggare/utredare hjälper dig med det.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?