Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Avvikelser

Avvikelser är ett samlingsbegrepp för negativa händelser och tillbud. Syftet med avvikelsehanteringen är att komma tillrätta med brister i den egna verksamheten, att förhindra att bristerna upprepas samt att utveckla verksamheten.

Du rapporterar avvikelser genom att kontakta utredare/handläggare.

Lex Sarah

Ett missförhållande är en negativ händelse som har fått konsekvenser för brukaren. Som anställd har man en skyldighet att rapportera inträffade missförhållande eller när det finns en risk för att det ska bli ett missförhållande. Detta kallas att man gör en lex Sarah-rapport.

Missförhållande kan handla om:

  • brister i omsorg och/eller bemötande
  • uteblivna insatser
  • våld och hot mellan brukare
  • misstänkta stölder

Missförhållanden eller risk för missförhållanden rapporterar du till utredare/handläggare. Det kan vara svårt att veta vilka händelser som ska rapporteras enligt lex Sarah. Rapportera därför alltid negativa händelser till utredare/handläggare.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?