Länk till startsidan

Riskbedömning av arbetsmiljön kontaktpersoner

Du som har uppdrag som kontaktperson får två gånger om året en enkät skickad till din mail.

På enkäten finns det frågor om din arbetsmiljö och eventuella risker du ser med ditt uppdrag.

Om det finns någon risk, ansvarar vi för att upprätta en handlingsplan för att förhindra att det uppstår situationer som kan innebära hot och våld, men om du hamnar i en sådan situation ska du göra följande:

  • Påkalla hjälp genom att kontakta någon i närheten, föräldrar eller boendepersonal
  • Försök avvärja och lugna en akut situation
  • Vid behov tillkalla polis på telefon 112
  • Kontakta och informera utredare/handläggare och berätta om situationen

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?