Kriscentrum Mellersta Skåne

Vi arbetar mot våld i nära relationer och är en samtalsmottagning för män, kvinnor, unga och barn. Du som blivit utsatt för, upplevt eller utövat våld i en nära relation är välkommen till Kriscentrum.

Kriscentrum mellersta Skåne är till för dig som bor i kommunerna Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp och Svalöv.

Vi erbjuder kostnadsfri, individuellt anpassad hjälp, enskilt eller i grupp, i form av:

  • Samtalsstöd individuellt eller i grupp
  • Rådgivning
  • Krisbearbetning
  • Skyddat boende

Vi arbetar under sekretess. Journalföring och registrering förekommer inte. Information på andra språk hittar du längre ner på sidan.

Vi stöttar alla våldets aktörer: de som utsatts för våld, vittnen och förövare. För unga och barn som upplevt våld finns en särskild insats som heter Lysmasken.

Samtalsstöd individuellt och i grupp

När vi träffat dig kan du ibland erbjudas att delta i någon av våra samtalsgrupper. Vi har grupper för kvinnor, män och barn. Våra samtalsgrupper är alltid uppdelade så att kvinnor går för sig och män för sig. Det finns en grupp för tjejer 16-23 år som har utsatts för sexuella övergrepp eller annat våld i en nära relation. Tjejgruppen driver vi tillsammans med Ungdomsmottagningen inom Region Skåne.

Tjejgruppen, 16-23 år

Lysmasken, mottagning för barn

Hur många samtal kan man få?

Det är upp till dig. Vi har ingen gräns på mängden samtal utan låter behovet avgöra hur ofta och länge vi träffas.

Är min problematik tillräcklig?

Våld handlar inte bara om fysiskt våld. Om du känner dig osäker får du gärna ringa oss och rådgöra.

Vad är våld?

Akut hjälp

Här hittar du information om akut hjälp.

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kriscentrum

Kontakt

Kriscentrum mellersta Skåne

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Kriscentrum i mellersta Skåne, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Ringvägen 1B, andra våningen
Telefon: 046-359 50 71
Telefontid: Vardagar 11–12
E-post: kriscentrum@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se